Log In
Register
Album reviews/comments
Collection
Wish list
Finntroll - Nattfodd cover art
Band
Albumpreview 

Nattfodd

(2004)
TypeStudio Full-length
GenresFolk Black Metal
LabelsCentury Media Records
Album rating :  81 / 100
Votes :  3
Lyrics > F > Finntroll Lyrics (76) > Nattfodd Lyrics (10) >

Eliytres Lyrics

2. Eliytres (3:46)
[Music: Tundra / Trollhorn, Lyrics: Wilska]

Brännmärkt av hatens eld.
Vrede och Hat.
Det Ijuva livet.
Finns på denna jord ej mera.

Urkraft och svarta makten.
Trollherrens hand.
Kallar jag vid min sida.
Att sluta pestlivet för allt.

Så sjunga nu med kalla vindar.
Höja dig som mörka skuggor.
Tåra upp dom gamla hindor.
Eliytres vaknar igen...

Låt det regna blod och eld.
Låt mig se den dag.
Då ska jag gråta av glädje.
När hela världen undan går.

...världen undan går!

Eliytres!
Fader!
Ge mig makt!
Eliytres!
Rivfader!
Ge mig död!

Allt jämt rinnen tårar.
Tårar av smärta, rädsla.
I sorg fär beslut som ej fattats.

[English translation:]

Eliytres

Scorched by the fire of hate
Wrath and hate
The lovely life
Is no more on this earth

Ancient might and dark power
The Troll Lord's hand
I call to my side
To end the plagued life for good

Sing now with cold winds
Elevate you like dark shadows
Cry like old dogs
Eliytres awakens...

Let it rain blood and fire
Let me see the day
When I am in tears of joy
When the world will perish

...world will perish!

Eliytres!
Father!
Give me might!
Eliytres
Ripfather!
Give me death!

Steadily tears run
Tears of pain, fear
Mourning decisions never taken
Submitted by level DevilDoll (2011-02-16)
Info / Statistics
Artists : 31,826
Reviews : 7,181
Albums : 112,056
Lyrics : 138,435
Top Rating
Katatonia - The Great Cold Distance (2006)
  rating : 83.7   votes : 11
Dark Moor - Tarot (2007)
  rating : 85.5   votes : 32
Cradle of Filth - Darkly, Darkly, Venus Aversa (2010)
  rating : 82   votes : 29