Log In
Register   Help
My album reviews/commentsMy collectionMy wish list
Eximperituserqethhzebibšiptugakkathšulweliarzaxułum - Promo 2013 cover art
Band
Album

Promo 2013

TypeDemo
Release date
GenresTechnical Death Metal
LabelsIndependent
Running time8:00
Reviews :  0
Comments :  1
Total votes :  1
Rating :  75 / 100
Have :  0       Want : 0
Write a Comment
Write a Review
Add to Collection
Add to Wish List
Submitted by level Besi Karat
Last modified by level Besi Karat
Videos by  youtube
Promo 2013 Information

Track listing (Songs)

titleratingvotes
1.I. Pierasiakajučy Swiatliennie J Zmrok Dziewiaci Miraŭ Spustašęnnia Čatyroch Wymiaręnniaŭ Času J Prastoru, Spiralliu Skroź Niewiadomuju Biaskoncasć Daliokaha Kosmasu Prazrystaje Sonca Wosieni...4:23-0
2.II. Pašyrajučy Spiektr Suzirannia Ękstrapaliarnaha Kantynuumu Praz Sakraĺnaje Admaŭliennie Tliennaje Ręčaisnasci Naciažęnnie Ęnierhietyčnych Niciej Pranizliwych Prastor Wakuumu Adukawanaha Zastoju...3:37-0
20 copies on CD.

Full track titles: (too long to fit on main page)

1. I. Pierasiakajučy Swiatliennie J Zmrok Dziewiaci Miraŭ Spustašęnnia Čatyroch Wymiaręnniaŭ Času J Prastoru, Spiralliu Skroź Niewiadomuju Biaskoncasć Daliokaha Kosmasu Prazrystaje Sonca Wosieni Zachodzić U Zienit Astraĺnaj Prajekcyi Kručęnnia Transcęndęntaĺnych Staŭpoŭ Swojeasabliwasci Płoskasci Analizu Niepachisnasci Isciny

2. II. Pašyrajučy Spiektr Suzirannia Ękstrapaliarnaha Kantynuumu Praz Sakraĺnaje Admaŭliennie Tliennaje Ręčaisnasci Naciažęnnie Ęnierhietyčnych Niciej Pranizliwych Prastor Wakuumu Adukawanaha Zastoju, Skroź Pryzmu Časoŭ Dęmatęryalizuje Katęharyčny Impieratyŭ Jak Iliuzornaje Stwaręnnie Bačnasci Ruchu Pa Spirali Žyccia

Promo 2013 Comments

level   (75/100)
또 무슨 장난식으로 거지 같은 거 만드는 밴든줄 알았는데 예상외로 들을만하다.

Eximperituserqethhzebibšiptugakkathšulweliarzaxułum Discography

Info / Statistics
Artists : 29,922
Albums : 106,443
Reviews : 6,649
Lyrics : 105,452
Top Rating
 The Gathering
Nighttime Birds
 rating : 88.7  votes : 9
 Cinderella
Long Cold Winter
 rating : 90.1  votes : 19
 In Flames
Reroute to Remain
 rating : 80.5  votes : 47