Log In
Register

Illud Tempus Full Album Lyrics

War for War - Illud Tempus cover art
Band
Album

Illud Tempus

(2017)
TypeAlbum (Studio full-length)
GenresBlack Metal
Album rating :  –
Votes :  0
Lyrics > W > War for War Lyrics (31) > Illud Tempus Lyrics (8)
Submitted by level 21 록스타 (2017-09-04)
1. Světlo přítomnosti (5:50)
Lom skalních světel dřímá v relikviích
Vír v drahách příštích blesků
V klenbách nocí
Květy žáru nábojů v nestísněných sítích
Vln pln břeh dob ročních a planoucí
Poklady duše nad nerostným bohatstvím
Dní jas bez slz viditelně pramení
Bez sugescí protkávám si nervy cítěním
Držím v slovech futurismu zář
Chvalte chodby země pevnou září zraku
I kdyby výdřevy praskly tisíckrát

Chvalte hlasy v paprscích
Poledních blesků
Příboj sil jak hornin nových světů
Přátelstvím se zemí mám jist si být
Mluvila má duše svým vějířem
Slyším písně cenných slov a tak velkých
Kaspického moře jak dálné obzory

Roky horník hovoří se stroji na poklady
A podá ruku těm i těm, i nerostům
Čest nedozírná dotknouti se slovy
Stejné cíle, stejné chodby, jeden stůl

Odešlých let fikce s dnešním jarem kvete
Jen si přivoňte
Příboj nových sil a živých vnitřních světel
My vyzmáhali společně sopečné sutě
Bez sugescí protkávám si nervy cítěním
Držím v slovech futurismu zář

Je třeba na prahu nestát
Přílišných odvah
Nepadneme pro klam
Do sutin důlních jam
Blížiti se světům
Co světy vyvrací
Nás drží v bdění pohled tam
2. V těžní kleci květ (4:58)
Otevřu si knihu důlních záparů a ohňů
Chvějí se mi tkáně hnány galvanismem

Jednoznačná budoucnost
Kdo tápe v šeru uvidí
Nevýznamná souvislost
Běh osudu nic nezmění

Rozzáří se v těžní kleci květ
Budeme mluvit se zemí
Zavírá se cesta nazpět
Srdce se v nerost promění

Otevřu si knihu důlních záparů a ohňů
Chvějí se mi tkáně hnány galvanismem
Vytryskne až nad zem
Žhnoucí sloup marných rukou
Budem se ptát zvadlých tváří
Kolik hodin smí se spát

Jednoznačná budoucnost
Kdo tápe v šeru uvidí
Nevýznamná souvislost
Běh osudu nic nezmění

Rozzáří se v těžní kleci květ
Budeme mluvit se zemí
Zavírá se cesta nazpět
Srdce se v nerost promění

Uzavřeni spolu v těžní kleci
A ticho

Rozzáří se v těžní kleci květ
Budeme mluvit se zemí
Zavírá se cesta nazpět
Srdce se v nerost promění
3. Illud Tempus (5:05)
Přítmím sluje zraje kov Ať nerušen tón bytí
Nesahej v řád věcí By trestná vůle padla
Podzemí má svůj řád, svou kletbu
V hlubině zanecháš svou duši i stín
Mýtický čas vládne sluji Poklady země, mé děti
Úlitba završí dílo času A nezvaný host poslouží přírodě

Sám budeš hledat marně Nenajdeš bez první oběti
Až nakrmí se krví Síra, rtuť dozraje
Zatracený důl má svou kletbu
V podzemí zanecháš svou duši i stín

Sám budeš hledat marně Nenajdeš bez první oběti
Až nakrmí se krví Síra, rtuť dozraje
Mýtický čas vládne sluji Bez cesty zpět z útrob
Staneš se čistou dokonalostí A smrt završí zrození
Podzemí má svůj řád, svou kletbu
V hlubině zanecháš svou duši i stín

Má síla vládne dolu, mé nitro ti nenáleží
Má síla vládne dolu, nikdo se nevrátí
Má síla vládne dolu, nikdo se nepřiblíží
Má síla vládne dolu, nejsi tu vítán
Má síla vládne dolu, mé nitro ti nenáleží
Má síla vládne dolu, byl jsi varován
4. Zajištěná cesta (4:21)
Zpomalená problesknutí těžkých lan
Deset let pokroucených slepých cest
Rochní se v nich tupá pýcha
Vyvrhelů puch
Odvrácené tváře vyvrácených hlav

Existují trasy z uhelných jam
Je možné je zajistit
Existují lidé, co znají váhu slov
A s vůlí neklesnout v prach
Mezi světy živá žíla
Via Ferrata z dolu do hor
Industriální jiskry
Zvoní hudbou příštích let
Nosná lana září
Svitem zajištěných cest

Sama cesto, vděčím ti za nový obzor
Kvetou hory, pokvete i jejich nitro
Zajištěna důlní šachta Z důvodu provozu
Naše kotvy ustojí i čas otřesů

