Log In
Register

Quo Vadis Full Album Lyrics

Quo Vadis - Quo Vadis cover art
Band
Album

Quo Vadis

(1991)
TypeAlbum (Studio full-length)
GenresDeath Metal, Thrash Metal, Progressive Metal
Album rating :  –
Votes :  0
Lyrics > Q > Quo Vadis Lyrics (86) > Quo Vadis Lyrics (9)
Submitted by level 8 Carlos Acioli (2013-04-30)
1. NKWD (4:33)
Poznajemy czarne plamy historii
To co dotąd było tajemnicą
Zamazane krwią strony książek
Mordy popełnione przez

NKWD

Wiecznie żądne afer gazety
Odbierają święty spokój zmarłym
My od dawna już wiemy
O zbrodniach czerwonej gwardii

NKWD

Bestialsko
Męczeni
Tajemnie
Zabici

Otwieracie zagojone rany
Po co znowu wyciskacie łzy
Matkom dzieci nie zwrócicie
Nam nie trzeba martwych bohaterów

NKWD

[English translation:]

[KGB]

We know history black stains
Have been in secret till now
Book's pages effaced in blood
Murders commit by
KGB

Papers always needing sensations
Depriving defunct holy piece
We know a long time since about
Communist red guard crimes
KGB

Beastly... tortured...
In secret... we're killed

You're opening healed up sores
We don't need lifeless heroes
You'll never return mother's child
Why Do you make us cry
KGB
2. Armyphoby (4:33)
Wiosna budzi się i jak co roku
Szykują znów komisję
Przestań łudzić się i zacznij działać
Nie pominą Cię
Zdrowy na ciele, zdrowy na umyśle
Bedzie z Ciebie mężczyzna
Wnętrze wrażliwe, słaby psychicznie
Kogo z nich to obchodzi

MONOFOBIA

Jak pokazać masz, że jesteś inny
Wolności czujesz smak
Nie potrafisz żyć zamknięty w klatce
Innych ludzi bić
Jak baranowi zetnę Ci włosy
Jak ciele pogonią w pole
Zabiją w tobie wszystkie uczucia
Byś był dobrym narzędziem

MONOFOBIA

I Ty też karabin weź
Gdy Ci każą przelej krew
Swoje życie za nich daj
Za tych co sprzedali nas

Przez wiele lat nikt nie pamiętał
Czego Ci jest brak
Teraz chcą Ci skraść część Twego życia
Twoich parę lat

MONOFOBIA

[English translation:]

[Armyphoby]

Spring wakes up as year by year
Troops call you up anagin
Stop deluding, go into action
They won't omit you

Healthy body, healthy in the head
You'll be a he-man
Responsive heard, and feable - minded
They don't care a straw

Armyphoby

How to show them, that you're different
You feel the freedom taste
You can't be closed behind the bars
Beat anyone you can't

They mind you're a sheep and cut your hair
They mind you're a calf and dash you to the field
They will kill each other of your feeling
To be a very good tool

Armyphoby

And you take your gun too
As they told you spill your blood
Give the rulers your own life
For all of them, who sold us

Noone remembered throuh all this years
What you've been looking for
Now they steal a piece of your life
Your own rising time

Armyphoby
3. Vegetation (3:27)
Szary dzień, szara noc
Powszednia nasza rzeczywistość
I tylko czasem w inny świat
Przenosi nas cudowny
Piwa smak

Żyjemy tu bez żadnych szans
Na lepsze jutro, jaśniejszy dzień
Jak długo jeszcze nasze dni
Rozjaśniać ma cudowny
Piwa smak

Stworzyli nam pozory wolności
Osadzili w sztywnych ramach
Ten monotonny, codzienny kicz
Wprowadzi nas w destrukcji stan
Wolnym być

Idziemy pod górę
Piach sypią nam w oczy
Kamienie rzucają pod nogi
Jak długo mamy tak kroczyć

Ile jeszcze mamy nadzieją żyć,
Że wreszcie coś się zmieni
Ludzka cierpliwość granice ma
A w ustach zamiast piwa pojawił się
Goryczy smak

[English translation:]

[Vagetation]

Grey each day, grey each night
Our daily reality
And only sometimes in world of cheer
Transfers us wonderful taste of beer
Taste of beer

We're living here without a chance
For better moments, brighter day
How much longer our time
Must be cleared by wonderful taste of beer
Taste of beer

They coloured our freedom
And put us in stiff frames
This dull, daily doub
Brings u to destruction

To be free
We go up the hill
They throw dust in our eyes
Throw stones under legs
Why must we step this way

How long must w live in hopes
That something change at last
There's a limit to our patience
And instead of beer appears bitterness
Bitterness
4. ...Or Not to Be (2:45)
Tak trudno pozbyć się
Chęci posiadania
Nie mieć nic i być
Nie mieć nic i być

To co naprawdę ma wartość
Dawno już nieważne jest
Lepiej mieć niż być
Lepiej mieć niż być

W grobie nie dostanie nikt
Nic za pieniądze
Wszystko to co mamy
Zabiera śmierć

Wiem pieniądze szczęścia nie dają
Zwłaszcza tym którzy je mają

[English translation:]

