Log In
Register

Sjunger Sigge Fürst Full Album Lyrics

Candlemass - Sjunger Sigge Fürst cover art
Band
Album

Sjunger Sigge Fürst

(1993)
TypeEP
GenresDoom Metal
Album rating :  –
Votes :  0
Lyrics > C > Candlemass Lyrics (102) > Sjunger Sigge Fürst Lyrics (4)
Submitted by level 21 록스타 (2017-09-28)
1. Bullfest (3:16)
Klappa takten alla bagarbarn
Bullfest, bullfest hela da´n
Vetemjöl från livets grottekvarn
Bullfest, bullfest hela da´n
Vi är alla glada bagarbarn
Bullfest, bullfest hela da´n
Slå på stort det har vi alltid gjort
så det är bullfest, bullfest hela da´

Hej, goddagspiltar vi ska ha det bra
Svensken på sofflock gnolar go´och gla´, ja

Klappa takten under vilda stön
Bullfest, bullfest hela da´n
Knåda degen, det blir wienerbrö´n
Bullfest, bullfest hela da´n
Lyckans tårta lyser giftigt grön
Bullfest, bullfest hela da´n
Slå på stort det har vi alltid gjort
så det är bullfest, bullfest hela da´n

Sofflocken locka pocka och dra
Magra och tjocka, vi ska ha det bra, ja

Klappa takten alla bagarbarn
Bullfest, bullfest hela da´n
Vetemjöl från livets grottekvarn
Bullfest, bullfest hela da´n
Vi är alla glada bagarbarn
Bullfest, bullfest hela da´n
Slå på stort det har vi alltid gjort
så det är bullfest, bullfest hela da´n
2. Samling Vid Pumpen (2:48)
Samling vid pumpen, Tunabergare hitåt!
Alfred har di slagi så han ligger å blör,
i grusgropa slåss di me Buskhytteborna,
länsman fick på huve, så ja tror att han dör.

Jag drog på mitt spel hadderi-hadderoa
då kom di från Kärrbo å börja å tjoa
di bängslas å levde å vråla å dåna
å sen skull Ni se tocke slagsmål de blev

Samling vid pumpen, Tunabergare hitåt!
Alfred har di slagi så han ligger å blör,
i grusgropa slåss di me Buskhytteborna,
länsman fick på huve, så ja tror att han dör.

Mi fästemö Stina å Bergshammars-Lina
di stog breve mej å koxa å glina,
men strunta i bäljen å söp ur butäljen
å sen skull Ni se tocke slagsmål de blev.

Samling vid pumpen, Tunabergare hitåt!
Alfred har di slagi så han ligger å blör,
i grusgropa slåss di me Buskhytteborna,
länsman fick på huve, så ja tror att han dör.

Å litra di slängde å dosera dängde,
å Laggarbo-drängen va på mej å klängde
å kniva di flög, å prisis mella ögo
så fick ja ett knogjärn, å näsa flög åv.

Samling vid pumpen, Tunabergare hitåt!
Alfred har di slagi så han ligger å blör,
i grusgropa slåss di me Buskhytteborna,
länsman fick på huve, så ja tror att han dör.

Men var ä mi mössa, å var ä mi flicka
å var ä butäljen, ja hade te dricka?
ja, allt ha di tagi, å allt ha di slagi,
å jisses ett tocke spektakel de ä!

Samling vid pumpen, Tunabergare hitåt!
Alfred har di slagi så han ligger å blör,
i grusgropa slåss di me Buskhytteborna,
länsman fick på huve, så ja tror att han dör.

Samling vid pumpen, Tunabergare hitåt!
Alfred har di slagi så han ligger å blör,
i grusgropa slåss di me Buskhytteborna,
länsman fick på huve, så ja tror att han dör.

