Log In
Register

Sa Lebedi i Vrani Lyrics

Svarrogh - Baxas Xebesheth 1883
Band
Album

Baxas Xebesheth 1883

(2003)
TypeAlbum (Studio full-length)
GenresFolk Metal, Black Metal, Neo-Folk
LabelsIndependent
Album rating : 
Votes :  0
4. Sa Lebedi i Vrani (4:58)
Lebedno Gnesdo, Skryb i bolka v syrceto
Tymninata cupi styklena dusha
Krehyk svjat ot styklo i koprina
Vrani - po skali
Raskasvalo se edno vreme
Ce Garvani letjali na sinjo nebe…
A sega - nito led, nito voda
Teshki oblaci i letni pesnicki.

Ja tesi Vrani kak pejat mydro i jadosano, Cernite pera blestjat v slynceto.
No naistina ima i beli Vrani…
Ja tesi Lebedi kak letjat nad pokrivi leko, beli pera pod greinala luna.
No naistina ima i cerni Lebedi…

Rojak ot Vrani kylve bogata rekolta
Hora umirat ot Strah i Glad.
Ushas, Strah I Dobrina se slivat
I taka as rasbrah, Njama Shivot…
Share on Facebook
Share on Twitter
Submitted by level
Info / Statistics
Artists : 39,852
Reviews : 9,583
Albums : 144,697
Lyrics : 194,294