Log In
Register   Help
My album reviews/commentsMy collectionMy wish list
Vintersorg - Solens Rötter cover art
Band
Albumpreview 

Solens Rötter

(2007)
TypeStudio Full-length
GenresBlack Metal, Folk Metal
LabelsNapalm Records
Album rating :  -
Votes :  0
Lyrics > V > Vintersorg Lyrics (76) > Solens Rötter Lyrics (10) >

Spirar Och Gror Lyrics

3. Spirar Och Gror (6:32)
Ett varregn seglar fram och sprider sin väta
Över marken, som tänd av tidens laga
I denna längtans trakt har ljusdroppar börjat fläta
Sommarväven som ivrigt vill atertaga

Livskraftens gatfullhet
Spirar I växandets vard
Tämjd av jordens fruktbarhet,
Ett myller förenas I ett ackord
Livskraftens gatfullhet
Andas i stillhet och storm
I ett kretslopp byggt mot evighet
Likt spruckna droppars aterskapade form

I en tid när varje frö väcks för sin resa
Ur sin kapslar, förhemligade men fria
Spridda av vinden för att beträda glesa
Vidder, som de har kommit för att befria

Ur vintrig skepnad höjs världen nyansrikt
Och varens skira grönska först
Där, smältfloder ljuder orkesterlikt
Och mildrar jordskorpans oändliga törst

[English translation:]

SPROUTS AND GERMINATES

A spring rain sails forth and spreads its water
Over the ground, as if lit by the flame of time
In these lands of yearning, drops of light has begun to plait
The web of summer which eagerly wants to return

The mystery of viability
Sprouts in the care of growing
Tamed by the earth's fertility,
A multitude is united in one chord
The mystery of viability
Breathes in stillness and storm
A cycle built towards eternity
Like the recreated form of burst drops

In a time when every seed is awoken for its journey
From their capsules, secret but free
Spread by the wind to tread sparse
Expanses, which they have come to set free

From wintry shape the world raises rich in nuances
And the bright greenery of spring first
There, rivers of melted snow sound like orchestras
And ease the unquenchable thirst of the Earth's crust
Submitted by level DaveÅkerfeldt
Info / Statistics
Artists : 29,327
Albums : 104,994
Reviews : 6,620
Lyrics : 102,786
Top Rating
 Deep Purple
Stormbringer
 rating : 88.7  votes : 17
 Napalm Death
Harmony Corruption
 rating : 87.9  votes : 17
 Anathema
Distant Satellites
 rating : 81.4  votes : 22