Log In
Register

Runaljod - Ragnarok Full Album Lyrics

Wardruna - Runaljod - Ragnarok cover art
Band
Album

Runaljod - Ragnarok

(2016)
TypeAlbum (Studio full-length)
GenresFolk, Ambient
Album rating :  85 / 100
Votes :  1
Lyrics > W > Wardruna Lyrics (21) > Runaljod - Ragnarok Lyrics (10)
Submitted by level 13 휘리언 (2016-10-26)
1. Tyr (6:30)
Tyr heitir
Einhendt gud
Vargens matar
Hilmir av hovet

Tyr heitir
Einhendt gud
Ledestjerna
Vik han aldri

Ef ek skal til orrostu
Leiða langvini,
Und randir ek gel,
En þeir með ríki fara

Heilir hildar til,
Heilir hildi frá,
Koma þeir heilir hvaðan


English:
Tyr he is hailed
The one-handed god
Feeder of the wolf
Ruler of the shrine

Tyr he is hailed
The one-handed god
Guiding star
Stray not from his path

When I go to battle
In pursuit with long-time friend
Under the edge of the shield I scream
And they advance with power

Healthy to battle!
Healthy from battle!
Healthy they go, where ever
they come
2. UruR (10:11)
Eg reiste i minnet
Tilbake til isen som fødde meg
Kjenner varmen frå pusten som
tødde meg – UruR

English:
In memory I travelled
Back to the ice that bore me
Feel the warmth from the breath that
thawed me – UruR
3. Isa (7:13)
Lunefull er leida
For maan som
feigdarljoset skin
Som Hél-skodd trår
Brui vid

Alt liv – kvilande
Alt liv – glimande


English:
Arbitrary is the way
To a man who
shines of death
And Hél-shod makes his steps
Wide the bridge

All of life – resting
All of life – glimmering
4. MannaR - Drivande (4:09)
Instrumental
5. MannaR - Liv (5:13)
…Unz þrír kvámu
ór því liði
öflgir ok ástkir
æsir at húsi,
fundu á landi
lítt megandi
Ask ok Emblu
örlöglausa

Önd þau né áttu,
óð þau né höfðu,
lá né læti
né litu góða;
önd gaf Óðinn.
óð gaf Hænir,
lá gaf Lóðurr
ok litu góða

Eismall-sut og vervill
Tils eg råka deg
Maður er manns gaman


English:
…Until three of the Æsir
assembled there,
strong and benevolent,
came to the sea;
they found on the shore
two feeble trees.
Ask and Embla,
with no fixed fate

They had no breath,
they had no spirit,
neither warmth nor voice
nor fine complexion;
Odin gave them breath
Haenir gave them spirit
Lodur gave them warm life
and fine complexion

Sorrowed by solitude
and astray – until I met you
Man is man’s joy
6. Raido (4:46)
Svarte skyar rir i meg
Lengten lokkar, hugen dreg
Ber du meg?
Vil i veg

Fager fole byr eg deg
Sekkar aud tå åkergull
Fara svint med flyg-før hov
Ber du meg, eg lovar deg
Ri ut
Raido

Stormen stilnar, hugen fer
Hovslagtromma takten slær
Hjartet fylgjer, tveim blir ein
Rir meg fri med raske bein
Ridande
Raido

Vilt eg rei og rende
Fager fole sprengde
Reiden er for drøsul verst
Sælt og snar for sitjande
Raido
Raido

Rir eg deg
Så rir eg meir
For ein er to
Der knutar knytast
I byrd er bunde
Heile verda
Om eg bind deg
Kan eg ferde

Ber du meg
Så ber du meir
Når to vert ein
Der lenkjer smiast
I byrd er bunde
Heile verda
Om du bind meg
Kan du ferde


English:
Dark clouds drift within
The longing lures
pulls my mind
Will you carry me?
I want to go

Fair foal, I bid you
Sacks rich with gold of the fields
Fare swiftly on flying hoofs
Carry me, and I promise you
Ride out
Raido

The storm is stilled, the mind it flies
The drum of hoofs lay the beat
The heart, it follows, two are one
Sets me loose with speedy feet
Riding
Raido

Wilf I rode and ran
Fair foal I spent
The ride is for the horse the worse
Pleasant and swift for the sitting
Raido
Raido

If I ride you
I ride more
As one is to,
where knots are tied,
In bonds are bound
the whole world.
If I bond you
I can journey

If you carry me
You carry more
As one is two
where chains are forged
In bonds are bound
the whole world.
If you bond me
You can journey
7. Pertho (2:18)
Under dvergar i sal
breier larm i mot sval
Millom rekkjer av bord
Leikar eld I mot ljor
Opp I augene flakkar
dei ser stjålent mot stakkar
Der krigarar blide
i bjor-salar sit

Drikk ein-kjels frå kjenger
Slær skalden på strenger
Kved terning i tagnad
Di lukke og lagnad
Der krigarar blide
i bjor-salar sit

Pertho er ei audig kjelde
Til løye og lott
Der krigarar blide
i bjor-salar sit


English:
Beneath dwarfs of the hall
Swells sound to its sides
Between table rows
Dance of fire passing for the vent
Flickers in eyes,
They steal glances at skirts
Where warriors sit
cheerful in the beer-hall

