ID
PW
Login  Register  Help
My album reviews/comments My collection My wish list
The Unborn
preview  Mors Principium Est  -  preview  The Unborn (2005)
Reviewer : level 휘루  (95/100)
전작의 연장선인 두번째 정규앨범으로, 한층 더 날카로워진 Riff와 Melodic Death Metal에서 들려줄 수 있는 충만한 질주감, 분위기에서 뿜어대는 상당한 긴장감은 곡의 몰입도를 상당히 높...
In Live Concert At the Royal Albert Hall
Reviewer : level 촤촤  (100/100)
백점 만점에 백이십점 주고싶은 라이브앨범. 흔히덜 라이브 앨범이라 하면 어느 한군데건 나사가 빠져있음에 실망하기 마련인데, 오페스 형님들의 이 앨범은 달라도 한참 다르...
The Sham Mirrors
preview  Arcturus  -  preview  The Sham Mirrors (2002)
Reviewer : level 쇽흐  (90/100)
'결합의 오류'란게 있다. 한 집단 내에 위치한 개체의 속성이 전체의 속성을 대표할 수 있다라고 믿는 오류인데, 쉽게 말해 '잘난 놈끼리 모인 집단은 언제나 잘났고 못난 놈끼리 모인...
Terminal Redux
preview  Vektor  -  preview  Terminal Redux (2016)
Reviewer : level 쇽흐  (100/100)
Particles known only in theory...Within my grasp... 결론부터 말하자면 본작은 21세기 리바이벌 쓰래쉬의 최종 완성판이자, 90년대 이후 시도된 모든 익스트림 메탈 장르의 정수가 축적된 엑기스...
Inhumanity
preview  Mors Principium Est  -  preview  Inhumanity (2003)
Reviewer : level 휘루  (90/100)
데뷔 앨범부터 이만한 훌륭한 밸런스와 깔끔한 Melody를 흩날리는 밴드는 흔하지 않다. 어둠이 드리우는 듯한 분위기 속 신비감 있는 Keyboards를 바탕으로 적당한 공격성, 구성 간의 호흡...
New Bermuda
preview  Deafheaven  -  preview  New Bermuda (2015)
level Draconian  (95/100)   2016-07-25
1번곡은 진짜 킬링 트랙이다
Greatest Tears Vol. II
preview  Lake of Tears  -  preview  Greatest Tears Vol. II (2004)  [Compilation]
level Megametal  (80/100)   2016-07-25
To isté ako u predošlého dielu: schopná výberovka pre tých, ktorý nemajú ich radové albumy, avšak pre stálych fans je zbytočná, pretože okrem čiastočne lepšieho zvuku u starých piesní neobsahuje žiaden raritný materiál... Opäť krásny obal
Greatest Tears Vol. I
preview  Lake of Tears  -  preview  Greatest Tears Vol. I (2004)  [Compilation]
level Megametal  (80/100)   2016-07-25
schopná výberovka pre tých, ktorý nemajú ich radové albumy, avšak pre stálych fans je zbytočná, pretože okrem čiastočne lepšieho zvuku u starých piesní neobsahuje žiaden raritný materiál... Krásny obal
11 Dreams
preview  Mercenary  -  preview  11 Dreams (2004)
level IRONWILL  (95/100)   2016-07-25
이 앨범은 더 많은 관심을 받을 자격이있다. 강렬함과 서정성이 잘 조화된 수작.
Beyond the End of Despair...
level Mort  (80/100)   2016-07-25
갈넬앨범중 두번째로 좋아하는 앨범 아직은 8집을 더 많이 듣지만 이 앨범도 정말 좋다
Scum
preview  Napalm Death  -  preview  Scum (1987)
level Kr1tz  (90/100)   2016-07-25
You! .
