Log In
Register

Ordinary Man

Artist
TypeAlbum (Studio full-length)
Released
GenresHard Rock, Heavy Metal
LabelsEpic Records
FormatCD, Digital, Vinyl
Length49:26
Ranked#128 for 2020 , #6,453 all-time
Reviews :  3
Comments :  15
Total votes :  18
Rating :  76.3 / 100
Have :  4
Want : 1
Added by level 11 키위쥬스
Last modified by level 11 키위쥬스
Share on Facebook
Share on Twitter
   
Ozzy Osbourne - Ordinary Man Vinyl Photo by melodicOzzy Osbourne - Ordinary Man Cassette Photo by melodicOzzy Osbourne - Ordinary Man Vinyl Photo by melodicOzzy Osbourne - Ordinary Man CD Photo by melodic
Ordinary Man Information

Line-up (members)

 • Ozzy Osbourne : Vocals
 • Andrew Watt : Guitars
 • Duff Mckagan : Bass
 • Chad Smith : Drums

Guest / additional musicians

 • Post Malone : Vocals (tracks 10, 11)
 • Travis Scott : Vocals (track 11)
 • Slash : Lead Guitar (tracks 1, 4)
 • Tom Morello : Guitars (track 8, 10)
 • Elton John : Piano, Vocals (track 4)
 • Nathan Perez : Keyboards (tracks 5, 8)
 • Charlie Puth : Keyboards (track 1)
 • Louis Bell : Keyboards (track 10)

Production staff / artist

 • Andrew Watt : Producer
 • Kevin Peterson : Engineer
 • Alan Moulder : Mixing Engineer
 • Manolo Marroquín : Mixing Engineer (track 11)
 • Dave Kutch : Mastering Engineer
 • Jeff "jeffdidthis" Schulz : Art Direction, Design
 • Sam Taylor-Johnson : Photography
 • Jon Contino : Illustration

Ordinary Man Reviews

 (3)
Reviewer :  level 3   70/100
Date : 
엘튼존, 슬래쉬같은 네임밸류들에 최근의 트렌디한 젊은 뮤지션들, 포스트말론 트래비스 스캇, 팝아이돌들과의 작업으로 유명한 앤드류 와트와 콜라보한 앨범. 확실히 젊은 뮤지션들과 협업으로 만든만큼 오지 오스본의 역대 앨범 중에서 가장 튀는 곡들이 많지만, 프로듀서와 기타리스트가 바뀌었어도 오지 오스본 특유의 둔중한 사운드 자체는 예전 앨범들과 또 큰 차이가 없다. 거스지, 잭 와일드가 없지만 헤비 리프 중심의 곡들은 자가 복제 느낌이 강해서 밴드 진용이 싹 바뀌었어도 티가 안 나는 듯.... 사실상 은퇴 앨범이라는데 의미를 두자
2 likes
Reviewer :  level 7   100/100
Date : 
4번트랙은 뮤비를 꼭 보시기 바랍니다.

감정이 복잡해져서 무슨 말을 해야 할 지 모르겠네요.

그간 많지 않은 코멘트를 달면서 이래저래 나름 평론가마냥 건조한 문체를 사용하려 노력했는데 이 뮤비를 보고선 그럴 수가 없었습니다.

지금까지 디오와 같은 영웅들을 떠나보내긴 했지만 사고나 질병등으로 우리의 곁을 떠났는데 이제는 정말 세월이 그들을 데려갈 때가 머지 않았구나 싶어집니다.

이 노래와 함께 그동안 들어온 오지의 노래들, 그리고 처음 메탈을 접한 이후부터 들어왔던 노래들과 그와 연관된 추억들을 떠올리게 되었고 그것은 너무나 행복한 순간들이었습니다.

오지가 과연 이후에 신보를 더 낼 수 있을지 없을지는 잘 모르겠지만 부디 건강하고 행복한 만년을 보내길 바래봅니다.

여느때처럼 코멘트로 달려다 횡설수설하는게 길어지고 말았습니다. 죄송합니다.
5 likes
Reviewer :  level 21   65/100
Date : 
big disappointment = veľké sklamanie. Vždy som bol fanúšikom Ozzy -ho a hlavne jeho staršia tvorba či už s Black Sabbath alebo počas sólovej dráhy s výnimočnými gitaristami ako Randy Rhoads, Jake E. Lee, no hlavne albumy so Zakk Wylde -om hodnotím ako špičku jeho sólovej tvorby. Avšak časy sa menia a v roku 2020 vydáva Ozzy novinku, ktorá možno ani nemala vyjsť... Je to možno tvrdé odo mňa, ale takto si len kazí renomé. Ozzy -ho spev pôsobí unavene a starecky, akosi šušlavo a to je asi najväčší problém novinky. Druhý problémom, je to, že piesne nie sú ani silne hitové a ani ničím výnimočné a taktiež majú oničom produkciu. Slabá je taktiež gitarová práca. Andrew Watt je málo nápaditý, žiadne výrazné sóla, melódie, vyhrávky a riffy. Neviem, či je to jeho pričinením alebo dostal málo priestoru, ale oproti predchodcom je jeho hra biedna. S prižmúrením oboch očí a s nostalgiou k jeho starej výbornej tvorbe dávam 65. Inak by si to zaslúžilo 60-tku a možno aj menej.
1 like

