Log In
Register

Okularis Infernum | Full Album Lyrics

Sekhmet - Okularis Infernum cover art
Band
Album

Okularis Infernum

(2007)
TypeAlbum (Studio full-length)
GenresBlack Metal
LabelsMurderous Music Production
Album rating :  –
Votes :  0
Lyrics > S > Sekhmet Lyrics (23) > Okularis Infernum Lyrics (8)
Submitted by level 12 모흐 (2016-08-07)
1. Intro (2:38)
2. Svoboda těla a masa (5:44)
Zlatý krucifix,
bible svatá,
všemohoucí bůh,
posmrtný ráj.

Kruté symboly církve
jenž ničí vaše životy,
zkurvené vlastní myšlenky,
život plný chudoby.

Obrácený kříž,
hrozivý bafomet,
hrdý řád Antikrista,
svoboda těla!

Do černého kovového nitra,
bijícím chladným srdcem,
zákona těla a masa
kult mé hlavy ponořen.

Zničení zaprodaných duší
v nikdy nespatřeného víry.
Má touha je silná,
nemáte šanci přežít.
Satanův mnoholetý učeň smrt
je jediné spasení.

Pro tyto nevidoucí,
nesmyslná stáda,
toť konečné řešení –
umlčení !!!
3. V zajetí oddanosti (5:49)
Pozvedám oči k noční obloze,
Úplněk vykrystalizoval v totální záři,
Zákon lesa mému srdci káže
Otevřít svou nesvatou duši.

Dát průchod čisté myšlence,
Která mi přináší právo žít,
Být oddán sám sobě a svobodě,
Je důvod proč tu být.

Temná nenávist sídlí ve mě,
Nikoli pomyslný ráj a víra v Ježíše,
Znamení pekla –
ohnivý pentagram.

Procházím skrze les hlouběji,
Pociťuji tu sílu věčnosti.
Všude kolem jen přírodní scenérie,
Rozplývám se v nekonečné kráse.

Vzpomenu na ten svět zrůdný,
Zkurvenou vírou v Krista pohlcený.
Nezkrotná touha a síla mi přikazuje
Věřit v reálnou podobu, která žije v mém těle.

Temná nenávist sídlí ve mě,
Nikoli pomyslný ráj a víra v Ježíše,
Znamení pekla –
ohnivý pentagram.

Jsem v zajetí černé víry,
V zajetí oddanosti své mysli,
Svého já!!!
4. Očista (5:15)
Pekelná jména do kamene vyrytá,
úplněk ukáže svou pravou sílu,
vojska boží ke kůlům přibitá,
Belial zavelí ,,vpřed“ na svou víru.

Pálí kostely a všechno živé,
nepřežijí křesťani a ni židé.
Obráceným křížem probodaná srdce,
rasou nečistou zkrvavené meče.

Masová očista člověka,
běsnící hněv
a naše vítězství,
dopadlo na tupá stáda.

Svatý Vatikán postavený v šiku,
kovová bestie zaškrtí ho v mžiku.
Z chrámů prach, z kostelů dým,
celý svět bude patřit pravým.

Papež Benedikt už se těší popravě,
s vládcem pekel na smrtelné výpravě.
S M R T !!!
čeká každého kdo je proti nám.
5. Okularis Infernum (3:59)
Okularis Infernum,
přicházejí v noci.
Okularis Infernum,
drancují a ničí.
Okularis Infernum,
smrt pro ovce boží.
Okularis Infernum,
zkáza křesťanství.

Havraní sten tvou mysl ubijí,
srdce ti buší nemůžeš spát.

Okularis Infernum,
přicházejí v noci.
Okularis Infernum,
drancují a ničí.
Okularis Infernum,
smrt pro ovce boží.
Okularis Infernum,
zkáza křesťanství.

Tajemný úplněk silou tě nabíjí,
do uší šeptá ti hluboký hlas.

Rozžehnuté kouče osvětlují les,
z očí černých jezdců čiší hrůza děs,
zasněžené pláně pro Vatikán běs,
Leviathan sám tasí zkrvavený meč.

