Log In
Register Album reviews/comments
Collection Wish list
Moonlight - Yaishi cover art
Band
Albumpreview 

Yaishi

(2001)
TypeStudio Full-length
GenresGothic Metal, Progressive Metal
LabelsMetal Mind Productions
Album rating :  -
Votes :  0
Lyrics > M > Moonlight Lyrics (102) >

Yaishi Lyrics

(11)
Submitted by level Sathanas (2011-06-01)
1. Yaishi (4:32)
[music: Podciechowski, Kutys, Kozmierski, Konarska; lyrics: Potasz]

Miłości zdrada siostrą jest
Przyjaźń nie mieszka w nas.
Zmysły kłamcą doskonałym.
Oszukują nas.

Tyle jest spraw,
Tyle chwil
I wszystkie niestety nazwać trzeba
Oddzielać co jest czym...

...a gdyby tak zmieszać
Ten przyjemny stan...

Po prostu czuj
Jak doznania tworzysz nowe
Po prostu czuj.
Po prostu czuj
nie szukaj już nowych słów

I myślę, czy jest jeszcze
Taki ktoś
I coraz... bardziej... wątpię w to

I proszę
Może to będziesz Ty.

Jednak nie.

Betrayal is
sister of love
there's no friendship in us
senses are a perfect liar
they keep cheating us

So many things
and moments
and you have to give them
all your names
to separate what is what
and what about
blending this present state

Just feel,
just feel
how you create new sensation
just feel,
just feel
don't feel about new words

More and more
I doubt it if
someone's there
someone's like that
and maybe please
this maybe you
maybe yes
maybe not
2. Col (3:47)
[music: Potasz, Konarska; lyrics: Potasz]

...uwielbiam, gdy
Opuszkami pokazujesz mi
Jak lekko jest zobaczyć twój erotyzm...

(Teraz nie, później)
Gdy sami będziemy

Pokażę Ci

Jak świat klęka przede mną...
Jak giniemy i pojawiamy się...
W krótkich chwilach (odpoczynku)
...kiedy sami będziemy pokażę ci.

Kiedy muskasz me pragnienia (to)
Kolorujesz je
W błękit nieba ubierasz to
O czym mówimy.

I love it when
you show me with your fingertips
how easy it is to see
your erotism

When we are alone I'll show you
how the world kneels down - we die
we appear again
in these few short moments
when we are alone
I will show you this

When you're stroking my desires
you colour them
what you're talking about
you make it light blue
3. Ergo Sum (4:48)
[music: Potasz, Konarska; lyrics: Potasz]

Nie widzę...
bo wzrok zamyka mi oczy duszy.
Bo w głowie....
jak kruk pilnuje i myśli plącze
Bym nie wyrzekła nic.

A ja i tak
słowa oblec w skórę chcę
I pokazać Ci, jakimi są.

Żeby ciało twoje
odczuć mogło je.
Opowiedzieć historię naszą

Moimi oczami

Historię życia, nie poznanego.

Tak gorąco jest i wiesz jak jest,
Gdy patrzysz na mnie
I prosisz by dla Ciebie było
co można (było kiedyś) wziąć.

Za późno już na żal.

(Za mało pewności i strach. Droga moja przeszła obok)

I can't see 'cause it closes my sight
my soul eyes in my head
as crow keeps watching
and my thoughts tangles
for me to say nothing

I anyway
want to cover words in skin
show you them
what they are like

To make your body
feel them very close
I wanna tell you our story
with my eyes
the story of life
you've never had

So hot
and how it is you know
when you watch me
and want me to give you something
you could take
too late for our grief
4. W Ko?u Naszych Dni (5:25)
[music: Potasz, Konarska; lyrics: Potasz]

Tylko proszę,
już nie płacz.

ja wiem
gdy to robisz,
choć na końcu znanego mi
świata jesteś.

Poznaję siłę zniszczenia
Jak potrafię w niwecz obracać
Uczucia największe.
Powiem Ci jak naprawić to zło,

Tylko proszę
już nie płacz, ja wiem gdy to robisz.

Wiem jak słowa boleć mogą,
Moje słowa.

Wiem jak boli samotność.

Teraz.

