Log In
Register

Keysmet Lyrics

Darkness Over Depth - Heng Yun . Ta Yue
Band
Album

Heng Yun . Ta Yue

(2008)
TypeAlbum (Studio full-length)
GenresMelodic Dark Metal
LabelsKeysmet Productions
Album rating : 
Votes :  0
2. Keysmet (9:28)
Track rating :  100 / 100       Votes :  1       [ ]
时光,不经意间,
从昨日到今天,
流转只是瞬间。
可我来不及告别,
可我来不及留恋,
可我来不及去回想那岁岁年年。

多少次,
我凝视着自己,
怀疑我们所做的一切是否有意义。
梦想依然遥远,
我们总是在边缘。
只想回到无垠旷野肆意咆哮呐喊。

我们始终在期盼,
展翅翱翔于蓝天。
渴望的自由与尊严,
早已呼号千百遍。
理想与现实之间,
变幻莫测谜如烟。
憧憬惊鸿般的绚烂,
纵使多么的短暂。

我们已不再是意气风华的少年。
在那纷繁迷途,
如此沉寂,
习惯把自己藏在最深邃的梦里。

不要害怕迷失在旅途里,
纯真而又善良的孩子们,
用命运的钥匙去打开心灵之门。

我们选择的生活,
时常充满着疑惑。
四季轮回,春华秋硕,
活着就是一首歌。
我们在尘世漂泊,
也许注定会寂寞。
人生几何,对酒当歌,
道尽世间悲与乐。

我们在路上走着,
追逐梦中的传说。
光阴似箭,日月如梭,
风驰电掣的掠过。
我们唱着这首歌,
收藏所有的寂寞。
残阳西沉,风起叶落,
孤月如眠夜独酌。

君不见黄河之水天上来,
奔流到海不复回。
君不见高堂明镜悲白发,
朝如青丝暮成雪。
人生得意须尽欢,
莫使金樽空对月。
天生我材必有用,
千金散尽还复来。
烹羊宰牛且为乐,
会须一饮三百杯。
岑夫子,丹丘生,
将进酒,杯莫停。
与君歌一曲,
请君为我倾耳听。
钟鼓馔玉不足贵,
但愿长醉不复醒。
古来圣贤皆寂寞,
惟有饮者留其名。
陈王昔时宴平乐,
斗酒十千恣欢谑。
主人何为言少钱,
径须沽取对君酌。
五花马,千金裘,
呼儿将出换美酒,
与尔同销万古愁。
Share on Facebook
Share on Twitter
Submitted by level 10 레몬갓
Darkness Over Depth - Heng Yun . Ta Yue
Heng Yun . Ta Yue - Lyrics
1.  Sunrise Lyrics▶   2.  Keysmet Lyrics
3.  The Mirage Lyrics4.  Jiang Cheng Zi Lyrics
5.  Man Jiang Hong Lyrics6.  Autumn Thoughts Lyrics
7.  Skyline Lyrics8.  Farewell Lyrics
Darkness Over Depth - Heng Yun . Ta Yue
Heng Yun . Ta Yue - Album Credits
Members
  • Kasasis : Everything
Best Darkness Over Depth Songs
RankSongAlbumRatingVotes
1Darkness Over Depth - Heng Yun . Ta Yue Sunrise Heng Yun . Ta Yue (2008) 1001
2Darkness Over Depth - Heng Yun . Ta Yue ▶  Keysmet Heng Yun . Ta Yue (2008) 1001
3Darkness Over Depth - Heng Yun . Ta Yue The Mirage Heng Yun . Ta Yue (2008) 1001
4Darkness Over Depth - Heng Yun . Ta Yue Jiang Cheng Zi Heng Yun . Ta Yue (2008) 1001
5Darkness Over Depth - Heng Yun . Ta Yue Man Jiang Hong Heng Yun . Ta Yue (2008) 1001
6Darkness Over Depth - Heng Yun . Ta Yue Autumn Thoughts Heng Yun . Ta Yue (2008) 1001
7Darkness Over Depth - Heng Yun . Ta Yue Skyline Heng Yun . Ta Yue (2008) 1001
8Darkness Over Depth - Heng Yun . Ta Yue Farewell Heng Yun . Ta Yue (2008) 1001
Info / Statistics
Artists : 34,966
Reviews : 8,333
Albums : 125,188
Lyrics : 160,383