Log In
Register

Elixír Života | Full Album Lyrics

Kreyson - Elixír Života cover art
Band
Album

Elixír Života

(1993)
TypeAlbum (Studio full-length)
GenresHeavy Metal, Speed Metal
Album rating :  100 / 100
Votes :  1
Lyrics > K > Kreyson Lyrics (20) > Elixír Života Lyrics (10)
Submitted by level 21 록스타 (2017-12-02)
1. Elixír života
Pod svatou zástavou
osvítí srdce tvé - otevřou
prominou nevinné
odpustí hříchy snů
pro svatou zemi svou
zahynou
zůstanou ve vzpomínkách
ve vzpomínkách zůstanou

.....Banners fly, cross held high
Follow signs in the sky
Forgive sins and the dreams
In the making

Holy land, give their souls
Shifting sand and the ghosts
For the cross and the host
Of their making
Of their making
2. Na moment
Pod jasnou oblohou
zazáří s Venuší
Potáhnou jako stín
za spánkem křesťanských.

Táhnou pod přísahou
se svou zástavou
táhnou na Jeruzalém
za svou zemí svatou

Ve svatém znamení
Kristův hrob navrátí
v mučení
víru svou nezradí
s Bohem svým
na kříži zahynou.

Táhnou pod přísahou...

Vykopou tisíce hrobů
Jen aby vyrvali z rukou pohanů
hrob svého spasitele
jsou zlí, krutí a bezohlední
nebo plní lásky - Kristu oddaní.

Táhnou pod přísahou...

.....Darkness rules, falling star
Shadows sneak through the sleep
Tortured minds, reaching far
Beyond His dreams for salvation
Salvation but not for them

Marching, they've taken the oath
The banner strong in hand
Marching to Jerusalem
To the Holy Land

Blind belief, in a sign
Crushing force, torture's pain
Is it His will
For them to die, next to their God
To be crucified,
(on a cross, with their God)

Marching, they've taken the oath
The banner strong in hand
Marching to Jerusalem
To the Holy Land

Marching, they've taken the oath
The banner strong in hand
Marching to Jerusalem

A thousand graves to wrench the final resting
place of the Holy One from the hands of the
unbelievers. Evil and selfish, claiming love
and mercy in the name of their Lord. Your
faith does not permit retraction. Time is
running out, yet there is no end. No end.

Marching, they've taken the oath
The banner strong in hand
Marching to Jerusalem
To the Holy Land

Marching, they've taken the oath
The banner strong in hand
Marching to Jerusalem
3. Nech si zdát
Pro život svůj stát měl ses otrokem
sluhové boží nechť vedou osud tvůj
jseš otrokem co má valit před sebou
nejtěžší kámen pro cizí vítězství.

Sám dobře víš co stálo tvý mučení
po dlouhá léta strádání
ke krvi své soucitu nepoznáš
sám ďábel tvé duši požehnal.

Vládnou zákonem vládnou - za sebou táhnou nás
Vládnou zákonem vládnou - za sebou táhnou nás

Moře slz lidského utrpení
je pověstná krutost vykonavatelů
práce špinavá ta je povznáší.

Gleit pánů nepsaný zákonem
proti vůli své stejně potvrdíš
světlo boží neosvítí srdce tvé
oči studené vypráví život tvůj

Vládnou zákonem vládnou - za sebou táhnou nás
Vládnou zákonem vládnou - za sebou táhnou nás

.....All our lives, we could be your fettered slaves
Your servants hold the whip the churchmen gave
We're pushing, a rock of pain along the road
They get stronger, feeding on the torture's load

You know well, the price we pay to hold our tongue
Poverty, and flowing blood through years long
Pitiless, and you look on, your heart's of stone
Cruelty, your watchword from your studded throne

Ruling, rule by commandments
dragging us helpless down
Ruling, rule by commandments
from an age long gone

Their cruelty, words are sharp as whetted knives
And calling, violence into our lives
An ocean, of human tears all shed in pain
Above us, take the name of God in vain

Darkness, no light of glory in your heart
Coldness, executors of the twisted word
Enforcers, go for the throat of ignorance
False witness, and so much power in your hands
4. Jako blázen
Marné žít, kolik lidí vzalo sobě život svůj
dobře víš, slova nezahojí duši zlomenou.

Nenajdou klid, kam odchází duše neví nikdo z nás
ve chvíli poslední chtěli zůstat, chtěli být bez nás.

Zůstanou navždy jenom v srdcích těch co milujou
neodsouděj, na život i na smrt člověk právo má.

Ne - život nevrátí
co jednou vzal.

Ne, přece není marné žít
a vše dobré co zanecháš
po tobě zůstává
ne, přece není marné žít
život nedá co ti vzal
a přece krásným zůstává
i když život nedá co ti vzal
přece krásným zůstává.


