Log In
Register

Totalt Sjelelig Bankerott Lyrics

Koldbrann - Vertigo
Band
Album

Vertigo

(2013)
TypeAlbum (Studio full-length)
GenresBlack Metal
LabelsSeason of Mist
Album rating :  86.7 / 100
Votes :  3
2. Totalt Sjelelig Bankerott
TOTALT SJELELIG BANKEROTT

Uhellig blodstyrtning
Uttømte rennesteinsengler
Illusjonens tynne ferniss
revner for sølvbladet

Huløyd, med nervene utenpå
Tomme ord likt de døendes ralling
Sunket til eksistensens lavmål
Ingen redning fra åndens forlis

Bærer av det tapte ansikt
Innsirklet, i desperasjonens vold
Ingen stengsler imellom
ingen tøyler tilbake

I ett og alt
Totalt Sjelelig Bankerott

La oss rive ned alt vi bygde opp
og ta de andre med i fallet
La oss forlate det det vi holdt av
og aldri se oss tilbake
Med besk, vansiret kjærlighet
er alt jeg har å tilby min elende

...Så la oss rive ned alt vi bygde opp
og ta de andre med i fallet

Konvensjoner til helvete
Uten hasard, ingen vinning
Gjengjeld deres halsløse gjerning
summarisk og resolutt

Når det røyner på
gi av deg selv til siste trevl
Kjør på med satsen i blodet
og Fandenivoldsk antipati

På lånt tid, din anger er fåfengt
Avsky, sett fyr på en gjennområtten sjel
Mei ned hver hindring i din vei
Vis dem den ytterste konsekvens

Fullstendig faens følelseskald
Å gi fingeren til livet
er veien til den svarteste rus
Det er ikke noe mer å hente
Det som var er fortapt

Og vi er
Totalt Sjelelig Bankerott

--------------------------------------------------------
English

Unholy hemoptysis
Drained gutter angels
Illusion's thin varnish
lacerated by the silver blade

Hollow-eyed, with nerves on the outside
Empty words, as the rattle of the dying
Sunken to rock bottom of existence
No rescue from the spirit's loss

Carrier of the lost face
Encircled, in the clutches of desperation
No barrier inbetween
No restraints left

In all and everything
Totally Spiritually Bankrupt

Let's tear down all that we built up
and take the others with us in the fall
Let's leave behind all that we cared for
and never look back
With bitter, mutilated love
is all I have to offer my misery

...So let's tear down all that we built up
and take the others with us in the fall

Conventions to hell
Without hazard, there is no winning
Retaliate their reckless deeds
summarily and resolutely

When reality catches up
give of yourself to the last shred
Carry on with rotgut in the veins
and Breakneck antipathy

On borrowed time, your remorse is futile
Abhorrence, set fire to an all rotten soul
Mow down each hindrance in your path
Show'em the ultimate consequence

Utterly fucking stone cold
Giving life the finger
is the way to the blackest intoxication
There is nothing more to be gained
What once was, is forever lost

And we are
Totally Spiritually Bankrupt
Share on Facebook
Share on Twitter
Submitted by level
Koldbrann - Vertigo
Vertigo - Lyrics
1.  IntroVertigo Lyrics▶   2.  Totalt Sjelelig Bankerott Lyrics
3.  Hjertets Holodomor Lyrics4.  Drammen Lyrics
5.  Stolichnaya Smert Lyrics6.  Terminal Transnistrii Lyrics
7.  Phantom Kosmonaut Lyrics8.  Goat Lodge Lyrics
9.  I Eklipsens Skimmer Lyrics10.  Sans Soleil Lyrics
11.  Inertia Corridors Lyrics
Info / Statistics
Artists : 40,562
Reviews : 9,678
Albums : 146,650
Lyrics : 196,071