Log In
Register

Besna Full Album Lyrics

Besna - Besna cover art
Band
Album

Besna

(2018)
TypeEP
GenresPost-Black Metal
Album rating :  –
Votes :  0
Lyrics > B > Besna Lyrics (3) > Besna Lyrics (3)
Submitted by level 21 록스타 (2018-07-06)
1. Prastará (8:00)
Dolinou,
pred zrakmi ukrytá,
bohmi i dedinou
prekliata

V hmle,
utícha každý vzlyk,
hyzdí kde čas nikdy
nesiahal

V šľapajach vlkov,
krv obety na rukách,
k prastarým lesa

Nad kamenným oltárom,
obstúpená prízrakmi,
spriada okovy prekliatia

Chlad preniká pod kožu,
oči sú zrkadlo
dve zmrznuté plesá

Na skale v rudej kaluži
podoba zračí sa
v spomienkach stratená

Prázdno je jediné
čo v duši ostáva
ako údel svoj činí

Preč roky samoty
naprieč tri stáročia
len bezbožnej viny

Nikdy nedá pokoja,
snáď len odbremení,
pozdvihne hrdo tvár,
v pomstu žiaľ premení

Kríž,
mohyla neveste
ostávaš v spároch
jej závisti

Vyvrhel
utekáš dedine
pre chvíle mladíckej
neresti

Na starom pni
zo spomienok skladáš jej tvár
do tmy tvoj krik
jej ducha prebudí

V doline ukrytá
jej bolesť nesie sa v ozvenách
Len návrat tvoj
Krivdu odčiní

Keď zostúpi noc,
vtedy zjaví sa nad ním
prastará moc
dušu oddelí

Zoviera v náručí
odraz jej milého
viac nemenný
naprieč stáročím
2. Morena (8:34)
Z pahreby popola
posledné iskry čo koniec zvestujú
kde oheň života plápolal
schránka kde uvädá, jak roky stravujú

V tieňoch stromov zočila
z pod vetiev vystúpiť podobu vlastnú
sťa socha hľadí tam na teba
nehybná, nevydá hlásku

Kráľovná smrti
inovať skrýva jej tvár
v jej konci bezbrehá krása
prináša večnosti dar

Nemá je podoba zimy
jej dotyk zradný, so zvolením berie
a láka ťa slobodou noci
otváraš dokorán života dvere

Snehová prikrývka bielim rubášom
čo ukryje všetko to trápenie
jak čas čo ti ostáva
dnes večer sneh tvoje stopy zavanie

V náručí smrti
Inovať krýva ti tvár
slnovrat zimný
keď odhodíš všetok pozemský žiaľ

Zimný čas
v kvílení vetra počuť jej hlas
vládkyňa ruiny ľudského života
zúriaca víchrica, ľadová besnota

Mŕtva jej sinavá dlaň
v kvílení vetra počuť jej hlas
pod snehom nehybná starecká tvár
zúriaca víchrica, ľadová besnota

Zimný čas
v kvílení vetra
počuť jej hlas

V kračúňa krutosti stáť
stareckej hrdosti mráz
spaľuje tvár

Keď ducha ti polapí chlad
a v srdci ostáva len prázdnota
keď odchádzaš sám

Vykročíš z dvier šlapou vrásčitou
čelom vetru a z posledných síl
odovzdáš čo z teba ostáva
dotyk jej pier, v srdci ľadový klin

Hejno duší nesie sa krajinou
pútnikov stratených dní
odrieknuc bremeno zlámaných osudov
katova sekera v zamrznutom pni
3. Beštia (10:34)
Beštia nesie sa oblohou
nad riekou horí les
krvavý príliv hrnie sa
jazvami vyprahlých ciest

Vrahova myseľ rokmi zahmlená
pochovaná v schránke cudzieho človeka
mŕtvolny puch pod pretvárkou zármutku
prehnité korene, za maskou
zdravého úsudku

Počuješ škrek, keď volá ťa, zlomená,
falošných ideí beštia
miznúca spomienka, ovládne noc
unáša v ničotu

Starých dní dočkal sa náhodou
besnotou zmorený pes
predstiera cudziu tvár pred sebou
vo vnútri ukrýva des

Nemé šialenstvo, v reve prázdnoty
praská sklo, vitrína pamäti

Zhltla ťa hlbina, pustina starých dní
vybledlých vízií, svedomia výčitky
len obrysy, monštra za hranou reality
mrzákov, krivé zrkadlo ľudskej krutosti

Zbesilá víchrica trhá ťa na kusy
pochabý klam — ostal si nahý a sám

Sám pod horou popola
Parnas nečistý tlie
spoločným pomníkom svätcom i zloduchom
masovým hrobom amorfných tiel

A tisícom kúdolov
život sa vytráca v oblakoch
srsť šedne mu popolom — ovčiak čo dozerá
na stádo v očistných plameňoch

Úsvit nad krajinou svätého poriadku
slnko spaľuje oblohu
vír krivých ideí svetlejších zajtrajškov
premenil človek v živelnú pohromu

V nádhere jednoty
utíchnu výkriky z oltárov
hymnus nesie sa k nebesiam
falošných prorokov, krvavých talárov

Beštia nesie sa oblohou
nad riekou horí les
krvavý príliv hrnie sa
jazvami vyprahlých ciest

Starých dní dočkal sa náhodou
besnotou zmorený pes
predstiera cudziu tvár pred sebou
vo vnútri ukrýva des

Počuť jej škrek, to volá, raz skolená,
z plameňov povstáva beštia
v papuli dýky, jej perie noc
prísľub falošných úsvitov

Noc čo noc beštia drása ti útroby
deň čo deň spomienky nedajú pokoja
svedomie rokmi predstieranej slobody
vracia ťa do mrakov čierneho popola
Info / Statistics
Artists : 34,229
Reviews : 7,817
Albums : 121,806
Lyrics : 149,293