.....You know life, how many have gone before
and left us here?
Is it wrong, broken lives on borrowed time
For so long

No-one knows, find no peace 'til you know how
that river flows
Gauntlet's thrown, ask for help, but in the end
you're on your own

Always there, eternity remembers
those no longer here
Don't judge death, everyone has got the right
to one last breath

No, it is for ever
He takes for ever

No, to live your life is no bad thing
Leave a mark in things you do
In everything you do
No, to live your life is no bad thing
What you destroy's forever gone
No resurrection, it's all gone

No, to live your life is no bad thing
Leave a mark in things you do
In everything you do
No, to live your life is no bad thing
And when there's no more giving back
Then life is full of wonder

To live your life is no bad thing
Don't throw it all away
Don't throw it all away
5. Afrodisiaka
Slunce po své pouti jde si klidně spát,
i stíny se probouzí, vzpomínky se vracejí.
Na bolest a slzy čas nejlepší je lék
a říká se, že každý má svůj osud souzený.

Toužím na tu chvíli zachovat jí věčnou,
vzpomínky na ní bolí, bolí vice než dřív.
Těžko jsem jí ztrácel, modlil se za ni,
a smutné už odchází, to cos měl tak rád.

Trápení máš za sebou,
ve vzpomínkách zůstanou,
svá trápení máš za sebou,
i tichý pláč při loučení.

Na bolest a slzy čas nejlepší je lék
a pro nás čas musí najít důvod zapomenout.
Líbám její slzy, po řasách stékají
a potichu jí šeptám: "lásko, mám tě rád."

Trápení máš za sebou,
ve vzpomínkách zůstanou,
svá trápení máš za sebou,
i tichý pláč při loučení.


.....Sun's getting lower
The shadows seem so long
And memories are much stronger
Knowing now that you have gone

They say that love's warm
If it's true then you're the sun
Maybe time will heal the pain
So that I can start again

Like to hold this moment
Forever in my heart
Seeing you for one last time
Before we have to part

A heavy heart within me
Can't hold back the tears
Was it all for nothing
What we shared these years

Say goodbye, don't turn around
Don't you look back to see my pain
Don't ask me why, don't make a sound
In my heart I'll love you again

Hard for me to leave you
The sorrow burns my eyes
A whispered word of anguish
To prove my love's no lie

Shadows growing longer
Force us against our will
A last look of adoration
My heart, I love you still

Say goodbye, don't turn around
Don't you look back to see my pain
Don't ask me why, don't make a sound
'In my heart I'll love you again
6. Anděl a ďábel
Slepou víru neznal
chtěl být jen sám sebou
za osvícení svaté
nedal by zlámanou hůl.

Byl sobě svým prorokem
a sám sobě žehnal
bezohledným životem
na svůj cíl přísahal.

Pak slyšel vlastní já
slyšel jak naříká.

Chvíli zůstaň a naslouchej
v dobrém i zlém zůstaň na kolenou
Chvíli zůstaň a naslouchej
až zašeptáš tak odpust nám.

Ještě chvíli šel dál
zaslepený sám sebou
bezbožný všem připadal
pro všechny měl stejnou tvář
Na cestách životem
duše se lámou.

Když slyšel své vlastní já
slyšel jak naříká.

Chvíli zůstaň, chvíli zůstaň...
Tak odpust nám


.....Only sees what he knows
He's no blind believer
He earns glory by being
And refusing to give

No regard, selfishly
Spoke the words of a prophet
Aiming at his own truth
As a sainted man lives

Heard his soul in his mind
And heard how it cried

Stay a moment, and hear if you would
The side of the evil
And the side of the good
Stay a moment, if you want to live
You have to forget
(And you) have to forgive

But he went on his way
And shook off the warnings
Seemed to be without God
Showed to all the same face
Wrecking souls in his path
And summoning their wrath

Stay a moment, and hear if you would
The side of the evil
And the side of the good

Stay a moment, if you want to live
You have to forget
(And you) have to forgive

Hears his soul in his mind
And hears how it cries
7. Svítání
Vzpomínám na ten den
vzpomínám kdy jsem tě uctíval.

Přicházel pod oltář
přicházel prosit - ty ses díval.

Hřešit a smilnit je tak krásné
když se nedíváš
někdy to projde někdy ne
a pak za tebou chodívám.

Máš prý ve svém srdci dar
odpouštět milencům
odpouštět hříchy snů.

Kolik je všech křesťanů
vedle nich banda špatných herců.

Věří že přijde den
Věří že všechny osvítíš.

Zástupy duší přichází
vylít k tobě pravdu svou
za boží odpuštění prosí
s tím jdou za tebou, za tebou.

Máš prý ve svém srdci dar...

Zástupy duší přichází...