Ecliptica
preview  Sonata Arctica  -  preview  Ecliptica (1999)
level Mort  (85/100)   2016-07-25
소악 앨범중 가장 자주들은 앨범 6번트랙은 노래방에서 정말 많이 불렀다
Sibilando com o Mestre Negro
level Mort  (90/100)   2016-07-25
앨범에 블랙메탈 트랙은 두세개정도? 나머진 옛날 프랑스쪽 Moëvöt나 Amaka Hahina 스러운 느낌의 다크 엠비언트를 보여준다 LLN쪽 음악을 상당히 좋아하는 나는 정말 좋게들었다
Terminal Redux
preview  Vektor  -  preview  Terminal Redux (2016)
level Да  (100/100)   2016-07-24
보컬 적응이 힘들었다. 이젠 그냥 존나 씨발좋다
New World Shadows
level Да  (100/100)   2016-07-24
Deep cold...
preview The Fine Constant Progressive Metal, Djent, Jazz Fusion
preview Trauma Field Melodic Doom Metal, Melodic Death Metal
preview Urur Black Metal, Punk
preview 신대철 (Shin Daechul) Heavy Metal, Hard Rock, Blues Rock, Alternative Rock
preview K.K. Warslut Black Metal, Thrash Metal, Death Metal
preview Curse the Flesh Blackened Melodic Death Metal
preview Lustravi Black Metal
preview Xeukatre Black Metal
preview Diabolus Amator Black Metal
preview Kingdom Faust Black Metal, Death Metal
Herb Music
Album of the Year
Bands [Number of votes]
previewMetallica  [1421]previewDream Theater  [1365]previewMegadeth  [1081]previewJudas Priest  [1057]
previewHelloween  [1026]previewStratovarius  [740]previewIron Maiden  [695]previewOpeth  [644]
previewArch Enemy  [616]previewSlayer  [608]previewIn Flames  [562]previewChildren of Bodom  [518]
previewGamma Ray  [511]previewDark Tranquillity  [505]previewCradle of Filth  [505]previewBlack Sabbath  [501]
previewRhapsody of Fire  [495]previewKamelot  [474]previewAngra  [458]previewGalneryus  [450]
previewAvantasia  [433]previewNightwish  [408]previewSonata Arctica  [407]previewYngwie Malmsteen  [404]
previewLed Zeppelin  [346]previewEdguy  [341]previewDeep Purple  [320]previewBurzum  [315]
previewOzzy Osbourne  [314]previewTestament  [306]previewOmnium Gatherum  [301]previewRoyal Hunt  [301]
previewHeavenly  [296]previewKreator  [290]previewDimmu Borgir  [286]previewPantera  [284]
previewSlipknot  [282]previewSymphony X  [282]previewCannibal Corpse  [281]previewDragonforce  [277]
previewAlcest  [265]previewSepultura  [260]previewDarkthrone  [257]previewQueensrÿche  [246]
previewGuns N' Roses  [244]previewCarcass  [242]previewKalmah  [241]previewDeath  [238]
previewImpellitteri  [235]previewSodom  [233]previewNe Obliviscaris  [231]previewAnathema  [229]
previewQueen  [225]previewX Japan  [223]previewScorpions  [223]previewSoilwork  [222]
previewBabymetal  [220]previewRush  [220]previewMeshuggah  [215]previewDeicide  [214]
previewLamb of God  [211]previewPrimal Fear  [205]previewLacrimosa  [205]previewEternal Tears of Sorrow  [205]
previewBon Jovi  [205]previewMayhem  [204]previewRage  [203]previewBehemoth  [202]
previewAC/DC  [202]previewTrivium  [195]previewDark Moor  [195]previewBlind Guardian  [195]
previewN.EX.T  [194]previewScar Symmetry  [192]previewBetween the Buried and Me  [189]previewAvenged Sevenfold  [185]
previewCryptopsy  [181]previewIced Earth  [180]previewAnthrax  [180]previewMachine Head  [179]
previewEpica  [179]previewSkid Row  [173]previewDio  [170]previewOverkill  [169]
previewDestruction  [169]previewWithin Temptation  [166]previewExodus  [166]previewAmorphis  [165]
previewPain of Salvation  [164]previewAnorexia Nervosa  [162]previewFleshgod Apocalypse  [160]previewRainbow  [157]
previewAerosmith  [156]previewSavatage  [155]preview부활 (Boohwal)  [151]previewGraveworm  [148]
previewMötley Crüe  [145]previewEmperor  [145]previewWhitesnake  [144]previewObituary  [140]
Random Album
Attila - Rolling Thunder
Info / Statistics
Bands : 27,090
Albums : 98,324
Reviews : 6,506
Lyrics : 88,456
Top Rating
 Nuclear Assault
Game Over
 rating : 82  votes : 9
 Led Zeppelin
Led Zeppelin II
 rating : 93.7  votes : 27
 Amorphis
The Karelian Isthmus
 rating : 89.5  votes : 13