Log In
Register

Djevelmakt Full Album Lyrics

Kampfar - Djevelmakt cover art
Band
Album

Djevelmakt

(2014)
TypeAlbum (Studio full-length)
GenresPagan Black Metal
Album rating :  66.7 / 100
Votes :  3
Lyrics > K > Kampfar Lyrics (54) > Djevelmakt Lyrics (8)
Submitted by level 21 록스타 (2017-10-12)
1. Mylder (6:50)
Helvete! I forbannede!
Helvete! I som er beredt
Helvete! Djevelen og hans engler
Helvete! En manifestering av hat
i et fravær av lys

Vik fra meg
I forbannede!

En ny æra reiser seg
kravlende krypende frem
En fryd av et seirende mylder
bølger fortryllende frem

Der hvor lyset før stod fram
Myldrer pestens sorte skade
Der i dødens sorte makt
Brenner pestens mørke hale
Gjennom daudens dunkle hall
Åpner helvete sin favn
Ifra seierens søte stank
Reiser helvete sin fane
2. Kujon (7:25)
Svikere!

På vei mot lyset, mot en evighet av løgn
På vei mot et dystopi
På vei dit sannhet blir et simpelt råttent bedrag
På vei mot et dystopi
Alt kan skimtes bak en berm av fjols
På vei mot et dystopi

En enkel æreløs, forsmedelig figur
På vei mot lyset, bak sin berm ser han skyggen av sitt paradis
En ussel æreløs og svikefull tyrann
På vei mot lyset kues fjols av enkle av ord fra en kujon
I all sin nedrighet og sjofelt tyranni
Fordriver heslighetens loftslott mot en forsmedelig utopi
Begitt av løgner, usle fjols av sneverhetens ord
Kuer sveklinger på vei til tyranniets paradis

På vei mot et stort og råttent,
orgasmisk tyranni
På vei fjols og sveklinger
På vei til paradis
På vei æreløs og heslig
På vei til tyranni
På vei begitt av løgner
På vei til paradis

Svikere! Forbannet løgn og løgnere.
Svikere! Forbannet fjols av tapere.
Svikere! En simpel mynt fra løgnere.
Svikere! En bastion av dritt.

På vei mot et stort og råttent,
orgasmisk tyranni
På vei fjols og sveklinger
På vei til paradis
På vei begitt av løgner
På vei til tyranni
På vei, på vei mot lyset
På vei til paradis

En enkel æreløs, forsmedelig figur
På vei mot lyset, bak sin berm ser han skyggen av sitt paradis
En ussel æreløs og svikefull tyrann
På vei mot lyset kues fjols av enkle av ord fra en kujon
I all sin nedrighet og sjofelt tyranni
Fordriver heslighetens loftslott mot en forsmedelig utopi
Begitt av løgner, usle fjols av sneverhetens ord
Kuer sveklinger på vei til tyranniets paradis
3. Blod, Eder og Galle (6:37)
Hør hyl!
Tusen sjelers falske kor
Av dyret, som maner
Hamrede ord

Mørk strøm i kroppens svøp
Jernmalm i bekkens løp
Sølv blokkert, frikjøp
Befri!
Bløggetid!

Det renner
Det renner, avsindig hat
Det renner
Det renner sykelig

Stammer råttner
Strømmer av kvae, grønn
Rot spist, fra innen
Hør!
Stillhet!

Hør hyl!
Tusen sjelers falske kor
Av dyret, som maner
Hamrede ord

Bitter stein som kvesser
Virus, sykelig gresser
Spadestikk presser
Sekret!
Emesis!

Det tenner
Det tenner, avsindig hat
Det tenner
Det tenner sykelig

Stammen råtner
Strømmer av kvae, gul
Rot spist, fra innen
Hør! Stillhet!
4. Swarm Norvegicus (5:48)
Skin and silver flutes
Kings and children crawling
flames and banners
rise beneath the silver moon
Kings! The children dance
feast on blood and disease

Rats! Rats spreading
Rats! King spreads children to the flute ov death
Rats! Crawling diseases
Rats! Plague spreading, rats feeding
Rats! The stench, blood tearing
Rats! Crawling children, devils feeding
Rats! Rats spreading
Rats! The feast of kings spread the stench

Under sølvmånens skimmer
En ny æra reiser seg
Dansende mylder
helvetesporten åpner seg

Skin rupture
In triumph ov the silver moon
Black banners
Flames and blood stench in the light of the moon

Rats! Rats spreading
Rats! King spreads children to the flute ov death
Rats! Crawling diseases
Rats! Plague spreading, rats feeding
Rats! The stench, blood tearing
Rats! Crawling children, devils feeding
Rats! Rats spreading
Rats! The feast of kings spread the stench

While the silvermoon rises
you can hear they crawl from the depths of hell
Onwards to victory
The black banners rise in glory
Children dance
While the feast whipes out the whores of the earth
Shades and banners
Waving in devilish triumph