Okularis Infernum,
obrácený kříž.
6. Z lidstva popel (4:44)
Konečné skutky přicházejí, vstupují do mé mysli.
Já zpocený se vzbouzím...hasím touhu nenasytnou.

Otupělé smysly celého těla,
zcela pohlcují zbytky mé chladnokrevnosti.
Neustávající chlad po celém těle,
odhaluje zlobu dávno vzkříšenou...

Žádné cesty ústupků a tolerance!
Agrese, nenávist a vůči světu skepse!
Nenávist jen sílí, s poznáváním novoty,
Svět budiž navždy ponořen do nicoty!

Tisíce let úpadku na křídlech Ježíše,
snášenlivost tupých stád ignorujících realitu,
žádná víra v sebe sama, hrdost, vůle,
pouze ovce následující „vůdce“.

Poslední co lidstvo potřebuje,
je TVÁ přítomnost,
tvé ignorantství
a bezduchost.

Z lidstva popel,
z víry... CHAOS!
7. Pomsta pekelných legií (6:43)
Na úpatí hor vlci vijí,
z temných nebes blesk udeří,
řád antikrista v očích,
hlad po vítězství.

Uprostřed nezkrotné přírody,
srdce životaplných stromů buší,
tlukot vrývá se nám do paměti,
znakem bolesti ale přec svobody.

Žádná slitování,
zářezy do kostí,
bezbožná pravda,
noc plná zla.
Otevření brány pekelné,
zahájení pomsty nesvaté.

Agonický pohled na hořící kostel ve lži,
lži plné nenávisti, nemorálnosti.
Děsivá tvář války udeřila,
říše černého kovu zavládla.

Čest a hrdost,
hněv a smrt,
na křídlech havraních,
v zubech vlčích,
toť blízká budoucnost,
už žádná lidská hloupost.

Kapky krve stékají po ostří pravdomluvného meče,
nesmyslná víra vytrácí se v hluboké mlze.
Vítězství zahřálo ,,pravé“ na své nesvaté duši,
úpadek pomateného stáda – forma destruktivní.

S příchodem nového dne – nový lepší svět,
s posledním hořícím trámem – vítězí náš hněv.
Pomsta pekelných legií vykonána jest,
tu neskutečnou špínu museli jsme smést.
8. Utrpení (5:59)
Obětován na oltáři oddanosti,
ocel blyštící se ve jménu rouhání,
bolest značí se ve tvářích plných odhodlání
iluze falešného ráje rozprášena na spáleništi zklamání.

Touha po spasení v mysli pálí
jako sůl v ranách po meči ostrém,
tisíce mrtvých v krvi se válí,
jejich duše navěky zmizely ve chřtánu bezedném.

Mrtev kdo poznal skutečnou cenu krve,
zbytečně po celý svůj život sám sobě lhal.
Jak jehně krvácíš ze zlé rány prvé,
umíráš zbytečně pro boha co tebou opovrhoval!

Pro lásku k bližnímu přinášíš smrt,
hřeb masem proniká, krev smáčí trn.
Co bylo živé jest nyní tak mrtvé,
nic už nezbývá z té existence útrpné

Zajatci lží, mrzáci falešné mravnosti,
úder meče jest úderem správnosti.
Mrzák co zemřel posledním úderem kopí,
tak jako ty v moři bolesti se topí.
9. Materialized in Stone (Marduk cover) (4:41)
The solemn tones of an ancient clock
Have announced midnight
The air is thick and heavy
A vast deathlike stillness pervades all nature

A faint pearl of thunder comes from far off
Drifting clouds obscures the moon
As I passed onto the path in darkness
The wind must have grown colder for I felt myself shiver
As I walked towards

Unaware of the light
I struggled through the night

A materialization of my fear - the light
Through stealthy shadows
Through darkened halls
As the first rays of the sun emerges from
The horizon

Unaware of the light
I struggled through the night

Materialized in stone
Embraced by the woods as my throne

Materialized in stone
Forever stand alone
Info / Statistics
Artists : 34,247
Reviews : 7,830
Albums : 121,901
Lyrics : 150,787