[...Or Not To Be]

It's to hard to get rid
Of possess temptation
To have nothing and to be
To have nothing and live

This what is really worth
This is not worth for a long time
Better is to have than to be
Better is to have than to be
Anybody will get nothing in the grave
For the money
Everything, what we have
Is taken by the Death

I know money doesn't make you happy
Especially when you have a lot of them
5. Kocham Cię, Kochanie Moje (Maanam cover) (1:19)
Kocham cię kochanie moje
Kocham cię, a kochanie moje
To polana w leśnym gąszczu schowana
Kocham cię kochanie moje
Kocham cię, a kochanie moje
To sad wiosenny, rozgrzany i senny
Kocham cię kochanie moje
To rozstania i powroty
I nagle dzwony dzwonią
I ciało mi płonie
Kocham cię
6. Three Little Sixes (4:07)
Minął z wiatrem czas
Odwracanych Krzyży
Poznikały z placów groźne
Szóstki trzy
Nowa przyszła moda
Teraz rządzą pentagramy
Każdy chce mieć wizerunek
Głowy Kozła

Nie dręcz diabłów
Nie dręcz demonów
One nie chcą straszyć
Nie dręcz diabłów
Nie dręcz demonów
One chcą odpocząć

Spieszysz się do pieklą
Tam już miejsca brak
Do czego dążysz
Człowieku puknij się w głowę

[English translation:]

[Three Little Sixes]

Time with wind has passed
Of inverse crucifixes
Menacing six six six
Disappeared from backs
New fashion has come
Pentagrams govern now
Everybody wants to have a portrait
Of Goat's head

Don't oppress devils
Don't oppress demons
They don't want to haunt
Don't oppress devils
Don't oppress demons
They want to rest

You hurry to Hell
There is no place for you
What for are you going there
Hey, guy, knock in your head

Don't oppress devils
Don't oppress demons
They don't want to haunt
Don't oppress devils
Don't oppress demons
They want to rest
7. Red Justice (3:00)
Jak wiele bólu, męki i krwi
Ile potrzeba było ofiar
Abyśmy mogli zacząć jak ludzie żyć
Byśmy mogli cieszyć się bytem

Tyle czasu aparat władzy
Bezkarnie działał
Prawo było bezprawiem
Brak czynów, słowa rzucane na wiatr
Efekty tego dziś mamy

Gazem i gumą tłumili formy sprzeciwu
Krzyki wyczerpanego narodu
Na kłamstwie oparli system rządzenia
Błędy taili przed ludem
O prawdę wielu ludzi walczyło

Zrobili z nas republikę

Przecież mieliśmy zawsze przyjaciół
Którzy o nas dbali
By nie zachciało nam się niezależności
Byśmy za silni się nie stali

Rady nam dawali
Wolność i wiarę zabrali

[English translation:]

[Red Justice]

How much pain, tire and blood
How many victims have we need
To love as a human being
To enjoy our live
So long, did the party machine work impunity
And justice was unjustice
No action, words was throwing on the wind
And we have results today

They put down rebellions - cry of tired
With gas and gum
The system of ruling was based on lies
They hit their malversations from people
So many people fight for true
So many lost their lives
They made us the republic

We had so many friend around us
They took care of us
To be not too independent
To be not too strong
They gave us advice
They took freedom and trusting
8. Pain of Existence (2:58)
Świadom swego ja
I życia prawd
Bez sensu i celu
W alienacji trwam

Ból istnienia zniszczył mi
Spokój mego wnętrza
Myśli rozrywają mózg
Ciałko pustką jest

Czy nie lepiej jest
Nieświadomym być
Tak jak małe dziecko
Nie wiedzieć nic

[English translation:]

[Pain Of Existence]

Conscious of my mind
And truth of life
No sense, no aim
In lonelyness I am

Pain of existence destroyed in my
A calm of my being
Ideas have torn my brain
Body is empty

I think, that's better
An ignorant to be
As a little child
Don't know anything

Pain of existence destroyed in my
A calm of my being
Ideas have torn my brain
Body is empty
9. Quo Vadis (5:46)
Zajrzałaś do świadomości swej
Wtargnąłeś na ścieżki myśli
Dokąd idziesz?
Dokąd gnasz?

Dotarłeś do granic mózgu
Dotarłeś tam - co ujrzałeś?

Po co idziesz?
Dokąd gnasz?

Dlaczego nie chciałeś mi wierzyć
Dlaczego nie chciałeś mnie słuchać
Tak trudno jest ludziom umierać
Jak trudno było Ci żyć

[English translation:]

[Quo Vadis]

You have looked inside your head
You have invided to idea's paths
Where - do you go?
Where - do you chase?
You have reached to the end of brain
You have reached there - what do you see?
What for - do you go?
Where - do you run?
Why didn't you want to trust me
Why didn't you want to hear me
It's hard to die to people
As it's hard to live to you

You didn't want to belive in love
And you made the last step
Where - do you go?
Where - do you run?
Info / Statistics
Artists : 34,230
Reviews : 7,818
Albums : 121,816
Lyrics : 149,298