Log In
Register   Help
My album reviews/commentsMy collectionMy wish list
no image
Band
Album

Sông Bạch Đằng

TypeDemo
Release date
GenresBlack Metal
LabelsGietConGai
Reviews :  0
Comments :  0
Total votes :  0
Rating :  -
Have :  0       Want : 0
Write a Comment
Write a Review
Add to Collection
Add to Wish List
Submitted by level Theo
Videos by  youtube
Sông Bạch Đằng Information

Track listing (Songs)

titleratingvotes
1.Một trang sử mới-0
2.Tiếng gọi binh sĩ giết quân nam hán-0
3.Thủy quân trên nước như rồng bay trên trời-0
4.Ngô quyền xông trận cùng tướng sĩ-0
5.Bản hùng ca giư nước-0
6.Mô chôn quân nam hán-0
7.Yên lặng như nghĩa địa quân nam hán-0
8.Chiến thăng muôn dời-0

Line-up (members)

  • Emperor Motorbreath : Everything
Info / Statistics
Artists : 30,331
Albums : 107,725
Reviews : 6,813
Lyrics : 107,139
Top Rating
 N.EX.T
Lazenca: A Space Rock Opera
 rating : 89.3  votes : 61
 Secret Sphere
A Time Nevercome
 rating : 89.7  votes : 13
 Helloween
Metal Jukebox
 rating : 80.4  votes : 11