Log In
Register Album reviews/comments
Collection Wish list
Vintersorg - Solens Rötter cover art
Band
Albumpreview 

Solens Rötter

(2007)
TypeStudio Full-length
GenresBlack Metal, Folk Metal
LabelsNapalm Records
Album rating :  -
Votes :  0
Lyrics > V > Vintersorg Lyrics (85) > Solens Rötter Lyrics (10) >

Strålar Lyrics

8. Strålar (5:10)
Under flitens lampa hon äntrade sin scen
För att fälla masken fran ämnen fördömda
Och bryta förtrollningen hos dessa stralningsfenomen
Som bor och verkar I det gömda

Med mödans aror pa en obruten ocean
Av omvärldens passivitet
Beseglade hon materialens mystiska karavan
Med vindflöjeln pekandes mot osynlig radioaktivitet

Sinnet brann av förundran och oförställd passion
När mörkret upplystes av isolerat radium
Dock tärde dessa studier som den yttersta erosion
Och lidelsen blev ett lidande I cellernas rum

Uppbyggnad, egenskap och omvandling
Är orden som ekar i din livshandling

Marie Curie; din ande är fri
Fran ouppfyllda drömmar
Du tog kemi till radiologi
I alfapartiklarnas strömmar
Marie Curie; din strävan i
Att förädla experimentens metoder
Skapade en helt nya akademi
Och du blev dess ledstjärna och möder

[English translation:]

RAYS

Under the lamp of diligence she entered her scene
To make the mask of cursed elements fall
And break the spell over these radiation phenomenons
That live and work concealed

With the oars of toil on an unbroken ocean
Of the passivity of the world around
She sailed the mystic caravan of the materials
With the weather vane pointing towards invisible radioactivity

Her mind burned with fascination and undisguised passion
When the darkness was lit up by isolated radium
Yet these studies consumed like the utmost erosion
And the passion became a suffering in the cells' rooms

Structure, attribute and transformation
Are the words that echo in your life's work

Marie Curie; your spirit is free
From unfulfilled dreams
You took chemistry to radiology
In the currents of alpha particles
Marie Curie; your ambition
To refine the methods of the experiments
Created a completely new academy
And you became its guiding star and mother
Submitted by level DaveÅkerfeldt (2011-05-27)
Info / Statistics
Artists : 31,054
Albums : 110,160
Reviews : 7,041
Lyrics : 131,624
Top Rating
 Lunatica
The Edge of Infinity
 rating : 83.1  votes : 12
 Symphony X
Paradise Lost
 rating : 88.5  votes : 41
 Pain of Salvation
Road Salt Two
 rating : 81.3  votes : 10