Existují trasy z uhelných jam
Je možné je zajistit
Existují lidé, co znají váhu slov
A s vůlí neklesnout v prach
Mezi světy živá žíla
Via Ferrata z dolu do hor
Existují trasy z uhelných jam
Je možné je zajistit
Existují lidé, co znají váhu slov
A s vůlí neklesnout v prach
Mezi světy živá žíla
Via Ferrata z dolu do hor
Spřízněné kotvy pojí paprsky vět
Via Ferrata z dolu do hor
Zajištěná cesta
Zvoní hudbou příštích let
Nosná lana září
Svitem zajištěných cest
Napnuté lano nám nic nepřetne
Via Ferrata z dolu do hor
Zajištěná cesta do hor
Via Ferrata
5. Černé duše mráz (4:38)
Temná světla halí černé duše mráz
Temná světla halí černé duše mráz

První hvězdy podobny horám
Prostory prostupují prostor
Obklopím se hmotou tkanou
Z milionů matric
Podaří se složit nový zdroj

A silou přání z vrchů skal
Snes hvězdý háv co plál
Znamením noci lesků žár
Démantům oči vzal

Vesmírná mračna mají strnulý dech
Jako by plamen zmrzl v cizích snech
Zdánlivý zmatek je nezrozený řád
A touha dohledat vysněných drah
Poslyšte z druhých zemí kmitočtů zpěv
Modlitby z mračen a hvězd

Temná světla halí černé duše mráz
Temná světla halí černé duše mráz

Vesmírná mračna mají strnulý dech
Jako by plamen zmrzl v cizích snech
Spatřili jsme hmatatelnou expanzi duše
V obležení pohledy nedostižných těles
Rychlostí mrazu odkláním černý paraván
Symetrické stěny jistě lze odvanout
Celé věky vzhlížet k bodům z oblohy
Z perspektivy Země

A silou přání z vrchů skal
Snes hvězdý háv co plál
Znamením noci lesků žár
Démantům oči vzal
6. Expanze důlních stěn (3:58)
Někdo šel přede mnou
Prahli jsme žízní
A on klesal
Krajina sténala

Praská důlní štěstí
Zával dusí sten posledních dní

Probuzeni expanzí skal
V nitru snící šachty
Tuhnou zraky důlních lidí
V království tisíců žil

Vláčné stěny hlubin pod struskou vědy
Kovových tyčí vzletný zpěv
A rozdrolí se na výkřik
Rozptýlený ve vesmír

Praská důlní štěstí
Zával dusí sten posledních dní

Probuzeni expanzí skal
V nitru snící šachty
Tuhnou zraky důlních lidí
V království tisíců žil

Hledám po patrech své blízké
Závaly dusí sten posledních dní
To praská důlní štěstí
Dozeměvzetí svaté Barbory

Probuzeni expanzí skal
V nitru snící šachty
Tuhnou zraky důlních lidí
V království tisíců žil
7. Zápary a ohně (5:39)
Ve snech jsem hovořil s důlními mistry
Hodiny stáli jsme na křižovatkách vozů
V porubu přehřátém se vzdálené jiskry
Zdánlivě slučují ve strašidelný portál

Žár blízkých dnů a zraky znavené
Zář žhavých snů má uhlí plamenné
Nebojte se spát v patrech nejnižších
Tvář na cestách tiše promluví

Při zvýšené teplotě se dusí jáma
Důlní věští neštěstí sirným závanem
Třást se budou ruce moje vrostlé do uhlí
Vídám své pohledy za třpytu ostří v krku

Až padne soumrak na těžní věž
Budu si přát odplavit svou vroucí krev

Dejte mým otcům zapomenout
Výdušná jáma vypouští duši
Mocně duní prostor od exploze prachu
Ale nepřestanu tvrdě hledět vpřed

Až padne soumrak na těžní věž
Budu si přát odplavit svou vroucí krev

Žár blízkých dnů a zraky znavené
Zář žhavých snů má uhlí plamenné
Nebojte se spát v patrech nejnižších
Tvář na cestách tiše promluví
8. Illud Tempus (5:00)
Vnitřní korozi se nesmějte Dojde prvkům lana nosnost
Zhasí lidem v kleci svět Stovky metrů jako věčnost
Žasli jsme pod těžní věží Tam, kde stroj zná našich slov
Celá oblast žije v patrech Dobýváme krev a kov

Ztichli jsme ve výdřevách Ztichly hlasy z povrchu
Nikdo svatý nečte v mapách A vody po pás ledové

Přetržení lana Pád klece do jámy
Var krve přehluší dunění stroje
Marno volat po revizi
Přetržení lana Pád klece do jámy
A mžitky nárazišť V očích a na čele pot a voda ze zdi

Sodnochloridové Agresivní vody
Zasadily kruté Rány do struktury
Lana, lana Těžního lana
Nepřejte si nikdo spatřit kámen v tváři mistra

Instrukce pro naražeče U těžních zařízení
Závažně porušené Vítejte v bezvědomí
Stěny, stěny Spodní etáže klece
Pohřbily svou deformací lidí téměř deset
 
Info / Statistics
Artists : 34,238
Reviews : 7,824
Albums : 121,882
Lyrics : 149,338