Log In
Register

Fra myrer taake Full Album Lyrics

Dragobrath - Fra myrer taake cover art
Band
Album

Fra myrer taake

(2010)
TypeAlbum (Studio full-length)
GenresBlack Metal
Album rating :  –
Votes :  0
Lyrics > D > Dragobrath Lyrics (26) > Fra myrer taake Lyrics (7)
Submitted by level 21 록스타 (2017-11-01)
1. Intro (0:43)
2. Inhaling the Distant Open Far... (4:55)
"ВДИХАЮЧИ ПРОСТІР..."

Простір вдихаючи
Гір верховіть та Безодень віків,
Де скаженого Вітру вий
Відлунням в кривавім Закаті застиг...

...Пульсуючий,
Захлинувся у Сонця Крові...

Вдихаючи Простір
Океану повітря Чорного Лісу...
Простір безкрайній
Неосяжних Безодень Провалля Часу...

...Стелився лише
Вітер німий....

Ночі назустріч
У повітря вируючий потік безбережний –
Шляхом Воронів-хмар,
Вдихаючи Простір Безмежний...


"INHALING THE DISTANT OPEN FAR..."

Inhaling the Distant Open Far
Of Mountains Crowns and Centuries Abyss
Where the Howl of Furious Wind
Calmed still by Echo in Bloodred Sunset...

...Pulsing,
Strangled by Solar Blood...

Inhaling the Distant Open Far
Of Svartskog Air Ocean...
Boundless Expanse
Of Yawning Time Abysmal Gape...

...Only the Voiceless
Wind crawled on...

Towards the Night
Into the Whirling Infinite Torrent of Air –
By the Path of Ravenclouds,
Inhaling the Distant Endless Far...
3. Nightwings (7:56)
"КРИЛА НОЧІ"

Мороку рух
Зі Сходу Небо криє –
Тінню чорних Крил
Промінь останній б'є
Втопленого Сонця
У Заході його Крові.
З півдня на північ
Розгортає Крила Ніч.

Там у Імлі Сутінок
Шепочуть Туманами Дрягви
Закляття прадавні свої,
Підіймаючи Мороків Наві.

...Й вторять їм Нав'ї Мерці...

Сколихнулось холодне повітря,
Віддалося дерев кронами –
Понесло сухе листя
Над мохами, росою вологими...

...Й повзуть мохами вогкими Нав'ї Мерці...

Накрила все Ніч Крилами,
Мов в Крука, - крилами чорними...
Летить чорним Птахом –
Понад кручами, понад горами...

Навкриті гірські ліси
Ночі Крилами чорними.
В Туманах Дрягов боліт
Мара віє прокльонами.

...Й вертають до неї Нав'ї Мерці...


"NIGHTWINGS"

Movement of Grimness
Enshroud the Sky from the East –
By the Black Wings Shadow
The Last Ray
Of Drowned Sun blows
In Sunset of His Blood
Northwards from the South
Night spreading Her Wings

There, in the Twilight Haze
Swamps are whisper by Mists
Cast Their Archaic Curses
Raising the Ghosts of Hel

...And HelferdSkygger Echo Their Spells...

Cold Air Swayed,
By Resound of Trees Crowns –
It brought the Drained Leaves
Above the Moss, Raw by Dews...

...And HelferdSkygger Creep By The Humid Moss...

Night covered all by Her Wings,
By Her Ravenblack Wings...
Soar by the Black Bird –
Above Clifs, above Mountains...

Mountains Woods are veiled
By the Black Nightwings
Among the Mists of Swamp Bogs
Mare breathe Her Curses

...And HelferdSkygger return back to Her...
4. Fra myrer taake (4:49)
"З ТУМАНУ ДРЯГОВ..."

"...Ой, блукайте-вештайтеся
Плутаними стежками...
Мерці-втопленики
Нав'ї Мороки...
Лісом розповзайтеся...
Жахом нажирайтеся...
Смертю насищайтеся...
Злиднями вертайтеся...

