Log In
Register Album reviews/comments
Collection Wish list
KerecsenSólyom - Aquileia Ostroma cover art
Band
Albumpreview 

Aquileia Ostroma

(2010)
TypeStudio Full-length
GenresSymphonic Folk Metal
LabelsNail
Album rating :  -
Votes :  0
Lyrics > K > KerecsenSólyom Lyrics (5) >

Aquileia Ostroma Lyrics

(5)
Submitted by level ― (2012-05-05)
1. Hívó (Intro) (1:11)
2. Aquileia Ostroma (5:23)
Telihold éjén egy városhoz
értek.
Aquileia gránitfala emberi
végzet.
Sasfészket fegyver be nem
vette soha.
"Menjünk vagy maradjunk?" -
kérdi Atilla.
Csaba:
"Maradjunk, jó apám! Esküm ide
köt!
Elrabolták Bankát, kiszabadítom
őt!"
Reggelre a város körül
ostromgyűrű állt.
"Előre vitézek! Huj! Huj! Hajrá!"
ÉGETT A MÁGLYA,
PUSZTULT A GRÁNIT,
A VÁR FALA SZÉTNYÍLT
ELŐTTÜK .
GYŐZÖTT A FORTÉLY,
DICSŐ ATILLA,
VEZESS MINKET HŐS, NAGY
KIRÁLY!
Támadt kőhajító, pengtek az
íjak;
A sziklák és a tüzes nyilak a
vízbe hulltak.
Natissával teltek meg az
alagutak,
A hadicselek mind-mind
kudarcba fulltak.
ÉGETT A MÁGLYA,
PUSZTULT A GRÁNIT,
A VÁR FALA SZÉTNYÍLT
ELŐTTÜK .
GYŐZÖTT A FORTÉLY,
DICSŐ ATILLA,
VEZESS MINKET HŐS, NAGY
KIRÁLY!
Atilla Csabának:
"Nézd amott azt a piros csőrű
gólyamadarat! A hunok ősi
madara.
Megorrontotta a vár
pusztulását, s most elviszi
fiókáit a bástyatoronyról.
Hmm... Így adja tudtunkra Hadak
Ura, hogy folytassuk az
ostromot!"
ÉGETT A MÁGLYA,
PUSZTULT A GRÁNIT,
A VÁR FALA SZÉTNYÍLT
ELŐTTÜK .
GYŐZÖTT A FORTÉLY,
DICSŐ ATILLA,
VEZESS MINKET HŐS, NAGY
KIRÁLY!
Jó Atilla újabb tervet eszelt ki:
Hatalmas máglyát raktak vitézi.
A tűz erejét még a gránit sem
állta,
Előre rontott Csaba, a többi
utána!
ÉGETT A MÁGLYA,
PUSZTULT A GRÁNIT,
A VÁR FALA SZÉTNYÍLT
ELŐTTÜK .
GYŐZÖTT A FORTÉLY,
DICSŐ ATILLA,
VEZESS MINKET HŐS, NAGY
KIRÁLY!
ÉGETT A MÁGLYA,
PUSZTULT A GRÁNIT,
A VÁR FALA SZÉTNYÍLT
ELŐTTÜK .
GYŐZÖTT A FORTÉLY,
DICSŐ ATILLA,
VEZESS MINKET HŐS, NAGY
KIRÁLY!
3. Hősök Mulatómezeje (6:48)
Jó vitéz, ki bátran harcolsz, nyergeld paripád,
Fényes kardod emeld égnek, lássa Napkirály!
Isteneink segítenek, nyertes csata vár!
Ha meghal a dicső harcos, föl az égbe száll.

Álmomban fönt jártam a Nagy Fa tetején.
Napsütötte tisztáson öregember állt elém.
Bölcs szavai azt suttogták, sosem szabad félni,
A nagyvilágon csak Hősként érdemes élni!

Hej, tekints le az égből Szépmező Szárnya,
Bűvös erőd szálljon belém, kardom azt várja!
Halál táncol kardom élén, sok harcosnak vére.
Hadak Ura szekerén röpülök az égbe.

EMELD FEL A KORSÓDAT,
MIÉNK A DICSŐSÉG!
IGYÁL VÉLÜNK JÓBARÁT,
VÉRBEN AZ ELLENSÉG!
EMELD FEL A KARDODAT,
MUTASD MEG, HOGY HOL AZ ÉG!
DALOLD VÉLÜNK JÓBARÁT:
MIÉNK A DICSŐSÉG!

