Log In
Register
Album reviews/comments
Collection
Wish list
Vintersorg - Solens Rötter cover art
Band
Albumpreview 

Solens Rötter

(2007)
TypeStudio Full-length
GenresBlack Metal, Folk Metal
LabelsNapalm Records
Album rating :  -
Votes :  0
Lyrics > V > Vintersorg Lyrics (85) > Solens Rötter Lyrics (10) >

Naturens Mystar Lyrics

6. Naturens Mystar (5:00)
I en distanserad riktning
Förstärker det bjärta prismat sin vag
En förtätning som bildar nyansers skiktning,
Det är vattnets och markens dialog

Som talar ut vid färgernas brott
Se, regnbagen materialiseras
Vattendroppar blir vindbryggan till kosmiska slot
Mer fjärran än molnriket, där vätan fördelas

Med ljuset brytning, en lodrät bro
Som tvingar min skugga att lysa
I spöklika kulörer som I urgammal tro
Fick varje själ att frysa
Spektralfärgers rena väsen formas
Och flyktar mot en regnskrudad sky
Där vattnets vidgande aura stormas
Av de energimönster som skapar hela min vy

Och förkroppsligar alla magiska stunder,
Essensen av harmoni och skönhet
Jag anar den osynliga delen därunder
Guidad av seklers egen erfarenhet

Var hälsad du sjufärgade dynasti
Som lindrar min angest och förlöser själens energi

[English translation:]

THE MYSTERY OF NATURE

In a distant direction
The bright prisma augments its wave
A condensation which forms the stratification of nuances
It is the dialogue between the water and the ground

That speak up where the colours are refracted
Lo, the rainbow materialises
Drops of water become the drawbridge of cosmic castles
More distant than the realm of clouds, where the water is divided

With the light's refraction, a vertical bridge
Which forces my shadow to glow
In ghostly colours which in ancient belief
Made every soul freeze
The pure beings of spectral colours are formed
And flee towards a sky dressed in rain
Where the widening aura of the water is stormed
By the patterns of energy that create my entire view

And embodies all magical moments,
The essence of harmony and beauty
I can barely make out the invisible part below
Guided by centuries' own experience

Hail to you, seven-coloured dynasty
Who ease my anguish and set the energy of the soul free
Submitted by level DaveÅkerfeldt (2011-05-27)
Info / Statistics
Artists : 31,634
Reviews : 7,138
Albums : 111,484
Lyrics : 136,026
Top Rating
Jeremy - Quo Vadis, Domine? (2008)
  rating : 87.5   votes : 6
Mutilator - Immortal Force (1987)
  rating : 85   votes : 5
Serenity - Fallen Sanctuary (2008)
  rating : 85.4   votes : 16