Log In
Register   Help
My album reviews/commentsMy collectionMy wish list
Sói Đen - Chiến tranh và hòa bình cover art
Band
Album

Chiến tranh và hòa bình

TypeStudio Full-length
Release date
GenresFolk Metal
LabelsIndependent
Running time47:58
Reviews :  0
Comments :  0
Total votes :  0
Rating :  -
Have :  0       Want : 0
Write a Comment
Write a Review
Add to Collection
Add to Wish List
Submitted by level Theo
Videos by  youtube
Chiến tranh và hòa bình Information

Track listing (Songs)

titleratingvotes
1.Vết tích chiến tranh6:04-0
2.19753:59-0
3.Vầng trăng sầu6:41-0
4.Sói đen (Blackwolf)5:13-0
5.Nhạc khúc hoà bình6:05-0
6.Đi tìm ánh sáng1:25-0
7.Lòng tự hào4:34-0
8.Lâu đài sói (The Castle of Wolf)10:06-0
9.Người chiến binh3:51-0

Line-up (members)

  • Cao Đăng Hiểu : Vocals, Bass, Effects
  • Nguyẽn Văn Tho : Guitars
  • Nguyẽn Đẳc Hoàng Phương : Guitars
  • Huỳnh Trung Cường : Keyboards
  • Nguyễn Đính Huy : Drums

Sói Đen Discography

Album titleTypeRelease dateRatingVotesReviews
preview Studio - 00
preview EP - 00
Info / Statistics
Artists : 30,881
Albums : 109,731
Reviews : 6,975
Lyrics : 127,052
Top Rating
 Ozzy Osbourne
No Rest for the Wicked
 rating : 84.5  votes : 14
 Def Leppard
Pyromania
 rating : 88.6  votes : 24
 Heavenly
Coming From the Sky
 rating : 84  votes : 27