Log In
Register   Help
My album reviews/commentsMy collectionMy wish list
Ռահվիրա - ...Երբ չի մնում ելք ու ճար, Խենթերն են գտնում Հնար... cover art
Band
Album

...Երբ չի մնում ելք ու ճար, Խենթերն են գտնում Հնար...

TypeCompilation
Release date
GenresBlack Metal
LabelsCvlminis
Reviews :  0
Comments :  0
Total votes :  0
Rating :  -
Have :  0       Want : 0
Write a Comment
Write a Review
Add to Collection
Add to Wish List
Submitted by level Besi Karat
Videos by  youtube
...Երբ չի մնում ելք ու ճար, Խենթերն են գտնում Հնար... Information

Track listing (Songs)

titleratingvotes
Disc 1
1.Ով դու արիական6:30-0
2.Լեռ4:14-0
3.Ի գիտություն8:09-0
4.Սարդարապատ3:42-0
5.Թաղել են քեզ6:24-0
6.Համերգ7:08-0
7.Կրկես4:35-0
8.Ոտքի ելեք4:40-0
9.Ավարսյր5:48-0
10.Երկաթակերտ6:19-0
11.Ղարաբաղ6:36-0
12.Հայոց Ոգին4:43-0
13.Տիգրան Մեծ4:44-0
Disc 2
1.Իմ սիրտը լեռներում5:08-0
2.Չենք ներելու5:44-0
3.Արածանի4:48-0
4.Արորդիներ4:14-0
5.Վրիժառուն4:34-0
6.Դալվորիկցի կտրիճ4:28-0
7.Քիչ ենք, բայց Հայ ենք4:43-0
8.Iron Man5:10-0
9.Paranoid2:37-0
10.Վիճում եմ9:16-0
11.Ես եմ4:37-0
12.Պատրաստ եղիր5:28-0

Ռահվիրա Discography

Album titleTypeRelease dateRatingVotesReviews
preview Studio - 00
preview Studio - 00
preview Studio - 00
preview Studio - 00
preview Studio - 00
Info / Statistics
Artists : 30,599
Albums : 108,538
Reviews : 6,909
Lyrics : 115,297
Top Rating
 Gary Moore
Still Got the Blues
 rating : 94  votes : 24
 Exhorder
Slaughter in the Vatican
 rating : 85.7  votes : 11