Sok csatát már megvívtam, eljön az utolsó…
Röpülj táltos paripám, ha harsan a kürtszó!
Elöl járok a csatában, bátran küzdve verekszem,
Kardot szorít a kezem, megóv a Kerecsen!

Harci dobok pergésével ősi erő ébred,
Támadásunk elsöpri a rút ellenséget!
Odaveszünk néhányan, de meg sohasem halunk,
Hősként élünk már tovább, istenekkel mulatunk.

Bűvös erőd bontsd ki menten,
Szárnyalj szélnél sebesebben!
Bűvös erőd bontsd ki menten,
Csillogj napnál fényesebben!

EMELD FEL A KORSÓDAT,
MIÉNK A DICSŐSÉG!
IGYÁL VÉLÜNK JÓBARÁT,
VÉRBEN AZ ELLENSÉG!
EMELD FEL A KARDODAT,
MUTASD MEG, HOGY HOL AZ ÉG!
DALOLD VÉLÜNK JÓBARÁT:
MIÉNK A DICSŐSÉG!

Jó vitéz, ki bátran harcolsz, nyergeld paripád,
Fényes kardod emeld égnek, lássa Napkirály!
Isteneink segítenek, nyertes csata vár!
Ha meghal a dicső harcos, föl az égbe száll.

Szemtől szembe az ellenséggel,
Megdobban a szíved.
Füledben cseng az ősi dallam,
Hős leszel, már érzed!

EMELD FEL A KORSÓDAT,
MIÉNK A DICSŐSÉG!
IGYÁL VÉLÜNK JÓBARÁT,
VÉRBEN AZ ELLENSÉG!
EMELD FEL A KARDODAT,
MUTASD MEG, HOGY HOL AZ ÉG!
DALOLD VÉLÜNK JÓBARÁT:
MIÉNK A DICSŐSÉG!
4. Kerecsen (6:46)
"Nagyuram!
Fehér kanca áldozat
mutatja a jövőt:
dicső csata vár ránk,
legyőzzük az üldözőt!
A szomszéd törzset
háború sújtja,
áldja majd neved,
ha segítsz rajta!"

"SZÁLLJ KERECSENMADÁR!
REPÜLD ÁT A PUSZTÁT!
CSATÁT, HOL SZEMED LÁT,
A SZÜKSÉG TÉGED OTT VÁR!"

"Jó táltos!
Minap tartám menyegzőm,
az áldozati tűz még ég.
Elmenni oly nehéz,
vár a szép feleség!
De én tudom a törvényt:
bajban segít a puszta fia.
Lóra hát vitézek!
Így akarja Hadak Ura!"

"SZÁLLJ KERECSENMADÁR!
REPÜLD ÁT A PUSZTÁT!
CSATÁT, HOL SZEMED LÁT,
SEGÍTSÉG OTT NEM ÁRT!"

„Szép asszonyom!
Nem nagy háború ez,
csak egy kis csetepaté!
Engem a név kötelez,
harcba hív a törvény!
Hadak Ura mellettem,
pusztul az ellenség.
Ne aggódj, Kedvesem,
visszatérünk mielébb!"

"SZÁLLJ KERECSENMADÁR!
REPÜLD ÁT A PUSZTÁT!"
"CSATÁT, HOL SZEMED LÁT,
A DIADAL OTT VÁR REÁD!"

De csak nem tért vissza Nemere…
Sarjadt a fű, mikor csatába lovagolt jó társaival oldalán,
azóta már dér csípte pirosra a galagonyát, s lehullatta
levelét a vén nyárfa is, de a vitézek nem tértek haza...

Ó, bár tudnám, merre jársz,
óv-e a Tűzkovács!
Jó néped haza vár,
s két szép fiad is már!

"SZÁLLJ KERECSENMADÁR!
NÉKEM REMÉNYT HOZZÁL!
MESSZI FÖLDRE SZÁLLJ!
MONDD, AZ URAM HOL JÁR!"

"SZÁLLJ HAZA KERECSEN!
NYUGTASD MEG A SZÍVEM!
ÉNEKELD AZT NEKEM:
MIENK A GYŐZELEM!"

