Log In
Register

Nexus Polaris

Band
TypeAlbum (Studio full-length)
Released
GenresSymphonic Black Metal
LabelsNuclear Blast
Length43:37
Ranked#16 for 1998 , #699 all-time
Reviews :  2
Comments :  23
Total votes :  25
Rating :  89.5 / 100
Have :  21       Want : 4
Added by level 21 Zyklus
Last modified by level 11 키위쥬스
Share on Facebook
Share on Twitter
   
Covenant - Nexus Polaris CD Photo by AlbertTheKingCovenant - Nexus Polaris CD Photo by am55tCovenant - Nexus Polaris CD Photo by groooveCovenant - Nexus Polaris CD Photo by groooveCovenant - Nexus Polaris Vinyl Photo by melodicCovenant - Nexus Polaris Vinyl Photo by 똘복이
Nexus Polaris Information

Track listing (Songs)

titleratingvotes
1.4:1086.98
2.5:5186.98
3.4:0184.37
4.6:2889.37
5.6:3287.97
6.4:52857
7.5:5086.47
8.5:4889.37

Line-up (members)

 • Nagash : Vocals, Bass
 • Blackheart : Guitars
 • Astennu : Guitars
 • Sverd : Keyboards
 • Hellhammer : Drums
 • Sarah Jezebel Deva : Soprano Vocals

Production staff / artist

 • Siggi Bemm : Producer, Mixing & Mastering Engineer
 • Mathias : Engineer
 • Andreas Marschall : Cover Art
 • Flea Black : Artwork, Layout
 • Per Heimly : Photography
Re-released as The Kovenant, but the first 8 tracks have not changed (unlike In Times Before the Light). However, there are an additional 2 bonus tracks from The Kovenant : 9. The New Order Clubmix and 10. The New Order Metalmix. Both mixes were done by Matt Sinner.

Nexus Polaris Reviews

 (2)
Reviewer :  level 21   90/100
Date : 
S albumom "Nexus Polaris" posunuli svoju hudbu kvalitatívne o ďalší stupienok na vyšší level. Album je pestré s kvalitným čitateľným zvukom pre všetky nástroje, štýl: Experimentály Melodický Prog./Black Metal. Prvý posun nastal v pestrejšom speve, kde Nagash (Stian Arnesen) sa napriek revu a blackovom (akoby havraniom/hovorenom) growlingu snaží spievať, pričom je doprovodne celkom často podporený hosťujúcim ženským spevom v podaní Sarah Jezebel Deva. Ďalším posunom sú gitary v podaní Blackheart (Amund Svensson)/Astennu (Jamie Stinson): okrem riffovania šperkuju svoju hru rôznymi vyhrávkami a kvalitnými sólami. Samostatnou kapitolou sú klávesy - Sverd (Steinar Sverd Johnsen) dokáže kombinovať atmosférické, vesmírne (space) a klasické vyhrávky, pričom vhodne dopĺňajú hudbu, sú nápadité a pestré. Hellhammer (Jan Axel Blomberg) dokazuje, že okrem rýchlych bicích a priamočiarych klepačiek, dokáže zahrať aj pomalšie/variabilné pasáže. Zhrnutie: výborné album extrémnej metalovej scény.
1 like
Covenant - Nexus Polaris CD Photo by Megametal
Reviewer :  level 21   75/100
Date : 
Covenant는 Nagash와 Blackheart에 의해 결성된 프로젝트 밴드로 1994년 데모 앨범과 1997년 정규 데뷔작을 내놓았다. 이어 발표한 두 번째 앨범이 본작 "Nexus Polaris" 앨범으로, 1998년 한해 최고의 Symphonic Black Metal 앨범 중 하나로 기억된 작품이다. Mayhem의 Hellhammer, Arcturus의 Sverd 등 초호화 멤버들이 가세하여 완성한 본 앨범은 미디엄 템포의 곡들이 주를 이루고 있으며, 초기의 원시적이고 기계적인 블랙메탈 사운드와는 대비되는 짜임새 있는 구성과 적절한 멜로디 라인을 구사하고 있다. 이후에 The Kovenant로 개명하고 일렉트로닉의 느낌이 가미된 음악을 들려준다.

Best Track : Blizarre Cosmic Industries
5 likes
Covenant - Nexus Polaris CD Photo by Eagles

