Log In
Register   Help
My album reviews/commentsMy collectionMy wish list
Final Stage - Sân Khấu Cuối Cùng cover art
Band
Album

Sân Khấu Cuối Cùng

TypeStudio Full-length
Release date
GenresDeath Metal
LabelsStage 5 Studio
Reviews :  0
Comments :  1
Total votes :  1
Rating :  70 / 100
Have :  0       Want : 0
Write a Comment
Write a Review
Add to Collection
Add to Wish List
Submitted by level letrung07
Videos by  youtube
Information

Track listing (Songs)

TitleRatingVotes
1.Đường hầm siêu thoát-0
2.Ruồng bỏ-0
3.Vãn hồi-0
4.Dung thứ... là đau khổ-0
5.Thiên thần sám hối-0
6.Nỗi ám ảnh trên những bậc cầu thang-0
7.Phán xét-0
8.Vô tội-0
9.Hành trình thiêng liêng-0
10.Bức tường ký ức-0
11.Trí khôn của ta đây-0
12.Sân khấu cuối cùng-0

Comments

level   (70/100)
베트남산 메탈. 메탈이 비주류지역이라 적당한 홈메이드 퀄리티

Discography

Album titleTypeRelease dateRatingVotesReviews
preview Studio 70 10
Info / Statistics
Artists : 28,543
Albums : 102,617
Reviews : 6,589
Lyrics : 96,374
Top Rating
 Fallujah
The Harvest Wombs
 rating : 90.6  votes : 16
 Moonshine
Eternal
 rating : 80.1  votes : 11
 Threshold
Dead Reckoning
 rating : 88.9  votes : 12