"SZÁLLJ HAZA KERECSEN!
NYUGTASD MEG A SZÍVEM!
ÉNEKELD AZT NEKEM:
MIENK A GYŐZELEM!"
5. Keve Ostora (5:03)
Hajnalodik Tárnokvölgyén,
Keve vágtat vasderesén,
Kürtje harsan, csatába indul
serege élén.
Foglyul ejtve várja Ríka,
S Csillagok Látója.
Csillagok Látója: „Szabadíts ki
minket, jó vezérünk!"
RAJTA! RAJTA!
Megremeg a föld!
RAJTA! RAJTA!
Árad a folyó!
A Puszta népe harcba indul,
A saskeselyű földre hull.
HARCRA! HARCRA!
Reszket a gyáva!
HARCRA! HARCRA!
Folyjon a vére!
Hulljon a rómaiak feje,
Villogtasd kardod Keve!
Menekülne Langaléta,..
Kadocsa hívja viadalra,
Fokosával pajzsát töri, s őt
kettévágja.
Kadocsa büszkén harcol tovább.
Keve hozzá kiállt:
Keve: „Haj előre az
őrtoronyhoz!
Szabadítsuk ki Ríkáékat!"
RAJTA! RAJTA!
Megremeg a föld!
RAJTA! RAJTA!
Árad a folyó!
A Puszta népe harcba indul,
A saskeselyű földre hull.
HARCRA! HARCRA!
Az őrtoronyhoz!
HARCRA! HARCRA!
Mentsük meg őket!
Pusztuljon az utolsó
Toronyőrző légió!
Hős Atilla párduc módra
Mászott föl az égő őrtoronyba.
Ríkáékat mind lehozta,
Mire a torony összedőlt volna
6. Csatába! (5:43)
Hátra felé
Árad a nyílzápor.
Hátra felé
Nyilaz a magyar.
Visszavonul
Jó paripákon.
Visszavonul,
De győztes a magyar!

Ellenség,
Nem menekülsz meg!
Ellenség,
Halálba küldlek!
Kióvi,
Felbőszítesz!
Kióvi,
Most megfizetsz!

Jó vezérek, jó tárasaim!
Nem állhatunk most meg.
Megfogadtuk, megtaláljuk
Az Aranyos Szegletet.
Előttünk van Kióv város,
Délceg erődítmény.
Hétmagyarnak nyisson kaput,
Álmos békét ígér!

Jó Álmosom, jó katonák!
Nem jártam sikerrel.
A hercegük azt üzente:
Készül a sereggel!
„Meneküljön a Hétmagyar
Szerte a pusztába!"
De megfizet még ez a herceg,
Hogy ily nagy a szája!

GYŐZELEM EZ, NEM A HALÁL!
A DICSŐSÉG MOST MI REÁNK VÁR!
BÁTRAK VAGYUNK, SOSE FÉLÜNK!
A FORTÉLY A MI VITÉZSÉGÜNK!

Támad a hét kun
Ádáz nagy csapata.
Oldalról a herceg
Tör rá a magyarra.
Herceg:
CSATÁBA!

…Jajgatás, nyerítés tölti meg a csatamezőt.
Harcosok, s paripák vérét issza a föld…

GYŐZELEM EZ, NEM A HALÁL!
A DICSŐSÉG MOST MI REÁNK VÁR!
BÁTRAK VAGYUNK, SOSE FÉLÜNK!
A FORTÉLY A MI VITÉZSÉGÜNK!

Vissza vitézek!
Utánam a pusztába!
Nyilatokat lőjétek
Az üldözők hadára!
CSATÁBA!

Hátra felé
Árad a nyílzápor.
Hátra felé
Nyilaz a magyar.
Visszavonul
Jó paripákon.
Visszavonul,
De győztes a magyar!

Ellenség,
Nem menekülsz meg!
Ellenség,
Halálba küldlek!
Kióvi,
Felbőszítesz!
Kióvi,
Most megfizetsz!
Info / Statistics
Artists : 31,055
Albums : 110,161
Reviews : 7,041
Lyrics : 131,624
Top Rating
 Rigor Mortis
Rigor Mortis
 rating : 84.8  votes : 9
 Savatage
Handful of Rain
 rating : 85.5  votes : 15
 Bon Jovi
Keep the Faith
 rating : 88.1  votes : 20