Log In
Register

슬픈 영혼의 아리아 [엘리제] Lyrics

김경호 (Kim Kyungho) - 1997
Artist
Album

1997

(1997)
TypeAlbum (Studio full-length)
GenresHard Rock, Heavy Metal, Pop
Album rating :  86.8 / 100
Votes :  19
3. 슬픈 영혼의 아리아 [엘리제] (4:40)
Track rating :  85 / 100       Votes :  2       [ ]
슬픈 영혼의 아리아 [엘리제] Lyrics
어딘 걸까 내가 잠든 이곳은 너를 볼 수 있는
작은 언덕 시린 바람 부는 나의 묘비 위에
다시 너의 체온이 느껴지고 있어
엘리제 오늘 니가 와 얼어 버린 국화를 안고
눈물을 흘려주지만 넌 이미 늦어 버린 사랑
니가 올 수 없는 곳에 난 이미 와 있어
미안한 마음 전해 봐도 내 말을 듣지 못해
너를 험한 세상 위에 남긴 채 그냥 이대로
널 죽어도 떠나가지 못하는 나 눈 떠 너와 나
살고 싶지만 이젠 편히 잠들 거야 엘리제를 위하여~
돌아가는 너를 보며 아주 먼 훗날에
지금 그 사람과 언덕 위에 웃으며 찾아와줘
가슴속에 묻히고 말았던 슬픈 나의 사랑
전설이 되어 너를 반겨 줄게 눈떠
너와 나 살고 싶지만 이젠 편히 잠들 거야
엘리제를 위하여~
Submitted by level 14 Sathanas (2011-05-26)
Best 김경호 (Kim Kyungho) Songs
RankSong titleAlbum titleRatingVotes
1김경호 (Kim Kyungho) - Kim Kyung Ho Live Pull Me Under Kim Kyung Ho Live (1997)  [Live] 1001
2김경호 (Kim Kyungho) - 1997 금지된 사랑 1997 (1997) 952
3김경호 (Kim Kyungho) - Kim Kyung Ho Live 자유인 Kim Kyung Ho Live (1997)  [Live] 951
4김경호 (Kim Kyungho) - Kim Kyung Ho Live 나를 슬프게 하는 사람들 Kim Kyung Ho Live (1997)  [Live] 951
5김경호 (Kim Kyungho) - Kim Kyung Ho Live Over Night Sensation / 만물의 영장 / Separate Ways Kim Kyung Ho Live (1997)  [Live] 951
6김경호 (Kim Kyungho) - 00:00:1998 Shout 00:00:1998 (1998) 92.52
7김경호 (Kim Kyungho) - 1997 나를 슬프게 하는 사람들 1997 (1997) 92.52
8김경호 (Kim Kyungho) - The Life The Life The Life (2001) 903
9김경호 (Kim Kyungho) - Kim Kyung ho - 5th 탈출 Kim Kyung ho - 5th (2000) 902
10김경호 (Kim Kyungho) - The Life Shout The Life (2001) 88.33
11김경호 (Kim Kyungho) - Infinity 습관 Infinity (2007) 901
12김경호 (Kim Kyungho) - Kim Kyung Ho Live Rising Force Kim Kyung Ho Live (1997)  [Live] 901
13김경호 (Kim Kyungho) - Kim Kyung Ho Live 슬픈 영혼의 아리아 Kim Kyung Ho Live (1997)  [Live] 901
14김경호 (Kim Kyungho) - Kim Kyung Ho Live 금지된 사랑 Kim Kyung Ho Live (1997)  [Live] 901
15김경호 (Kim Kyungho) - Kim Kyung Ho 자유인 Kim Kyung Ho (1994) 86.73
Info / Statistics
Artists : 34,327
Reviews : 7,872
Albums : 122,330
Lyrics : 151,912