Log In
Register Album reviews/comments
Collection Wish list
陰陽座 (Onmyouza) - 鬼子母神 cover art
Band
Albumpreview 

鬼子母神

(2011)
TypeStudio Full-length
GenresHeavy Metal
LabelsKing Records
Album rating :  83 / 100
Votes :  5
Lyrics > etc. > 陰陽座 (Onmyouza) Lyrics (108) > 鬼子母神 Lyrics (12) >

組曲「鬼子母神」~鬼子母人 Lyrics

8. 組曲「鬼子母神」~鬼子母人
Track rating :  95 / 100      Votes :  1     
Japanese:
皆の 祈りが 御霊に 届き
禍の芽は 萎びて 枯れる

産土の 供物 思し召す 随に
安らけし 和ぎに 伏して 礼べ

崇めよ 此の 恩恵は 総ての ものぞ
畏れよ 其の 穢らひは 功徳で 浄める

御霊の 馨が 私に 届き
皆の所行が 良かれば 実る

産土の 供物 思し召す 随に
里村の 為に 伏して 供え

崇めよ 此の 恩恵は 総ての ものぞ
畏れよ 其の 穢らひは 功徳で 浄める

汝らの 贄子 只 吾子の 為に
甦る 時を 伏して 祈れ

崇めよ 此の 恩恵は 私の ものぞ
恐れよ 其の 出涸らしは どうなと 分かてよ
山神に 差し出す 生命よ
其を 私に捧げよ 迷わず

Romaji:
Mina no inori ga mitama ni todoki
wazawai no me wa shinabite kareru

ubusuna no kumotsu omoshimesu mama ni
yasurakeshi nagi ni fushite uyabe

agameyo kono onkei wa subete no mono zo
osoreyo sono kegarahi wa kudoku de kiyomeru

mitama no koe ga watashi ni todoki
mino no shogyou ga yokareba minoru

ubusuna no kumotsu oboshimesu mama ni
satomura no tame ni fushite sonae

agameyo kono onkei wa subete no mono zo
osoreyo sono kegarahi wa kudoku de kiyomeru

nanjira no niego tada ako no tame ni
yomigaeru toki wo fushite inore

agame yo kono onkei wa watashi no mono zo
osore yo sono degarashi wa dounato wakatte yo
kami ni sashidasu inochi yo
sore wo watashi ni sasageyo mayowazu
Submitted by level
Info / Statistics
Artists : 31,034
Albums : 110,069
Reviews : 7,038
Lyrics : 131,610
Top Rating
 In Flames
Whoracle
 rating : 88.9  votes : 51
 Avantasia
The Metal Opera
 rating : 90.7  votes : 77
 Hypocrisy
Virus
 rating : 89.6  votes : 15