Log In
Register Album reviews/comments
Collection Wish list
울트라 맨이야
Reviewer : level 서태지  (100/100)
나를 롹의 세계로 내던져버리다 못해 데스,블랙메탈까지 맛보게 해준 고마운 앨범. 바야흐로 2000년, 아이돌 일색이던 가요계에 커다란 충격파를 던진 앨... Read More
Urn
preview  Ne Obliviscaris  -  preview  Urn (2017)
Reviewer : level DeftCrow  (85/100)
가사와 하쉬 보컬을 맡은 Xenoyr는 평소 죽음에 대해 관심이 많다. 투어를 갈 때면 근처에 있는 교회와 공동묘지를 탐방한다. 새로운 곳을 방문할 때면 그 곳... Read More
Urn
preview  Ne Obliviscaris  -  preview  Urn (2017)
Reviewer : level Redretina  (85/100)
여전히 아름다운, 그래서 더 아쉬운. 본작에 대한 간단한 감상평은 이러하다. Ne Obliviscaris (이하 NeO)의 3번째 정규앨범인 본작에 대한 내 인상은 사실 선공개... Read More
Ancient Meat Revived - a Tribute to Cold Meat Industry
Reviewer : level Sepultura  (80/100)
같은 작업/ 다른 결과물. Spire 입니다. 올드적인 작업으로 재탄생한 곡들의 공연장? 같은 느낌이 나는 앨범입니다. 답답함이 묻어나오기도 하고 (얼추 비슷하... Read More
Entropy
preview  Spire  -  preview  Entropy (2016)
Reviewer : level Sepultura  (85/100)
둠메틀적인 마성의 앨범. Spire 입니다. 축~ 늘어지다 뒤로 갈수록 빠른 템포의 블랙메틀 좋아하시는 분이라면 잘 맞을 것 같습니다. 엠비언트적 효과가 주는... Read More
Magica / Scientia
preview  Spire / Midnight Odyssey  -  preview  Magica / Scientia (2015)  [Split]
Reviewer : level Sepultura  (80/100)
거친표면을 좀 더 다듬었으면... Spire 입니다. 시작은 느리게 중, 후반은 평범한 전개로 이어지는 앨범입니다. 조금 성의없는 내용물 때문에 사기는 망설여 ... Read More
Seen Through the Veils of Darkness (The Second Spell)
level 서태지  (75/100)    2017-11-21
Gehenna하면 바로 이 앨범이니만큼 꽤 유명한 앨범이다. 개인적 평이지만, 상당히 진부하게 들렸다. 1집보다 먼저 알게 되었고 생각날때마다 한 번 쯤 플레이한 앨범인데, 이 앨범의 멜로디와 분위기는 지극히 평범했다. 동시에 남는 것도 없었다.
First Spell
preview  Gehenna  -  preview  First Spell (1994)
level 서태지  (95/100)    2017-11-21
신디의 오묘한 멜로디와 리드미컬한 드러밍의 조화가 일품인 Gehenna의 데뷔작이다. 적은 러닝타임 치고 한번만 듣고 쉽게 꺼버리지 못하는 마력이 있다. 본작이 품고있는 멜로디컬함은 청자로 하여금 뿅가게 만든다. 지금에서야 들으면 촌스러움보단 오히려 신선한 맛이 느껴지는 앨범.
Berserker
preview  Beast in Black  -  preview  Berserker (2017)
level Dearness  (70/100)    2017-11-21
1번 트랙만 봐도 알수있는 배틀비스트 아류 스멜
Hidden Bloodiness
level 록스타  (75/100)    2017-11-21
이번신작은 평작이지만. 꾸준희 1년에 한번씩 앨범 내 주는 거 마저 감지덕지 해야지
Blood Alliance
preview  Power Quest  -  preview  Blood Alliance (2011)
level Megametal  (85/100)    2017-11-21
oproti predošlému sú gitary opäť výraznejšie, riffovitejšie, zvuk vyváženejší, nápady výraznejšie. Spev je tiež celkom OK, ale na špičku v žánre nemá
Master of Illusion
preview  Power Quest  -  preview  Master of Illusion (2008)
level Megametal  (80/100)    2017-11-21
nie je to zlé album, ale oproti predošlým je menej výrazné, gitary sú často v pozadí, výraznejšie sú počuteľné v covery od Megadeth, ale tam už boli počuteľné aj v originály a skôr by som čakal od prerábky väčšiu invenciu. Taktiež spev je dosť nevýrazný
Bullseye
preview  Inception Of Genocide  -  preview  Bullseye (2017)  [EP]
level 록스타  (75/100)    2017-11-21
말도안되.. 이밴드 이제 Metalcore로 장르 전향하는건가? 충격이다...
Weekly Album Chart   [ Issue date :  November 17, 2017 ]
This week Last week 2 wks ago Wks on chart Artist name Album title Release date Peak position
112 Berserker preview Beast in Black preview Berserker
**  2 weeks at No. 1  **
Collection
Wish List
2017-11-03 1
(2 wks)
2213 Urn preview Ne Obliviscaris preview Urn
Collection
Wish List
2017-10-27 1
(1 wk)
3328 Cryptoriana - The Seductiveness of Decay preview Cradle of Filth preview Cryptoriana - The Seductiveness of Decay
Collection
Wish List
2017-09-22 1
(5 wks)
442 Red Before Black preview Cannibal Corpse preview Red Before Black
Collection
Wish List
2017-11-03 4
5546 Phantom Anthem preview August Burns Red preview Phantom Anthem
Collection
Wish List
2017-10-06 2
D-32017-11-24 (FRI)
[Drum Station]
D-42017-11-25 (SAT)
[Club Red]
D-42017-11-25 (SAT)
[대전 Inter Play]
D-42017-11-25 (SAT)
[대전 Insky2]
D-52017-11-26 (SUN)
[부산 Club Realize]
D-112017-12-02 (SAT)
[GBN Live House]
D-112017-12-02 (SAT)
[Prism Live Hall]
D-112017-12-02 (SAT)
[부산 Club Realize]
preview Phil Bozeman Death Metal, Deathcore, Hardcore
preview Scars of Solitude Heavy Metal
preview Robespierre Heavy Metal, NWOBHM
preview Atreides Power Metal
preview The Ossuary Heavy Metal, Doom Metal
preview Stench of Profit Grindcore
preview Medusa's Gaze Heavy Metal, Progressive Metal
preview Sadic Thrash Metal
preview Sudden Death Death Metal, Thrash Metal
preview Unblessed Raw Black Metal
Herb Music
Random Album
Spinal Cord - A.D.2000
Spinal Cord
A.D.2000  [Demo]
rating : -
Info / Statistics
Artists : 31,072
Albums : 110,219
Reviews : 7,047
Lyrics : 131,873
Top Rating
 Cinderella
Long Cold Winter
 rating : 90.1  votes : 19
 Vektor
Terminal Redux
 rating : 95.9  votes : 94