Log In
Register

Znamení hoří Full Album Lyrics

Unholy Kill - Znamení hoří cover art
Band
Album

Znamení hoří

(2008)
TypeAlbum (Studio full-length)
GenresRaw Black Metal
Album rating :  90 / 100
Votes :  1
Lyrics > U > Unholy Kill Lyrics (7) > Znamení hoří Lyrics (7)
Submitted by level 17 서태지 (2015-10-01)
1. Svatyně smrti (4:50)
Oslnil mne záblesk víry
Potácím se v oblachích síry
Na ploše, kde sídlí lidé
Pravím pravdu ve svatyni smrti
Vzývám soubor pěti mečů
Nesvatá káži slova
Zabte toho Krista!
Oheň, chlad a krev!

Zahaleni sírou v útrobách černých jeskyní
Zmetek visí hlavou dolů
Z lesů vyjí opuštění psi
Řítí se k nám

Kde jste v tuto chvíli?
Kolik jste smrtí zastřelini?
Já vás zakazuji a káži pohřbít
Pohřbít Vatikán pod mořské dno
Satan metá modrý plamen
Probodnout krky kovem
Hnus, když trhám maso
Zdechlé zvěře, svatých mužů
Člověk niní, víra páchne krví
Všechno zabit, všechno zneuctit

Zahaleni sirou v útrobách černých jeskyní
Zmetek visi hlavou dolů
Z lesů vyjí opuštění psi
Řítí se k nám
Kde jste v tuto chvíli?
Kolik jste smrtí zastřelili?

Já vás zakazuji a káži pohřbít
Pohřbát Vatikán pod mořské dno
Satan metá černý plamen
Probodnout krky kovem
Kovem
2. Morová studna (4:24)
Za noci studnu otravme
Slinami Satana - jedem!
Černá pěst dopadá na slabé
Lidstvo se pokrývá vředem

Křest'anské ovce budou pít z morové studny!
Kristovi lháři budou pít z morové studny!
Zrádci a pozéři budou pít z morové stundy!
Mor!

Smrduté boláky praskají
Kříže se na krcích obracejí
Vlci a havrani trhají maso
To vaše dobro ted' vypadá zleji

Satan a chaos nad světem
Za tmy to každý z nás pochopí
Černá krev slabochy zadáví
Zemře kdo louče se nechopí
3. Prvotní hostina (2:52)
Unikáme pod světem, pod zemskou krou
Před světlem, spansením, do lesů, hor
Nad prašnou svatou cestou visí mumie
Nenašli svůj cíl, padli za pravdolež
My budem hledat d'ábla do poslední minuty
I kdyby umřel včera kdokoli z nás

Já cítím jed na rukou a v rudých slinách
Vystraším výstřelem tři čtvrtě svých nepřátel
Na svatém pahorku se oni slezou po sedmé
Až ruku vztáhnou k bohu propadnou se do země

Infernální svatyně cílem nejemnějším
Tam sedí na trůnu otec i syn
Pojídají s neúctou prvotní hostinu
Zmrzačené světlo se propadá do jícnu
4. Triumf starých božstev (7:28)
Kostely jsou nasáté krví
Jako Kristova tučná klíšt'ata
Stačí do nich divoce kopnout
Vylije se hnus prolhaných staletí
Stará božstva povstávají
Ze skal a z hlubokých lesů vynášejí ohně
Takto plane porávněná zuřivost

Odin, Perun a Satan na zápěstích mají zkrvavené bodce
Napichují na Golgotě Ihářovo tělo
Jeho hlavu násilím narážejí na kůl
Odin, Perun a Satan vyvracejí ze základů kostely a kříže
Duté hlavy padají do výtoku vnítřností
Očistíme celý svět temným ohněm