Ordinary Man Comments

 (15)
level 4   55/100
Should have been called Ordinary album
level 12   55/100
감정적으로는 높은 점수 드리고 싶습니다만, 솔직히 재미없어요.
2 likes
level 10   90/100
음악 자체는 화제성이 더 짙게 느껴지는 평작 수준의 완성도이나, 헤비메탈의 대부가 노년에 써내린 자서전 느낌의 가사는 그 어떤 기타리프보다 무겁고 깊은 소리를 낸다.
2 likes
level 9   70/100
average album
1 like
level 6   90/100
Ordinary Man 한 곡만으로도 먹고 들어가는 앨범. 원숙한 거장이란 바로 이런 것이다. 전성기 때의 파워가 되살아난 Straight to Hell, Ordinary Man과 쌍벽을 이루는 명곡 Under the Graveyard, 숨은 명곡 Eat Me도 정말 끝내준다.
2 likes
level 11   80/100
Album cover 가 좀 식상되긴 하지만 음악 자체는 기대 이상이다. 더구나 마지막 앨범이 될 것 같다는 감성에 호소하는 메시지가 군데군데 포진되어 있어 듣는 내내 맘이 짠하다. 뮤비에 나오는 랜디로즈도 한몫 하는듯...
3 likes
level 1   95/100
Taken in context, it is mainly a very good album
2 likes
level 12   75/100
왠지 모르게 정말 마지막 작품일것 같아 눈물이 나오려한다. 아마 오지오스본이 죽으면 진심 눈물 찔끔 흘릴수도 있겠다 싶었다. Under the Graveyard 같은 노래를 부르면 어떡합니까 ㅠ 노장의 쓸쓸한 퇴장 앨범같다. 이렇게 썼는데 다음에 음반 또 내면 꽤나 민망할것 같다.
3 likes
level 16   70/100
솔직히 재미없는 앨범. 오지의 마지막 은퇴앨범이라고 생각하고 점수를 더 줬다. 그나마 기억에 남는 트랙은 RATM의 기타리스트 Tom Morello가 참여한 8번트랙이다.
3 likes
level 1   40/100
ghgh gggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg
1 like
level 8   90/100
아마 오지할배 마지막 앨범이 되지않을까 싶다...갠적으로 5번트랙이 젤좋았다
4 likes
level 5   85/100
우리 메탈러의 큰형님이 10년 만에 돌아오셨다!! 앨범의 평가를 떠나, 개지랄을 떤 것을 떠나, 치매끼가 있음을 떠나, 자기 복제를 떠나, 살아 있으심에 나에게는 그져 감사하고 감동이다... ^^ 소주 한잔 마시고 '오디너리 맨' 듣고있으니 슬며시 눈물이 납니다!! ㅠㅠ
2 likes
level 19   80/100
이것이 마지막 앨범이 될 여지가 크지만 그만큼의 에너지 발산이 되지 못한것이 못내 아쉽다. 여러 아티스트들의 피처링은 그것의 단점을 커버하기 위한 일종의 방패막이인셈!
2 likes
level 8   75/100
날카로움과 헤비함은 많이 줄었지만 부담없이 편하게 들을 수 있는 앨범.
1 like
level 13   75/100
10년만에 검은날개 달고 돌아온 오지 형님을 필두로, GNR의 더프가 베이스에, RHCP 채드스미스가 드럼. 거기에 슬래쉬, 톰모렐로 기타 피쳐링에, 무려 엘튼존까지... 대체 어떤 결과물일지 궁금했는데, 8-90년대의 화끈한 헤비메탈은 없지만 그래도 송라이터로서 아직 건재하시다는것은 확인할수있었습니다. Ordinary Man은 오지 음악인생의 폐막곡같아, 눈물나게 합니다.
1 like

Ozzy Osbourne Discography

AlbumTypeRelease dateRatingVotesReviews
Album92.9925
Album88.9403
Live86.5141
Album87.6372
Album87.1311
Live93.5533
Album84.4210
Live7590
Album86.5344
Live87192
Album80.6172
Album71.9192
Live77.7121
Album7051
Album75.3131
EP-00
Album79.8233
▶  Ordinary ManAlbum76.3183
Album78.2131
Contributors to this album
level 21 Eagles  
Info / Statistics
Artists : 45,547
Reviews : 9,973
Albums : 163,141
Lyrics : 216,071