Log In
Register

Vetrarmegin Lyrics

Manegarm - Nattväsen
Band
Album

Nattväsen

(2009)
TypeAlbum (Studio full-length)
GenresViking Metal, Black Metal, Folk Metal
LabelsRegain Records
Album rating :  80 / 100
Votes :  1
6. Vetrarmegin (4:59)
Vetrarmegin

Ur ett gap, malströmmars djup,
is och eld, storm och hav.
Begynnelsens tid, urvärldar två,
sol och måne, liv och död.

Urds väv, eldens glöd,
månens ljus, vid trädets fot.

Blod till jorden, vilja och offer,
ögats syn, i brunnens djup.

Nedan Hel, thursars värld,
köld och mörker, evig is.
Eli vågor, Hvergelmers djup,
kraftfulla väsen, visdomens härd.

Urds väv, isens djup,
snöns ljus, vid bergets fot.

Blod till jorden, vilja och offer,
ögats syn…

Vinterns kalla hjärta, nedan Hel.
Urväsens visdom, thursars makt.
Köldens bleka rike, evig natt
Ur isen sprungen, kaosets kraft.

Skuggor ur tiden, vetrarmegin.
Viskar i vinden, vetrarmegin.
Om eld och is, vetrarmegin.
Kaoset i evighetens gap…

Ovan jord, ifrån thursars värld,
kaos och kyla, evig is…
Ur frusen sömn, visdom bringad hem,
vinterns megin, is och eld…

English translation

Winter force

Out of the abyss, the depths of maelstroms,
fire and ice, tempest and sea.
Time of beginning, two ancient worlds,
sun and moon, life and death.

Urd’s web, the fire’s glow,
the light of the moon, by the foot of the tree.

Blood to the earth, will and sacrifice,
sight of the eye, in the well’s depth.

Down below Hel, world of giants,
cold and darkness, eternal ice.
The waves of Eli, the deep of Hvergelmer,
powerful beings, the hearth of wisdom.

Urd’s web, the depth of the ice,
the light of the snow, by the foot of the mountain.

Blood to the earth, will and sacrifice,
sight of the eye...

Winter’s cold heart, down below Hel.
The wisdom of ancient beings, the power of giants.
The pale realm of coldness, eternal night.
Sprung from the ice, the power of chaos.

Shadows from time, winter force.
Whispers in the wind, winter force.
Of fire and ice, winter force.
Chaos within the abyss of eternity…

Above earth, from the world of giants,
chaos and coldness, eternal ice...
From frozen slumber, wisdom brought home,
the force of winter, fire and ice...
Share on Facebook
Share on Twitter
Submitted by level
Manegarm - Nattväsen
Nattväsen - Lyrics
1.  Mina Fäders Hall Lyrics2.  Nattsjäl, Drömsjäl Lyrics
3.  Bergagasten Lyrics4.  I den Svartaste Jord Lyrics
▶   6.  Vetrarmegin Lyrics7.  Draugen Lyrics
8.  Nattväsen Lyrics9.  Delling Lyrics
Info / Statistics
Artists : 40,564
Reviews : 9,678
Albums : 146,664
Lyrics : 196,080