Log In
Register
Album reviews/comments
Collection
Wish list
Vintersorg - Solens Rötter cover art
Band
Albumpreview 

Solens Rötter

(2007)
TypeStudio Full-length
GenresBlack Metal, Folk Metal
LabelsNapalm Records
Album rating :  -
Votes :  0
Lyrics > V > Vintersorg Lyrics (85) > Solens Rötter Lyrics (10) >

Från Materia Till Ande Lyrics

9. Från Materia Till Ande (5:48)
“Transformera eder till levande Filosofiska Stenar” – Dorneus

Exoterisk var metoden som blev till kemiska förgreningar
Pa ytan var malet att transformera kvicksilver till guld,
Men det esoteriska ändamalet: kroppens och själens huld

Symbolikens hemvist,
Moder till psykologisk a**lys
Driven av en ivrig animism,
Att finna de besjälade tingens dialys

Ande och natur der förlovade helhetstillstandet
Dock har mangen sökt dess skatt och förlorat förstandet
Evighetens lycka vilar I cirkulär destillation
Likt Paracelsus tanke som Newton tog som en instruktion

Fran materia till ande, fran tingens trysta sfär
Jag följer elementens stigar bortom: nu och här
För att finna ämnenas hemligheter, i yster reagens
I kemins breda degel och skada gatans essens

Utvecklingsprocessen av prima materia är tänd
Jag väpnar mig mot projektionernas mästare
”Tills den merkuriska ormen ligger ärrad och bränd”
Gisslad är illusionernas frestare

Mitt Opus är fullgjort men snart sinar drömmen
Aterskapandet av helheten maste hallas vaken
Den lilla konjunktionen skall väckas fran dess gömmen
Medvetandets sol slukas av den vinglösa draken

Ur kärlen proväde ormen att fly
För att förmörka min inre försoning
Min ande, som nu skall stiga och gry
Fran logosprincipens boning

[English translation:]

FROM MATTER TO SPIRIT

"Transform yourselves to living Philosofical stones" - Dorneus

Exoteric was the method which turned into chemical branchings
At the surface the goal was to transform mercury to gold,
But the esoteric purpose: the care of the body and the soul

The home of symbolism,
Mother of psychologic a**lysis
Driven by an eager animism,
To find the dialysis of the animate things

Spirit and nature the promised state of entirety
Yet many has sought its treasure and lost their sanity
The happiness of eternity rests in circular distillation
Like Paracelsus' thought which Newton interpreted as an instruction

From matter to spirit, from the things' silent sphere
I follow the paths of the elements beyond: now and here
To find the secrets of the elements, in frisky reagent
In the wide crucible of chemistry and to behold the essence of the riddle

The evolution process of prima materia is lit
I arm myself against the master of projections
"Until the Mercurian serpent lies scarred and burned"
The tempter of illusions is lashed

My Work is fulfilled but soon the dream runs out
The recreation of the entirety must be kept awake
The tiny conjunction shall be awoken from its hiding places,
The sun of consciousness swallowed by the wingless dragon

From the vessels the serpent tried to escape
To darken my inner reconciliation
My spirit, that now shall ascend away and rise
From the dwelling of the logos principle
Submitted by level DaveÅkerfeldt (2011-05-27)
Info / Statistics
Artists : 31,620
Reviews : 7,130
Albums : 111,461
Lyrics : 136,026
Top Rating
Bethlehem - Bethlehem (2016)
  rating : 90.7   votes : 7
Blind Guardian - A Night at the Opera (2002)
  rating : 90.5   votes : 19
Silent Eye - Crossroads of Death (2011)
  rating : 85.5   votes : 10