Log In
Register Album reviews/comments
Collection Wish list
Marțolea - Noaptea Dihãniilor cover art
Band
Albumpreview 

Noaptea Dihãniilor

(2010)
TypeStudio Full-length
GenresFolk Metal, Black Metal
Album rating :  90 / 100
Votes :  1
Lyrics > M > Marțolea Lyrics (7) >

Noaptea Dihãniilor Lyrics

(7)
Submitted by level ― (2013-05-12)
1. Ceas Rãu (3:12)
Ceas rãu cu pociturã,
Ceas rãu cu sãgetãturã,
Ceas rãu cu spaimã,
Ceas rãu de cu searã,
Ceas rãu de la miezu-nopþii,
Ceas rãu de cu ziuã,

Sã vii peste munþi,
Pe sub munþi,
C-aici-s a tale curþi!
C-aici-s mese aºternute!
Aici sã trãiesþi!

ªi pahare umplute
ªi scaune aºternute,
Pentru tine gãtite!
Aici sã vecuieºti!
2. Spaima (7:41)
- Borzã îmborzatã,
Borzã blestematã,
Cu dinþii rânjiþi,
Cu ochii beliþi,
C-urechi dâbãlatã,
Cu gura cãscatã,
Cu mâni crãpãcioase,
Cu mâni flotocoase,
Încotro ai purces,
Cu dinþii rânjiþi,
Cu ochii beliþi?
-Sa va-nspãimântez,
Si înfierbântez,
ªi înfiorez,
Sã va îngrozesc,
Sa va sfãrm, sa va zdrobesc,
Sângele sã vi-l beau,
Viaþa sã v-o ieu,
Carnea sã v-o mãnânc,
Viaþa sã v-o stâng!
3. Noaptea (2:59)
4. Vine Muma Pãdurii (4:19)
M-am uitat sã vãd Luna rãsãrind
ªi-am vãzut Muma Pãdurii viind,
Ca o iapã nechezând,
Ca o scroafã gâfâind.
ªi cum a venit, cu gura m-a luat
În pãmânt m-a trântit,
Frica-n trup bãgatu-mi-a,
Sângele suptu-mi-a,
Oasele zdrobitu-mi-a,
În stobor de cãmeºi înfãºuratu-m-a,
Peste drum m-a aruncat,
M-a fãcut din om neom.
5. Rãsãritul Lunii (2:44)
6. Joimãrițele (5:59)
Dar el pe cãrare s-o luat,
Când a fost la miez de cale,
De cale ºi cãrare,
S-a tâlnit cu omu,
Ca ªchiopu,
Cu barba cât cotu,
Acolo s-a tâlnit dracu
Cu drãcoaicele,
Moroii cu moroaicele,
Diochii cu dioaicele,
Strigoii cu strigoaicele,
Fãrmãcãtorii cu fãrmãcãtoare,
Pocitori cu pocitoare,
Bãrbaþi ºi muieri,
Fete ºi vãduve,
ªi cum s-a tâlnit,
ªi cum l-a zãrit,
L-a ºi secerat
ªi l-a sãgetat,
Sângele i-a bãut,
Bun de nemicã l-a fãcut,
Carnea i-a mâncat,
Puterea i-a luat,
Ceasuri de moarte i-a dat.
7. Hora Ielelor (3:17)
- Voi ºoimanelor!
De-þi fi din mie z de miez de noapte,
De-þi fi din rãsãritul zorilor,
De-þi fi din apus,
De-þi fi din rãsãrit,
De-þi fi din vârtej,
De-þi fi din loc rãu,

Sa veniti eu v-am chemat
Sa horiti in loc spurcat...
8. Zgrimințeș (5:50)
Iarã oameni ca ei stiu sa vadã și sã ințãleagã tãt
Acolo unde nu-i nimic de vãzut și de-nțãles.
9. Nouã (4:44)
ªi-a luat-o pe cale,
Pe cãrare.
Când a fost la miez de miez de cale,
L-au întâlnit,
L-au întâmpinat,
Nouã urcoi, nouã urcoaie,
Nouã moroi, nouã moroaie,
Nouã strigoi, nouã strigoaie,
Nouã diavoli, nouã diavoloaie,
Nouã lei, nouã leoaice,
Noua pocitori, nouã pocitoare,
Nouã ursitori, nouã ursitoare,
Nouã fãcãtori, nouã fãcãtoare,
Nouã mârâtori, nouã mârâtoare,
Nouã mâncãtori, nouã mâncãtoare,
Nouã zâni
De la nouã stâni,
Nouã vânturi de vânt
De pe pãmânt.
Toate s-au strâns ºi s-au adunat,
ªi pe pat de moarte l-au lãsat.
10. Zorii (4:00)
Info / Statistics
Artists : 31,290
Albums : 110,715
Reviews : 7,087
Lyrics : 135,076
Top Rating
 Pain Of Salvation
Entropia
 rating : 87.7  votes : 11
 Amon Amarth
With Oden on Our Side
 rating : 90  votes : 10
 Slipknot
Slipknot
 rating : 85.3  votes : 73