.....I remember the days of awe
When I believed all that they told me

Now I'm here to bend my knee
To pray that you are listening to me

It's good to do some wrong
When you've got other things to do
Now and then you go along
Before I come back to you

Forgive, the best prize you can give
Forgive the lovers sins
And pardon them their dreams

So very few for real
So many play the bible game, now

They hope the neighbours say
He's a holy man and a saint, now

Souls in rank and file
With their own version of the truth
Give an inch, they take a mile
No mercy for the words they lose
8. Pojď se toulat se mnou
Žijou zlí bezbranní
vrazi a bezmocní
sadisti i lítostiví.

Radují se i pláčou
milují násilí
za odpuštění pak prosí.

Každé ráno se modlíš
za všechny bezmocné
žijou kolem nás.

Jsou blázni co trpí
a géniové
žijou kolem nás.

Ten pláč pláč bezmocnejch
v zástupech jdou jdou kolem nás
ten pláč bezmocnejch
v zástupech jdou jdou kolem nás
ten pláč bezmocnejch.

Se smrtí se snoubí
život kolem nás
navždy zůstane s tebou.

Žijou blázni co trpí
a géniové
to jsou další.

Ten pláč pláč bezmocnejch
ten pláč bezmocnejch...


.....


Evil is rife
Murder and hate
And the hypocrites wait

They rape, call it love
A smile on their face
Pray forgiveness and grace

You kneel at the altar
To pray for the tame
For the poor and the lame.

Zealots tormented
True saints are stilled
Cries heard in the wind

Cries, cries of the weak
Procession of souls, justice they seek
Cries, cries of the weak
Who listens to the words that they speak

Betrothed to the reaper
But our life is but sand
Trickling 'way through your hand

You kneel at the altar
For the meek and blood-stained
To be judged once again

Cries, cries of the weak
Procession of souls, justice they seek
Cries, cries of the weak
Who listens to the words that they speak
9. Good Luck
Zabiješ jednou- nemůžeš spát
Zabil jsi poprvé
Pak ještě jednou a otupíš
Nepočítáš.

V rukou svíráš zbraň posvátnou
na povel musíš jít
kdo to vládne nešťastníkům
mně tak podobným.

Můj ty Bože na nebesích
na to se díváš.

Dej nám sílu jít
Dej nám sílu chtít žít dál
Dej nám sílu jít
Najít štěstí v lidech spásu
Dej nám sílu chtít jít dál.

Jseš jak zvíře
ne - ty nejsi vrah
trpí nevěřící
pod svatým křížem
za svatou věc
jsi věrným křesťanem.

Za svatou válkou
po vítězství
přichází spasení
kdo to vládne nešťastníkům
mně tak podobných.

Můj ty Bože...

Dej nám sílu jít...


.....Your first killing, you couldn't sleep
No peace in the night
Next time was easy, no more big deal
This time it felt right

The cross is sharpened, obey their order
The orders in His name
Millions follow, as they're falling
Blood looks all the same

Where is their God?
Just watching on
Or turned away?

Give me hope for love
Give me hope for a new tomorrow.
Give me hope to live, today
Give me hope for love
In a world without this sorrow
Give me hope to live, today

Say you're no murderer
Do what you're told to do
Rid the world of heathens
Holding high the cross
A true believer, (and) a good Christian

The holy war's won
And your duty's done
Blessed and hailed by Rome
Dealers in hatred
And war-mongers
Lead the world to doom

Where is their God?
Just looking on
Or turned away?

Give me hope for love
Give me hope for a new tomorrow
Give me hope to live, today
Give me hope for love
In a world without this sorrow
Give me hope to live

Give me hope for love
Give me hope for a new tomorrow
Give me hope to live, today
Give me hope for love
In a world without this sorrow
Give me hope to live
10. Zlatokop
V zajetí za bránou snů
slunce zářit neuvidíš
Samotou jseš obklíčenej
oči slepnou v propasti dnů
temných a předlouhých, smějí se když propadáš
v zajetí odpoutej duši svou
a mysli jen na jediné.

Zlo má tvář nevinnou...

V zajetí nesmíš zůstat sám
a zavřít za sebou bránu snů.

Netrpíš za to cos udělal
trpíš za víru - přísahals
jak dlouho už už nejsi člověkem
máš číslo jako pes
co čeká.

Zlo má tvář nevinnou...

V zajetí nesmíš zůstat sám.
V zajetí nesmíš zůstat sám...


.....Far away, there's a gateway to dreams
Where sunlight's still shining
Not for you, alone in a cell
How long you've been counting
Dark days and still darker nights
In a hole and no way out
Your soul's the only free light
Down there in the cold

You're alone, you won't live it through
You're alone, no door is open for you
Like a stone, you won't reach the sun
You're alone, you're the capable one

No way back, you threw 'way your chance
Don't expect their compassion
You're no man, just a dog with a number
Starved an kicked around 'til you're down

Evil's face, innocent

You're alone, you won't live it through
You're alone, no door is open for you
Like a stone, you won't reach the sun
You're alone, you're the capable one
Info / Statistics
Artists : 34,242
Reviews : 7,828
Albums : 121,889
Lyrics : 149,992