Log In
Register

Portrait of an American Family

Band
TypeAlbum (Studio full-length)
Released
GenresAlternative Metal, Industrial Metal, Industrial rock
LabelsMetal Blade Records
Length54:15
Ranked#79 for 1994 , #3,965 all-time
Reviews :  0
Comments :  5
Total votes :  5
Rating :  79 / 100
Have :  2       Want : 0
Submitted by level 17 서태지
Share on Facebook
Share on Twitter
   
Marilyn Manson - Portrait of an American Family CD Photo by 버닝앤젤
Portrait of an American Family Information

Track listing (Songs)

titleratingvotes
1.1:22-0
2.3:54952
3.4:32902
4.4:33901
5.3:32901
6.4:13851
7.3:18901
8.5:35801
9.3:22901
10.5:04851
11.4:15851
12.4:32851
13.6:00751

Certifications

United States (RIAA) Gold 500,000

Portrait of an American Family Lists

 (1)

Portrait of an American Family Comments

 (5)
level 7   (85/100)
스푸키 키즈 시절 곡들 리메이크+신곡을 적절히 버무린 데뷔작. 사운드는 다듬어지지 않은 날것 그대로다. 3번 트랙 Lunchbox에서 "나는 성장해서 록스타가 될 거야, 그리서 누구도 나를 무시하지 못할 거야"라고 부르짖는 맨슨의 가사가 눈에 띈다. 결국 앨범을 5천만장 넘게 팔아치운 대형밴드가 됐으니 꿈을 이뤘다 하겠다. 추천트랙: 2, 3, 6, 7
level 6   (85/100)
전작들보다 쇼크와 임팩트가 좀 부족할 뿐, 음악적으로는 꽤 탄탄하다. 데뷔작으로서 이 정도면 상당히 준수한 음반.
level 11   (85/100)
전성기 작품들에 비하면 임팩트가 떨어지기는 하나 전반적인 수준이 은근히 높고 기억에 남는 인상적인 곡들도 제법 있었다.
level 18   (70/100)
debut je miestami podarený, ale častejšie nevýrazný, niekedy chaotický, no celkovo chýbajú silné momenty a osobne mi chýba väčší podiel gitár. Štýl: industrial rock občas zabrúsia na metal
level 12   (70/100)
이후 엘범들에 비하면 약간 무딘 듯 하나, 당시에는 충격적으로 들었었다.

Marilyn Manson Discography

AlbumTypeRelease dateRatingVotesReviews
▶  Portrait of an American FamilyAlbum7950
EP7051
Album95131
EP4010
Album91120
Live9050
Album93.9161
Album85.690
Album8151
Album6451
Album76.341
Album83.841
Album7450
Info / Statistics
Artists : 35,546
Reviews : 8,527
Albums : 127,657
Lyrics : 164,484