Log In
Register

เมืองมรณา Lyrics

ดอนผีบิน - เส้นทางสายมรณะ (Way of Death)
Band
Album

เส้นทางสายมรณะ (Way of Death)

(1994)
TypeAlbum (Studio full-length)
GenresThrash Metal, Death Metal
LabelsRoxx Records
Album rating : 
Votes :  0
3. เมืองมรณา (4:06)
ฟังเสียงโห่ร้องประกาศก้องไปทั่วแดนฟ้าผู้คนต่างบอกโลกาว่าอันตัวข้าปัญญา มีภูมิใจในการกระทำผลงานเรียงรายเลิศล้ำนี้คือสิ่งบงบอกตอกย้ำมันสมอง ผู้นำหัวปัญญาชน สร้างเมืองมายา อุตสา-หัสกรรม รุ่งเรืองเลิศล้ำมี ปัญญาดี เราจะมีเมืองใหม่ แสงสีวิไลศ์ ซื้อน้ำซื้อไฟ โครงการต่อไป ซื้อลมหายใจ ชัยโย ชัยโย ชัยโย ชัยโย ชัยโย ภูมิใจในปัญญามี ภูมิใจในปัญญาดี ภูมิใจในปัญญาดี ภูมิใจในปัญญาดี ภูมิใจในการกระทำ ภูมิใจอุตสาหกรรม อุตสาหัสกรรม อุตสาหัสกรรม อุตสาหัสกรรม อุตสาหัสกรรม ผลงานเลิศล้ำ สิ่งใดใครทำ รับผลตอบแทน ไม่เร็วก็ช้า ไม่ช้าก็เร็ว ไม่เร็วก็ช้า ไม่ช้าก็เร็ว ทำทำทำทำ ลุกล้ำเมืองเทวดา ทำลายผืนดินผืนป่าขับไล่เมฆา ผืนฟ้าสายลม ไปไปไปไป เราจะมีเมืองใหม่แสงสีวิไลศ์ ซื้อน้ำซื้อไฟ โครงการต่อไปซื้อลมหายใจ ชัยโย ชัยโย ชัยโย ชัยโย ชัยโย โครงการเมืองใหม่แสงสีวิไลศ์ ภูมิใจในปัญญามี ภูมิใจในปัญญาดี โครงการเมืองใหม่แสงสีวิไลศ์ ภูมิใจในปัญญามี ภูมิใจในปัญญาดี ผลงานเลิศล้ำ สิ่งใดใครทำ รับผลตอบแทน ไม่เร็วก็ช้า ไม่ช้าก็เร็ว ไม่เร็วก็ช้าเมืองมรณา ไม่เร็วก็ช้า ไม่ช้าก็เร็ว ไม่เร็วก็ช้าเมืองมรณา ไม่เร็วก็ช้า ไม่ช้าก็เร็ว ไม่เร็วก็ช้าเมืองมรณา ตาย ตาย ตาย ตาย ตาย ตาย ไม่เร็วก็ช้า เมืองมรณา ตาย ตาย ตาย ตาย ไม่เร็วก็ช้า เมืองมรณา ตาย ตาย ตาย ตาย ไม่เร็วก็ช้า เมืองมรณา ตาย ตาย ตาย ตาย
Share on Facebook
Share on Twitter
Submitted by level 11 악의꽃
ดอนผีบิน - เส้นทางสายมรณะ (Way of Death)
เส้นทางสายมรณะ (Way of Death) - Lyrics
1.  เรากำลัง Lyrics2.  สุดแท้ทางเดิน Lyrics
▶   3.  เมืองมรณา Lyrics4.  สังคมบัญชา Lyrics
7.  สายเสียแล้ว Lyrics8.  หลังสนธยา Lyrics
ดอนผีบิน - เส้นทางสายมรณะ (Way of Death)
เส้นทางสายมรณะ (Way of Death) - Album Credits
Members
  • Somkit Kaewthit : Vocals, Bass
  • Sombut Kaewthit : Guitars
  • Somsak Kaewthit : Drums
Info / Statistics
Artists : 38,491
Reviews : 9,001
Albums : 138,384
Lyrics : 184,081