Beneath the silvermoon
Children tear blood next to the king of the flute
Black banners
Of the underworld
Waves in glory
Waves in hate
Onwards to victory
The kingdom rises in glory and hate
5. Fortapelse (4:49)
Ta din straff i Helvete
Anger mot frelse
Løgn blir sannhetens ord
Dødens engler skriker
De fortaptes evige pinsler
Demonisk hat

Fra et evig demoni
Høres de stolte gestalters sorti
I et anger mot lys
I et evig demoni
I et fravær av lys og frelse
Kjenn ding evig fortapelse
Ta din straff i Helvete

De fortaptes evige pinsler
Forapelsen dirrer av fryd
Dødens krek bringer sin straff
Ta din straff i Helvete
Anger mot frelse
Løgn blir sannhetens ord

Helvete
Dødstrikets straff
De bærer på stein
De brærer på glødende jord
Helvete
Dødstrikets straff
De bærer på stein
De brærer på glødende jord
Fra et evig demoni
Høres de stolte gestalters sorti
I et anger mot lys
I et evig demoni
I et fravær av lys og frelse
Kjenn ding evig fortapelse
Ta din straff i Helvete

De fortaptes evige pinsler
Forapelsen dirrer av fryd
Dødens krek bringer sin straff
Ta din straff i Helvete
Anger mot frelse
Løgn blir sannhetens ord
Ta din straff i Helvete
Anger mot frelse
Løgn bilr sannhetens ord
6. De Dødes Fane (5:59)
Ved hornenes skygger
Spenner offerets blånede strenger
En vrimlende og dansende eim
Under hornenes dansende skygger
Ramler toner seg frem
En forbannet fortryllende eim

Under pestens skinnende måne
Under månens skimmer
Reises fanene

På dypet ved måneskinn
Ved fanen som reises til seier
Vemodige kvad
Fra pestens spente strenger
En rottepest bølger
Mens fanen strammes til seier
Fra dypets fordervelse
En dansende eim
Blånet hud som spenner sine strenger
Forbannet og frastøtende
Det kravles i glødende jord
De bæres på stein
Det kastesei noen skygger
Fra dypet ved måneskinn
Reises de dødes fane

Under dype skygger
Under pestens skinnende måne
Dansende horn
Under pestens skinnende måne

Under månens skimmer
Reises fanene
Reises horn

I en stank
Tryller tonene seg frem

Ved hornenes skygger
Spenner offerets blånede strenger
Under hornenes dansende eim

Fra dypet ved måneskin
Ved fanen som reises til seier
Vemodige kvad
Fra pestens spente strenger
En rottepest bølger
Mens fanen strammes til seier
Fra dypets fordervelse
En dansende eim
Blånet hud som spenner sine strenger
Forbannet og frastøtende
Det kravles i glødende jord
De bæres på stein
Det kastesei noen skygger
Fra dypet ved måneskinn
Reises de dødes fane
7. Svarte Sjelers Salme (3:44)
Kroket dødshånd
Løgnhals med reveglis
Han krever
Han styrer
Yggleik har sin pris
Hans hest er Galgen
Hans tall er Tre
Navn kommer
Navn går
Forfatter av dødsbrev

Hrosshårsgråne
Sigdaude

Svartøyd maske
Velger svar, sjel for sjel
Fra stein
Til maskin
Enveis til Hel
Ingen dør kan stenges
Ingen reddes fra kalk og lut
Evighet ender
Nakkeskudd slipper varmen ut

Hrosshårsgråne
Sigdaude

Farsgalge

Svarte sjelers svarte salme
Svarte sjelers salme
8. Our Hounds, Our Legion (7:53)
A moonlight force
A moonlight slavery
A whip from the underworld
By the shadow gods
A moonlight force
A moonlight slavery
A whip from the underworld
A night-crawling new order

Slaves by the savior of pain
From the shadows of medieval flames
A dominant force will prevail
Insanity strikes from the strings of tails
A legion of night-crawlers
A legion of pain
Servants are crawling
A single disciplinary spell

A snatch
Mice and men in line
A tail
Hounds in a pack
A sting
Dominant commands for the scapegoats
A snatch
A disciplinary tail

Whip up the legions
A snatch from the saviors of pain
Evolution of rebellions
Night-crawlers in the shadows of tails

Whip up the legions
Moonlight slavery by the shadow god
A new world is rising
An institution of dominant tails

A moonlight force
A moonlight slavery
A whip from the underworld
By the shadow gods
A moonlight force
A moonlight slavery
A whip from the underworld
A night-crawling new order

Children hear!
The powerful new world
My children
Commands are ignored
A whip!
Enslaved servants crawling
A legion of night-crawlers, breathing dirt
Hound, hounds in pack

My children

You servants of scapegoats
Obey the spell of salvation
Night-crawlers of rebellion, hear!
Salvation will be yours
The new world will be yours
The new order of pain stimulus!
Info / Statistics
Artists : 34,232
Reviews : 7,818
Albums : 121,830
Lyrics : 149,298