I just ask you
please don't cry
I know when you do it
you are at
the end of the world
I know

I am trying to understand
rain power
to foil
to foil my biggest feelings
I'll tell you
how to mend this wrong

I know how words
can hurt you
simple words
loneliness can hurt I know
right now
5. Historia Do Zapomnienia (4:46)
[music: Potasz, Konarska, Kutys; lyrics: Potasz]

Dziś już nie ma piękna we mnie...

Dziś zginęła życia twego słodycz...

Odebrałem cię matce
Nie dając nic w zamian.
Chciałem cię oddać...

Lecz ona nie poznała cię już

Wiem jak to boli,
Kiedy głos mój (ciepły)
Palił cię
(Jak) ogień bezlitosny.
Wzrok (tak zmysłowy)
w kamień zmienił się

Od dziś już nie będę sobą
Nie będę tą,
Którą grzech ominął
Dziś już nie ma piękna we mnie
Dziś zginęła życia twego słodycz

(dziś już nie będę tą,
którą grzech ominął...
Grzech sprawiania bólu).

There's no more beauty in me
now the sweetness of your life is gone
giving nothing in turn
I took you from your mother
I wanted to give you back
but she won't recognise

I know
how it hurts you
when my voice burns
you down
fire without mercy
changed my sight
into a stone

From now on I won't be myself
I won't be the one omitted by a sin
There's no more beauty in me
Now the sweetness of my life is gone
6. Zapach (5:52)
[music: Podciechowski, Kutys, Kazmierski, Konarska; lyrics: Konarska]

cofnij się,
wypowiedz znów
imię me.
Spróbuj dziś przypomnieć sobie
Moją twarz.

Bałam się twych słów
Wkręcały się w głowę mą
Bałam się twoich rąk
Oplatały mnie
Ze wszystkich stron

Powiedz mi
Jak teraz grają
Myśli twe
Spróbuj znów
Otworzyć oczy
Znaleźć się

Zapach ten
Zwietrzał już
Wierzę, że nigdy już
Nie zawróci mnie
Z tej drogi

Please get back
say one more time
my name
and try it now
remind yourself
my face

I was scared
of your words
they twisted in
in my head
I was scared
of your hands
they were reaching me
from everywhere

Tell me now
how your thoughts
are playing now
try again
open your eyes
and find yourself

Now that scent
has fade away
I believe
from my way
it won't turn me back
never again
7. Meren - Re (Rapsod) (5:17)
[music: Potasz, Konarska; lyrics: Potasz]

w lewo, czy w prawo
w którą stronę iść
Tego brakuje tak
w lewo...
Czy
w prawo iść

Nie prosisz mnie już o nic
Mija wieczór
I nie ma Cię Meren Re
Nie mówisz do mnie
I tego tak brakuje
Nie mówisz dokąd iść

w lewo, czy w prawo
w którą stronę iść
Tego brakuje tak
w lewo czy w prawo
Tego brakuje tak

Pomyślałem Meren - Re
Dobranoc......
Wiem, że na mnie jeszcze nie czas
Wiele spraw nie dokończonych

Spotkamy się tam
Gdzie czas jedno już imię ma

(Spotkamy się poczekaj
Jeszcze nie czas)

Turn left or right
which way to go
I miss it so
turn left or right

You don't ask me
for nothing
evening's gone
you're not here yet
you don't talk to me
this is what I miss
you don't say where to go

So I though Meren Re
goodnight
I know it isn't
time for me yet
so many things unfinished
will meet in the place
where time
has already got one name
8. Jesugej Von Baatur (4:03)
[music: Potasz, Konarska; lyrics: Potasz]

Oddać by można
Co w sobie mam
Mówić i mówić
Bez końca
Oddać by można i siebie też

Gdyby ktoś zechciał wziąć
Bagaż ten

Otwieram wszystkie bramy swe
I mówię podejdź i coś weź

Łzami wam płacę za to co czujecie
Tragedia moja
Przetrwać pomaga wam chwile złe
W ciszy wciąż piszę
ZABIJAM SIĘ BYŚCIE MIELI CO JEŚĆ

za bardzo chcę, by zrozumiał ktoś
kim jestem ja
a przecież to tak proste jest
otwieram wszystkie bramy swe

