Log In
Register

Bergagasten Lyrics

Manegarm - Nattväsen
Band
Album

Nattväsen

(2009)
TypeAlbum (Studio full-length)
GenresViking Metal, Black Metal, Folk Metal
LabelsRegain Records
Album rating :  80 / 100
Votes :  1
3. Bergagasten (5:10)
Swedish:

Dunkla bleka syner, i bergets drömmar.
Avgrundens fasor, skuggor som ej bleknar.
Vindar från jordens djup, skämda dofter av död.
En gnagande känsla, av evighetens marter.
Tiden är svunnen...från mitt liv.

Timmar och dagar, svarta så som jord.
Ensamma och tysta, i bojor tunga.
Bojor smidda av drömmar, om evighetens slut.
Bojor smidda av hopp, om livets slut.
Bojor smidda av hat, till bergets grav.

Avbrutten i döden, karvad ur bergasten.
Vriden likt död mans kropp.
Lysten av hämnd, illmarig, vred.
Uråldrig gast, själadömd i bergets vrår.
Bergagast...

Korpklo, korpklo, vinge svart,
sök skydd i bergets famn,
till nattgastars karga land.

Välkommen till mitt kalla rike,
spunnen i plågors svala nät.
Fyller dig med vanvett,
Jag är en bergagast...

English:

Dark pale visions, in the dreams of the mountain.
The horrors of the abyss, shadows that do not fade.
Winds from the deep of the earth, putrid smells of
death. A gnawing feeling, of the torments of
eternity. The time has fled from my life.

Hours and says, black as earth.
Lonely and silent, in heavy shackles.
Shackles forged from dreams, of the end of
eternity. Shackles forged from hope, of the
end of life. Shackles forged from hatred,
towards the grave of the mountain.

Broken in death, carved from mountain rock.
Twisted like a dead man's corpse. Greedy for vengeance, sly, wrathful. Ancient ghost, condemned to the crannies of the mountain.
Mountain ghost...

Raven claw, raven claw, black wing,
seek shelter in the embrace of the mountain,
to the barren land of nightghosts.

Welcome to my cold realm,
spun in the cool web of torment.
Fills you with insanity,
I am the mountain ghost...
Share on Facebook
Share on Twitter
Submitted by level
Manegarm - Nattväsen
Nattväsen - Lyrics
1.  Mina Fäders Hall Lyrics2.  Nattsjäl, Drömsjäl Lyrics
▶   3.  Bergagasten Lyrics4.  I den Svartaste Jord Lyrics
6.  Vetrarmegin Lyrics7.  Draugen Lyrics
8.  Nattväsen Lyrics9.  Delling Lyrics
Info / Statistics
Artists : 40,565
Reviews : 9,679
Albums : 146,671
Lyrics : 196,080