...Стежками туманними,
Кручами кам'яними,
Сирими ярами,
Болотами-дрягвами...

Плутайте-блукайте...
До мене вертайте...
Мерці-втопленики
Нав'ї Мороки..."


"FRA MYRER TAAKE..."

"...Hey, roam and wander
By the twisted tracks...
Ghosts of drowned
Skygger av Helferd...
Crawl away the Forest...
Gorge enough by Fear...
Saturate by Death...
Komm Tilbake – Marerittet-Skoge...

...By the misty tracks,
By the stone cliffs,
By the raw hollows,
By the bogs and swamps...

Wander, roam...
Gjenkomm til Minne...
Ghosts of drowned
Skygger av Helferd..."
5. Blazes of Starlit Firmament (11:27)
"ЗОРЯНОГО НЕБОСХИЛУ СПАЛАХИ"

"Ой, Ти викриши, викриш вогонь;
Камінь в камінь бий кремінь палаючих зорей...
Спалахами безодню ночі засвіти –
Нескінченності вічність тим вогнем запали! Спали її!!! СПАЛИ!!!!

Запали небосхил зірок полум'ям!
Запали! Хай горить височінь нічна!
Горить! Холодне їх полум'я –
Гризе ночі край чорний... Запали його! Запали!!! Запали зоряним полум'ям!!!!"

Заклинали-кричали ліси,
Бормотали печерами гори,
Стогнали, хрипіли, ревли старі пні –
До Місяця, в хмарах похованого...
Шепотіли болота і мохи їх,
Що задуху топили у холоді сутінок...
Похитнулося тускле повітря бліде
Серед неба зграї хмар-воронів...

Оживали й хрипіли навіть пні неживі,
Під землею спліталось трухляве коріння їх,
Рухалося усе навкруги –
З гуркотом сунулось замшіле каміння...

Ворухнувся похований Місяць блідий,
Крізь саван із хмар ножем прорізався,
Відбивався від мороків-воронів...
Вибивав кременем іскри зоряні...

...Запалав Небосхил нічний...
Полетіло вороняче пір'я опалене –
Його вітер погнав на болота лісні...
Розійшлися хмари, поранені спалахами...

Серед сморіду дрягов у пір'я
Чорне – мороки огорталися...
Забивалися під коряги у мохи –
Скоріше у сирість ховалися...

У безодні нічній на шибениці
Вітри колихали Місяць.
Йому колискову співали
Зоряного Небосхилу Спалахи.


"BLAZES OF STARLIT FIRMAMENT"

"Hark, Ye Strike Sparkles, Light the Fire;
Stone by Stone, Beat the Flint of Burning Stars...
Enlighten by Blazes the Abyss of Night –
Inflame the Evighet of Infinity by that Fire! Scorch it!!! INCINERATE!!!!

Inflame the Firmament by Stellar Flame!
Inflame! Let the Nocturnal Height Burn!
It Burns! Their Cold Flames –
Gnawing the Blackest Nattferd... Inflame it! Inflame!!! Inflame by Stellar Fire!!!"

Forests screamed, casting Their Spells,
Mountains rumbled by Caves,
Old stubs groaned, murmured, roared –
To the Moon buried in Clouds
Swamps and Their Mosses whispered,
They drowned the Rottenness in Twilight Coldness...
Dim bleak Air staggered
Among the Celestial Packs of Ravenclouds...

Even the Dead Stubs resurrected and hoarsed
Their decrepit Roots laced deep below the Ground,
Everything moved around –
Moss-covered Stones shifted with Rumble...

Buried pale Moon stirred
By Razor, cut through the Clouds Shroud,
Defended against RavnSkygger...
Striked by Flint the Sparkles of Stars...

...Nocturnal Firmament flared up...
Burned Raven Feathers scattered –
Wind dragged it to the Wood Swamps...
Clouds dispersed, wounded by Blazes...

