Log In
Register Album reviews/comments
Collection Wish list
Enslaved - Blodhemn cover art
Band
Albumpreview 

Blodhemn

(1998)
TypeStudio Full-length
GenresViking Black Metal
LabelsOsmose Productions
Album rating :  -
Votes :  0
Lyrics > E > Enslaved Lyrics (112) > Blodhemn Lyrics (9) >

I Lenker Til Ragnarok (In Chains Until Ragnarok) Lyrics

2. I Lenker Til Ragnarok (In Chains Until Ragnarok) (5:38)
[Loke - del II]
[##-Voluspå]
[Tekst: Grutle Kjellson]

Eiteren drypp, jorda skakar
Eg vrir meg i smerte, lenka til berget

Eg er din angst, eg er din pine.
Tema meg du freista, du fanga meg i garn.
Eg let meg ikkje rokka, eg er kaos
eg er din skam.

Eg er din øvste visdoms bror,
og din fiende til din døyande dag.

Bunden eg er, men eg ler av deg.
Tru ikkje eg er til for å tena deg.

Eg er av ei verd du aldri (i ditt liv) kan skjøna,
for eg er vondskap, eg er urkraft.

Ein dag skal me møtast på Vigridsletta.
Ein dag er eg fri for lenker og eiter.
Den dagen vil du skjøna kvifor eg blei til,
kvifor latteren gjallar i natta.
Den dagen skal me kjempa vår siste kamp,
og ta kvarandre av dage.
# ...Sola svartnar, jord sig i hav
på hummelen bleiknar bjarte stjerner
Røyken velatr fra veldige bål
Høgt leikar flammen
mot himmelen sjøl... #

[Musikk: Ivar Bjørnson]

[English translation: IN CHAINS UNTILL RAGNAROK]

[Lyrics: Grutle Kjellson]
[## Voluspå]

The ether is dripping, the earth is quaking
I am writhing with agony, chained to the mountain

I am your fear, I am your torment
You attemped to tame me, you caught me in nets
I will not be budged, I am chaos, I am your shame

I am your highest wisdom, and your enemy
'til your dying day

Bound I am, but I am laughting at you
Do not believe that I am here to serve you

I am from a world you can not comprehend
'Cause I am Evil I am the Primal Force

One day we shall meet at the fields of Vigrid
One we I shall be free of chains and ether
That day you will understand
The purpose of my excistance
Why the laughter is roaring in the night
Åhat day we will fight our last battle
Ônd end eachothers days

#The sun turns black, ground slides into the sun
Brave stars are fading in the sky
Smoke rises from great fires
The flame plays up high
Against heaven itself#

[Music: Ivar Bjørnson]
Submitted by level DevilDoll (2011-04-21)
Info / Statistics
Artists : 31,056
Albums : 110,163
Reviews : 7,041
Lyrics : 131,624
Top Rating
 Cradle of Filth
Midian
 rating : 86.4  votes : 38
 Sulphur Aeon
Gateway to the Antisphere
 rating : 90  votes : 11
 Trivium
The Sin and the Sentence
 rating : 88.1  votes : 10