Ty kostely tu nemají co dělat
Přikládám své bezbožné ruce k dílu
Liju skalní olej na zápraží i na faráře
Zvířecí obět' vykonávám a pak zapaluji
Stará božstva mi stojí za zády
Tenhle svět jim odjakživa patří
Vyženeme společně Kristovo plémě
Jako že je Satan v mém srdci
Už mocně hoří i sám Vatikán
V ruinách chodí obrovská postava Satana
Zašlapává prchající křest'anské ovce
Jsou to nevídaná rouhačská jatka
Papež vypadl z balkónu na zem
Už nežehná už jenom hoří
Vlci se prohánějí všemí městy
Sytí se každým, kdo se chrání křížem

Odin, Perun a Satan zlostný úder páchají na krřst'anech
Marně se slaboši modlí k bohu který není
Tenhle konec světa modlí k bohu který není
Odin, Perun a Satan zapalují všechny kostely napalmem
Nutí ubohé křest'any v hrůze umírat
Společně sí opékají Ježíše Krista
5. Znamení hoří (6:56)
Smrtící žihadlo, pálivý úder
Pikantní pokrm pro bušící srdce
Temné myšlenky nenávisti
Za chladné noci
Obcházím kolem ohně
Hořící oddanost Satanovi
Ruce mrtvých trčí ze země
Kusy masa na kůlech
Ostatky svatých lhářů
Padlí před otcem
nikdo se nebude smát
Umírá svatý stát
Sám d'ábel vládne nám
Znemení hoří
Křest'anství hoří
Nebe není

Poklekněte slabí na potemělou zemi
Poklekněte svatí před nesvatou hordou
Umírejte v krvi, ochutnejte sníh
Satan je před vámi, stojí ve dveřích

Jsou to hořící dveře, brána do pekel
V slzách jsou oči boží
Křest'anství hoří
Nebe není
6. Trůn bolesti (5:21)
Povstaň můj Ďáble
Chci slyšet rozkazy
Budu vraždit ve jménu Tvém
Věřících krev proniká do země
Kostelní věže padnou v prach

Trůn bolesti
Trůn slávy
Triumf války proti Kristu

Povstaň můj Ďáble
Chci slyšet rozkazy
Budu vraždit ve jménu Tvém
Véřících krev proníká do země
Kostelní věže padnou v prach

Sejmu tě mečem Kriste pane
Zabíjet a zabíjet chladné
Satanisti vládnou severní krajině
Otec sedí na trůnu

Trůn bolesti
Trůn slávy
Triumf války proti Kristu

Temná bouře vraždí víru svatou
Ďáblovi vojáci perou se o život
Držím kříž svatého božího chrámu
Hlava cárkve ve strachu se krčí
7. Nemsrtelnost skrze rouhačství (4:55)
Bezbožné dílo a zřídlo krve
Chřány a rezavý bajonet
Maso se boří a rozevírá
Když do něj jrabe sekyra
Hladový Satanův sekeromlat
Máme dost vísta pro hlupáky
V márnici v peci a v zemi!

Ježíš Kristus nesleze z kříže
Nepříjde na pomoc ubožákům
Nečistí démoni topí ho krví
My jsme ty bestie planoucí mocí!
To je ta podstata nočního masakru
Black metal zůstane nesmrtelný!

Nový řád pod zemí povstává
Zúčtujem se všemi zrídci
Popčeli pravost a zaplatí krví
Antikrist podporuje elitní sbory
Mám pro vás poselství od Satana
Záhubu! Smrt! Chlemtám vaši kreeev!

Nesmtelnost Skrze rouhačství
V satanském státě nadř
V kašnách se sráží krev andělů
Jeji křídla roztrhaly noční entity
Bůh na mučidlech přiznává
Že sí to všechno vymyslel

- "Slyšeli jste slovo Boží"
- "Bohu dýky!"
8. The Dance of Eternal Shadows (Darkthrone cover) (3:32)
Info / Statistics
Artists : 34,235
Reviews : 7,823
Albums : 121,855
Lyrics : 149,338