Among the Bogs Stench – Shadows
Draped in that Black Feather...
Lurked in Moss under Snags –
To abscond quicker into Rawness...

In Abyss of Night on the Gallows
Winds swayed the Hanged Moon.
Blazes of Starlit Firmament
6. Crimson Leaves Dance (6:32)
"ЛИСТЯ БАГРЯНОГО ПЛЯС"

Під вітром кружляла Осінь бліда –
Інеєм вранці блистіло намисто
Її... Горіло вогнем золота
У плясі багряного Листя...

Краплями рос в павутинні ожив,
Край неба, мов ножем, собою пробив –
Перший промінь ранковий
За кромкою старого лісу...

Та сполохом в сутінках передранкових,
Що жерли осінньої ночі час
Мороками, - запалав! Запалив
Багряного Листя Пляс.


"CRIMSON LEAVES DANCE"

Bleak Autumn circled in Wind –
Her Halssmykke glared by Hoarfrost
At the Morrow Hour... Burned by Golden Fire
In Crimson Leaves Dance...

By Drops of Dew resurrected in Spider's Web
Ruptured the Horizon by Himself like by Blade –
He, the First Ray of Sunrise
Beyond the Old Forest Verge...

And by Blaze in the Dawn Heralding Twilight
That engorged the Time of Autumnal Night,
By Gjenferdet – flared up! And inflamed
The Crimson Leaves Dance.
7. Ravenclouds (7:07)
"ХМАРИ-ВОРОНИ"

Зграєю в ніч та із ночі випливли,
чорними плямами в потоці повітря чистому плинули...

Хмари важкі над землею стелилися – воронами,
огортаючи крилами та собою все навколо.
Віяли снами й дощами, крилами били у тиші...

Чи то осінь прийшла, або смерть?!
Віднесла вінки до карпатського краю...
туди, де кам'яні зграї...
Туди, де сонця ніколи немає...
Била дощами та віяла крилами-снами,
закляття розсипала, блискавками у мутнім низьким небі стогнала та громами ревла. Осіння зграя хмар-воронів небом летіла-пливла...
Дощем... Холодом... Сирістю... Мороком... Першим снігом... на землю безодні лягала, Марою в драгвах прокльони сплітала, у вітру потоці із листям плясала...
Померлих жнива – врожай назбирала;
тропою скорботи, знесилившися, повзла...


"RAVENCLOUDS"

By Pack, They soared into Night and away,
By black Stains, They floated in purest Torrent of Air...
Heavy Clouds impending above Land – by Ravens,
Veiling by Wings and Themselves all around.
Scattering Dreams and Rains, beating by Wings among Silence...

Is that Autumn came, or Death?!
Dragged Funeral Wreaths to Carpathian Lands...
To where the Stone Packs are...
To where the Sun never rises...
Beat by Rains and scattered Dreamwings,
Sewed the Spells, groaned by Lightnings in Low Muddy Skies and roared by Thunders.
Autumnal Ravenclouds Pack floated, soared the Himmelvegr...
By Rain... Coldness... Rawness... Shadow... By the First Snow – laid upon Abysmal Soil,
By Most Evil Mare weaved Her Sei?r among Myrer, danced with Leaves in Torrent of Air...
Harvested the Crop – Reaping the Dead;
Exhausted, crept the Path of Sorrow...
8. Walk the Path of Sorrow (Satyricon cover) (7:06)
"Walk The Path Of Sorrow"

In the Devoid of Sorrow
The Air and my Heart full of Luster

Behind the Mountains
Blasphemy to the Gates

Right passed easy Talk
We can once again walk the Path of Sorrow
Let the Turn of Search bring you away

Ahhhhh!

Two Shades of the Midnight Fire
In the Night Sky
You waiting Child walk with me
Walk by Side of Fall
The Essence to open those Gates
And still we must walk the Path of Sorrow
Info / Statistics
Artists : 34,220
Reviews : 7,813
Albums : 121,732
Lyrics : 149,276