Log In
Register

Mina Fäders Hall Lyrics

Manegarm - Nattväsen
Band
Album

Nattväsen

(2009)
TypeAlbum (Studio full-length)
GenresViking Metal, Black Metal, Folk Metal
LabelsRegain Records
Album rating :  80 / 100
Votes :  1
1. Mina Fäders Hall (5:12)
Mina Fäders Hall

Ekon mellan världar, svaga i dagens ljus.
Varsel från nedan, väntar korpens bud.
Ensam och vittrande, i människors värld.
Driven till vansinne, i dagens ljus.

Bunden till natten, minnen tar form.
Klarhet utan tvivel, i dödens famn.

Ensam i mörkret, i skuggornas hall.
Urds väv skimrar, i mina sista timmar.
Varsel från nedan, bud på vingar.
Tid att samlas, i mina fäders hall.

Tiden faller i glömska, sorg tvinnar själen.
De få av mina minnen, bleknar under årens gång.
Fragment av sånger, dofter och anleten. Dunkla,
förvirrande, tankar som irrar bi.

Bunden till natten, minnen tar form.
Klarhet utan tvivel, i dödens famn.

Ensam i mörkret, i skuggornas hall.
Urds väv skimrar, i mina sista timmar.
Varsel från nedan, bud på vingar.
Tid att samlas, i mina fäders hall.

Vid porten till Hel, svarta själars led.
Förlöst från tidens hand, på vingar buren
till Asgårds hall.

Fallen i glömska, min rätta hamn. Kom med bud,
låt mig gå hän. Låt mig åter vandra, till mina
fränder. De av månens strålar, de av nattlig ätt...

Bunden till natten, minnen tar form.
Klarhet utan tvivel, i dödens famn.

English translation

The hall of my fathers

Echoes between worlds, faint in the light of day.
Portents from below, await the tidings of the raven.
Alone and withering, in the world of men.
Driven to insanity, in the light of day.

Bound by the night, memories take shape.
Clarity without doubt, in the embrace of death.

Alone in the dark, in the hall of shadows.
The web of Urd shimmers, in my last hours.
Portents from below, tidings on wings.
Time to gather, in the hall of my fathers.

Time falls into oblivion, grief twines the soul.
My few memories, grow pale as the years go by.
Fragments of songs, smells and faces.
Obscure, confusing, thoughts that err.

Bound by the night, memories take shape.
Clarity without doubt, in the embrace of death.

Alone in the dark, in the hall of shadows.
The web of Urd shimmers, in my last hours.
Portents from below, tidings on wings.
Time to gather, in the hall of my fathers.

At the gate to Hel, black souls row. Delivered
from the hand of time, on wings carried
to the halls of Asgard.

Fallen into oblivion, my true guise. Come, bring tidings,
let me pass on. Let me once again wander, to my kin. They
who are of the moon rays, they who are of the night clan...

Bound by the night, memories take shape.
Clarity without doubt, in the embrace of death.
Share on Facebook
Share on Twitter
Submitted by level
Manegarm - Nattväsen
Nattväsen - Lyrics
▶   1.  Mina Fäders Hall Lyrics2.  Nattsjäl, Drömsjäl Lyrics
3.  Bergagasten Lyrics4.  I den Svartaste Jord Lyrics
6.  Vetrarmegin Lyrics7.  Draugen Lyrics
8.  Nattväsen Lyrics9.  Delling Lyrics
Info / Statistics
Artists : 40,565
Reviews : 9,679
Albums : 146,671
Lyrics : 196,080