Nexus Polaris Comments

 (23)
level 7   90/100
꽤나 괜찮은 심포닉 블랙. 심포니와 공상과학적인 사운드가 은근히 잘 어울린다. 88점.
1 like
level 12   90/100
기독교를 패는것도 아니고 ,분칠하고 눈속을 뛰는것도 아니고 사탄 숭배도 아니고 새로운 방향의 블랙메탈을 제시한 작품이다.
4 likes
level 12   95/100
최고의 심포닉 블랙앨범 sf적인 사운드와 여성보컬의 조화가 환상적이다.
2 likes
Covenant - Nexus Polaris CD Photo by am55t
level 5   100/100
음악을 들으면서 cd를 플레이함과 동시에 이렇게 엄청난 충격을 받은적은 없었다. 정말 수려하고 아름답다. 특히 Sarah Jezebel Deva의 코러스는 이앨범의 정점을 찍는다. 음악의 강렬함이 너무 커서 작은 단점들조차 휘감아버린다. 그냥 판타지가 철철 넘쳐 모든걸 삼켜버린다. 그 강렬함이 머리에 박혀 98년에 이 CD를 22,500원주고 산거까지 생생히 기억한다.
4 likes
level 14   95/100
Wow, extremely high quality symphonic BM. The spookiness couldn't be better. Hellhammer slays, and everything else is great too.
4 likes
level 9   90/100
g e n i a l
2 likes
level 10   85/100
good album
3 likes
level 13   90/100
그저 놀라움만 남은 작품. 세기말적인 감성 묘하게 번지는 커버이미지의 독특한 디자인과 제대로 어우러지는 심포닉 사운드가 황홀경을 선사합니다. 촌스러울 정도로 진한 심포닉이 멜로디를 적시는것을 넘어 아예 뚝뚝 흘러 떨어집니다. 여성보컬이 주는 신비감을 너무 대놓고 휘두르고 있고, 아니 그뿐만 아니라 모든것을 과하게 부었는데 외려 그게 좋습니다.
5 likes
level 9   95/100
저 여자의 손에서 나가는 빛은 50분 남짓이 사라지는 마법이다. 특히 음악의 표현력이 정말 엄청난 것 같다. The Last of Dragons를 들으며 커버아트를 멍하니 보고 있노라면 저 옷자락이, 요정이, 그 모든 것의 움직임이 보이는 것 같다. 역시 음악만이 이 나라가 허락한 유일한 마약.
6 likes
level 13   100/100
심블하면 빼놓을수 없는 수작. 지금 보니 라인업이 엄청나서 음악이 나쁠수가 없겠다. 나가쉬는 어디서 무얼하고 있는거야...제발 돌아와 ㅠㅜ
7 likes
level 18   100/100
앨범 커버와도 같은 신비롭고 우주적인 멜로딕블랙메탈!! Bizarre Cosmic Industries는 정말 유려한 곡이다. 전체적으로 수작!!
7 likes
Covenant - Nexus Polaris CD Photo by 앤더스
level 14   100/100
나가쉬의 천재가 빛이 만발한 아방가르드 멜심블에 길이 길이 남을 초특급 울트라 캡숑한 명반 ㅋㅋ
6 likes
Covenant - Nexus Polaris CD Photo by 푸른날개
level 16   85/100
Bizarre Cosmic Industries는 들으면서 춤도 출 수 있을것만 같다;;;;
3 likes
level 9   80/100
나가쉬만 믿고가요
2 likes
level 7   95/100
Cista klasika!
2 likes
level 12   50/100
너무 화려한 나머지 완성도를 생각 못한 앨범.
2 likes
level 6   90/100
딤무 후기처럼 화려한건 그닥 좋아하지 않지만 이상하게 이앨범은 귀에 잘 꽃힌다.
3 likes
level 16   85/100
천재인건 인정해야한다. 90년대 딤무보거나 올드맨스챠일드와 어깨를 견주는 몇 안되는 팀의 엘범. 그래봐야 그 팀에 그 놈이 따로 살림차려 만든 엘범이겠지만...
3 likes
level 20   90/100
이 앨범이 블랙이다 아니다, 트랜디하다 아니다를 떠나서 정말 '잘'만든 앨범이라는 것엔 이의가 없을것이다. 너무 화려하고 현란하지만 그건 그것대로 당시의 nagash가 보여주고 싶었던 욕심이었을 것이다. 전곡이 다 수준급이다. 1집의 분위기를 더 원하는 사람도 있겠지만
3 likes
Covenant - Nexus Polaris Vinyl Photo by 똘복이
Covenant - Nexus Polaris CD Photo by 똘복이
level 6   95/100
헬해머와 나가쉬가 만들어내는 탄탄한 리듬 위에 변화무쌍한 보컬 멜로디를 얹었다. 정말 뛰어난 구성을 보여주는 걸작.
3 likes
level 12   72/100
맴버들에 혹해서 사봤던 앨범. 생각보다 평범해서 아쉬웠다,,,,좀 늘어지는 느낌도 든다
2 likes
level 14   84/100
굿이다 굿
2 likes
level 19   80/100
멤버만 봐도 블랙메탈 올스타전이다. 딤무에서 묻혔던 나가쉬의 실력도 잘드러나는 앨범.
3 likes
Covenant - Nexus Polaris CD Photo by Mefisto

Covenant Discography

AlbumTypeRelease dateRatingVotesReviews
Album84.5121
▶  Nexus PolarisAlbum89.5252
Contributors to this album
level 21 Eagles  
Info / Statistics
Artists : 46,043
Reviews : 10,020
Albums : 165,203
Lyrics : 216,778