What's in my head
I could give back
and tell and tell
and tell with no end
I could give back
even me
if anyone wants
to take back all of it

I open all of my gates
and I say please take everything

I pay you with tears
for what you feel
what helps you to survive
it's my tragedy
all your bad days
I'm still writing quiet
I'm killing myself
to feed all of you

I want too much
to be understood
who I am
and that is so easy
look at me
I open all of my gates
9. Niesko?zono쒏 (4:38)
[music: Konarska; lyrics: Konarska]

To jeszcze nie było to
Odwracam się
Kolory nazbyt jaskrawe
Odwracam się
To w oczach
Tylko raz
To w oczach
Jej oczach

Że będzie w duszy mej
Obiecała mi
Na czole krople wody
Zmęczenie
W jej oczach
Jeszcze raz
To w oczach
Jej oczach

Jej twarz
Ten głos
Czy chcesz
Wciąż pędzić
Dalej
To jeszcze nie było to
Narodziny jej
Wiara tylko w coś
Co wiedzę
W jej oczach
Tylko raz
Zmęczenie
Jeszcze raz

To znowu nie było to
Oglądasz się
Próbować będziesz wciąż
Od nowa
Zobaczyć to
Jeszcze raz
W jej oczach
Jeszcze raz

This was not it yet
I'm turning 'round
the colours are too bright
I'm turning 'round

In her eyes
only once
in her eyes
her eyes

To be in my soul
she promised me
waterdrops on my forehead
weariness

In her eyes
one more time
in her eyes
her eyes

Her face
this voice
not that
do you want
to keep on running

This was not it yet
the day she was born
and only strange belief
what I see
This was not it again
You're turning 'round
You will keep on trying
again

Let me see
one more time
in her eyes
one more time
10. Nic (4:09)
[music: Potasz, Konarska; lyrics: Potasz]

(to dzień, w którym nie ma nic, tylko sen nie chciany
... chodzę i śpię)

Mówię do ciebie... i śpię

Kocham się z tobą
Zagubioną twą rozkosz widząc... i śpię nadal

Patrzę na ciebie... i śpię

W ekstazę uciekasz
Zawiedzioną twą rozkosz wiedzę... i śpię nadal

... i śpię nadal

(kiedy sen oddala się
kiedy nie wiem po co iść
wstaję i to jest
ten właśnie dzień
w którym wszystko traci sens)

The day nothing, nothing's here
only dream unwanted
I walk and sleep

I talk to you
and sleep
I make love to you
I am lost when I see your bliss
and I still sleep
I look at you
and sleep
you run in extasy
disappointed I see your bliss
and I still sleep

When my aim is far away
and I don't know what it's for
I get up and see that this is the day
When all is far away
And I don't know what it's for
I get up and see that this is the day
11. Gebbeth (5:22)
[music: Potasz, Konarska, Bors; lyrics: Potasz]

To siła, która blisko trzyma cię...
To myśl, która rodzi się, by chcianą być...

O prosi przyjdź...
przytul mnie...
I mów do mnie...
co słyszeć chcę.

To woda dla ust spragnionych
To rany koi i czerń z serca roztapia
Powietrze dla płuc opróżnionych
Dla kochanków duchowych.

To właśnie mogę dać Ci ja...

Bo nie mam nic, z tych łatwych spraw...

I tak nie widzisz...
przecież nic...
Musisz najpierw...
Otworzyć oczy.

The power keeps you so very close
idea that's being born
just you loved me
I ask you : come
touch me now
and tell me, please
what I want to hear

It's water for lips sand dry
It soothes the wounds and melts the black side of heart
light air for your empty lungs
it's for spiritual lovers

Exactly that's what I can give
'cause I have not these simple things
you can see nothing
nothing more
open your eyes
just do it first
Info / Statistics
Artists : 31,364
Albums : 110,865
Reviews : 7,096
Lyrics : 135,105
Top Rating
 Dimmu Borgir
For all tid
 rating : 85.6  votes : 25
 Stratovarius
Elysium
 rating : 85.5  votes : 53
 Epica
The Holographic Principle
 rating : 85.7  votes : 16