Log In
Register

Eld / Fire Lyrics

Enslaved - Eld
Band
Album

Eld

(1997)
TypeAlbum (Studio full-length)
GenresBlack Metal, Viking Metal
Album rating :  92 / 100
Votes :  5
7. Eld / Fire (6:36)
Eld / Fire Lyrics
[Fire]

[Lyrics by Grutle Kjellson 1996]
[Music by Ivar Bjørnson & Grutle Kjellson 1996]

Born in a flames in the time before time
In the sparkling embrace of Muspellheim
Born to be your souls darked depths
Before Audhumla, our ancient mother awakened

When your eyes is glowing with hate
A hate older than both men and gods
Then you see the light of Muspell
To strong for any man to tame
The oldest force will man never understand
In the deepest domains of fire, man can never reign

Stronger than the grip of death
Mightier than the lights of Norns
Wiser than Fimbul-Tul
More betraying than the son of Faarbaute

That, who once brought forth life
And gave us Mother Earth
Shall return in the flames of Surt
Our flesh shall burn at Ragnarok
Our souls shall be united in FROST & FIRE

[Norwegian]

Føydd i flammar i tida før tid
I muspellheimens gneistrande famm
Føydd til sjelas djupaste mørke
Før Audhumla urmor vakna

Når augo lyser av eit hat
Eldre enn gudar og menn
Då ser ein muspells ljos
Som ikkje mann kan temja
Den eldste kraft vil me aldri skjøna
Djupt ned i eldriket vil mann aldri rå

Sterkare enn daudens grep
Mektigare enn nomenes ljos
Klokare enn Fimbul-Tul
Meir svikfull enn Fårbautes son

Det som ein gong bar fram liv
Og gav oss vår Moder Jord
Skal venda attende i Surts flammar
Vår lekam skal brennast ved Ragnarok
Våre sjeler bindast i Frost og Eld
Submitted by level 10 DevilDoll (2011-04-21)
Enslaved - Eld
Eld - Album Credits
Members
  • Grutle Kjellson : Vocals & Bass
  • Ivar Bjørnson : Guitars
  • Harald Helgeson : Drums
Best Enslaved Songs
RankSong titleAlbum titleRatingVotes
1Enslaved - Vikingligr veldi Midgards Eldar Vikingligr veldi (1994) 1003
2Enslaved - Vikingligr veldi Vetrarnott Vikingligr veldi (1994) 1002
3Enslaved - Vikingligr veldi Norvegr Vikingligr veldi (1994) 1002
4Enslaved - Frost Fenris Frost (1994) 1001
5Enslaved - Axioma Ethica Odini Ethica Odini Axioma Ethica Odini (2010) 1001
6Enslaved - Below the Lights Havenless Below the Lights (2003) 1001
7Enslaved - Vikingligr veldi Lifandi Lif Undir Hamri Vikingligr veldi (1994) 952
8Enslaved - Vikingligr veldi Heimdallr Vikingligr veldi (1994) 92.52
Info / Statistics
Artists : 34,322
Reviews : 7,870
Albums : 122,316
Lyrics : 151,818