Samling vid pumpen, Tunabergare hitåt!
Alfred har di slagi så han ligger å blör,
i grusgropa slåss di me Buskhytteborna,
länsman fick på huve, så ja tror att han dör.
3. Bröllop På Hulda Johanssons Pensionat (2:46)
Kära vänner, kära vänner, ja, jag är ingen stor talare, men jag vill säga några väl valda ord: Leve de! Hurra, hurra, hurra!

För det är bröllop på Hulda Johanssons pensionat
Brudgummens hyrda frack är för lång
brudklänningen är redan för trång
kärleken övervinner allt och som resultat
så är det bröllop på Hulda Johanssons pensionat
Fackförenings-ombudsmannen
hedersgästen jämte prästen tågar arm i arm till festligt dukat bord
Vedholm spelar som han kan den
Mendelsohns och brudens lovsång

För det är bröllop på Hulda Johanssons pensionat
Svärfäder trugar smör, ost och sill
ta snälla pastorn, ta en gång till
Köttbullar, revbensspjäll och en superb sillsalat
för det är bröllop på Hulda Johanssons pensionat
Se'n så läses telegrammen
"Nå't i luften surrar, det är vi som hurrar
lcka stor med små små skor"
prästen nickar ja och amen
bruden vickar myrtenkronan

För det är bröllop på Hulda Johanssons pensionat
bruddansen trådes vår ombudsman
valsar med brudens mormor minsann
prästen har gått och Vedholm sjunger ganska plakat
att "Det är bröllop på Hulda Johanssons pensionat"
festen slutar, vitt berömd är
gesten, när som hedersgästen tågat hem från festen såsom siste man
Kypar'n undrar vem som lämnat
löständerna i osten

För det var bröllop på Hulda Johanssons pensionat
och när som allt var klappat och klart
skilde sej vårat brudpar rätt snart
men Hulda själv hon svär att aldrig mer akurat
ska det bli bröllop på Hulda Johanssons pensionat
4. Tjo Och Tjim Och Inget Annat (2:47)
Vedholm å' Tjocka Lasse, Karl-Herman å' ja, (Herman å' ja,)
spelte på krogen Snuvan, var eviga da', (eviga da').
Först när vi ville fila på klassisk musik, (klassisk musik),
hördes det från publiken ett knorr å' ett skrik:

Handklaver och klarinett ska' de' va',
tjo och tjim och inge' annat.
Hoppa högt och hoppa lätt ska' vi ha,
tjo och tjim och inge' annat.

Vedholm å' Tjocka Lasse, Karl-Herman å' ja, (Herman å' ja,)
sluta på krogen Snuvan och se'n gick de' bra, (se'n gick de' bra).
Vedholm han köpte dragspel å' ja' klarinett, (ja' klarinett),
se'n gick vi kring och spelte och skråla i ett:

Handklaver och klarinett.................

Vedholm å' Tjocka Lasse, Karl-Herman å' ja, (Herman å' ja),
köpte oss krogen Snuvan och krögarn blev ja', (krögarn blev ja').
Vedholm han stod i kassan, Karl-Herman högg i, (Herman högg i),
spelte med Tjocka-Lasse vårt livs melodi:

Handklaver och klarinett.................

Vedholm å' Tjocka Lasse, Karl-Herman å' ja, (Herman å' ja,)
for så iväg till Råsunda en vacker da' (en vacker da').
Vedholm han ville filma, konsnärligt å' bra, ('snärligt å' bra),
filmen om krogen Snuvan men cheferna sa:

Att, handklaver och klarinett.................

Vedholm å' Tjocka Lasse, Karl-Herman å' ja, (Herman å' ja,)
sluta att driva Snuvan, kultur i vår sta' (kultur i vår sta').
Vedholm han köpte jordbruk, och omätligt rik (omätligt rik),
sitter vi var och en där och drar vår musik:

Handklaver och klarinett.................
Info / Statistics
Artists : 34,239
Reviews : 7,825
Albums : 121,886
Lyrics : 149,688