Drinking toasts from the ale-bowls
the bard strikes his strings
The dice its silent chant
Your fortune and fate
Where warriors sit
cheerful in the beer-hall

Pertho is a bottomless source
of fun and games
Where warriors sit
cheerful in the beer-hall
8. Odal (5:29)
Me er eit gamalt tre
Med nysprungene knoppar
Mot sola me strekk oss
Fram for å vekse
Høyr!
Langt need i rot
og i ringar av år
kved dei gamle
Høyr!
Langt need i rot
og i ringar av år
I barken sit sår
Dei vitnar om ære
Die vitnar om nid

Somme svir meir enn andre

Sjå meg djupt i
augene blå
du må forstå
Hugs at alle
eingong forlét

Natta den kjem
Eg gjev deg din odel
Om du vil ha
Den fer ikkje fra
Tungt den veger
Hugs, ta ikkje meir
enn du orkar å bere

Djupt i jord
Gjev rot deg retning
Når stormar fer
Dei knakande
Kved

For kvar einaste spire
Vert me høgare og djupare
Odal


English:
We are an old tree
with freshly sprung buds
towards the sun we reach
to forward grow
Listen!
Far below in the roots
and in the growth-rings
The old ones are chanting
Listen!
Far below in the roots
and in growth-rings
In the bark there are wounds
Which bear witness of honor
Which bear witness of shame

Some sting more than others

Look into my eyes
and do understand
Remember that all shall pass
and night shall come
Your birth-right I offer
It’s there if you want it
And nowhere will go
Heavy to carry
don’t take too much to bear

Deep in the earth
direction from roots
When the storms are raging
They creakingly sing

For each and every sprout
we are taller and deeper
Odal
9. Wunjo (5:20)
No hev oska lagt seg
Verda er grå og grødelauss
Spring spirar upp frå si grav
Spring dei sigrande upp
til sin første dag

Eg er ikkje stor
Men tida på jord
Vil eg nyttje og nå
Opp til himmelen blå
Renn tårane strie
Tå glede og sorg
For alt som fekk plass
For alt som gav plass

For spirar som blomar
For hjartet som sler
Renn tårane strie
Tå glede og sorg
For alt som fekk plass
For alt som gav plass
Renn tårane frie
Frå skyane grå

Upp or Jordi
Ris mot soli
Rein er kjensla
Wunjo!

Føter små
I verda trå
Utan stans,
I ringen danser
Wunjo!


English:
The ashes have fallen
The earth grey and barren
Sprout spring from their grave
Victorious they spring
to their first day

I may not be big
But my time here on earth
I shall use and reach
Into the blue sky
Tears fall freely
From joy and from sorrow
For all that got place
For all that gave place

For the sprout which flowers
For the beating heart
Tears fall freely
From joy and sorrow
For all that gave glace
For all that got place
Tears fall freely
From the grey clouds

Up from the soil
Rise towards the sun
Pure is the feeling
Wunjo!

Little feet
Shall roam the earth
With no stop,
the ring is danced
Wunjo!
10. Runaljod (7:36)
Fé vælre fræ’nda rógi;
fóðesk ulfr í skógi

Úr er af illu jarni;
oft leypr ræinn á hjarni

Þurs vældr kvenna kvillu;
kátr værðr fár af illu

Óss er flestra færða;
för, en skalpr er sværða

Ræið kvæða rossom væsta;
Reginn sló sværðet bæzta

Kaun er barna bolvan;
bol gorver mann folvan

Hagl er kaldastr korna;
Herjan skóp hæimin forna

Nauð gerer nappa kosti;
naktan kælr í frosti

Is köllum brú bræiða;
blindan þarf at læiða

Ár er gumna góði;
get ek at örr var Fróði

Sól er landa ljómi;
lúti ek að helgum dómi

Týr er einhendr ása;
oft værðr smiðr at blása

Bjarkan er laufgrænstr líma;
Loki bar flæ’rðar tima

Maðr er moldur auki;
mikill er græip á hauki

Laukr er, er fællr ór fjalle;
foss en gull ero nosser

Ýr er vetrgrænstr víða;
vant er, er brennr, at svíða


English:
Wealth cause dispute among friends;
the wolf lives in the forest

Slag come from bad iron;
often runs the reindeer on frozen snow

Giant causes women’s sorrow;
few are cheerful from misfortune

River mouth is way of most journeys;
but the sheath is the one of swords

Riding, one says, is for horses the worst;
Regin forged the best sword

Ulver is fatal for children;
death makes man pale

Hail is the coldest of grain;
Herjan shaped the world in olden times

Need leaves you little choice;
the naked freeze in the frost

Ice we call the broad bridge;
the blind man must be led

Good year is a blessing for men;
I say that Frodi was generous

Sun is light of the land
I bow before the holy

Tyr is one-handed among the Æsir;
often the smith must blow

Birch is the limb greenest with leaves;
Loki brought success of deceit

Man is increase of soil;
mighty is the hawk’s claw

Water is what falls from the mountain;
but of gold are the jewels

Yew is the greenest tree in winter;
it often singes when it burns
Info / Statistics
Artists : 34,224
Reviews : 7,815
Albums : 121,781
Lyrics : 149,285