Log In
Register

Tożsamość Full Album Lyrics

Turbo - Tożsamość cover art
Band
Album

Tożsamość

(2004)
TypeAlbum (Studio full-length)
GenresHeavy Metal, Thrash Metal
Album rating :  –
Votes :  0
Lyrics > T > Turbo Lyrics (77) > Tożsamość Lyrics (6)
Submitted by level 21 록스타 (2017-10-18)
1. Paranoja/Paranoia (6:13)
Żywisz się czymś czego nie ma,
Pragniesz miłości, życia, samospełnienia?
Ucieczka w lęk i samozniszczenie
Kolejna porcja - zadowolenie?

Żyjesz wciąż w samotności,
Wierzysz w niewiarę, w własne słabości.
Świat się kurczy i zamyka, upadła na ziemię biała tunika

Kiedy spytasz anioła, który sam siebie pokonał
"zostaliśmy podzieleni, jak ludzie martwi, ludzie na ziemi???"
Tworzący życie w zarodku, maska ich twarzy upadła na środku.
Zostaliśmy podzieleni, jak ludzie martwi, ludzie na ziemi.

Krew z krwi.
Kość z kości.

Byłeś,
Nie byłeś.
Jesteś,
Nie jesteś.
Może,
Nie może.
Byłeś więc będziesz


You eat something what not exist
You want to love, to live, and self satisfaction
Escape into fears, and destruction
Next days - it's some kind of sick satisfaction?

You still live alone. Enough?
You deeply believe in your own weakness
The world is closing his doors in spasms,
White curtain of lies on your head...

When you will ask the angel, that failed in the battle on the earth
"Are we shared, like people of death,
Like poor children of our mother, of earth???"
They created the life from the beginning,
Masque failed down between waves of fear
We are shared, like people of death,
Like poor children of our mother, of earth

Blood of blood
Bone of bones

It's you?
No, it's not
Are you?
No, you're not
Maybe
Maybe not
Maybe it's you now?
2. Samotnia/Hermitage (4:45)
Sny to takie miejsca, w których jestem sam.
Tam uciekam, tak tam jestem sam.

Czasem bywa u mnie ktoś, budzi mnie.
Czuję bezwład, pływam snem.

Pusty obraz, lustro dnia.
Małe troski - żadnych ścian.
Moje serce idzie spać, moje serce to mój brat.

Czasem myślę o swym śnie,
Może wcale nie mam mnie,
Może żyję własnym snem,
A może śmierć kołysze mnie?

Czuję bezwład,
Pływam snem.
Nie umieram,
Bawię się.


Dreams are kind of places where I’m alone
I hide between them... And I'm alone

Sometimes someone wants to bring me back here
I feel nothing - sail my dreams

Broken mirrors of the days
There are no walls, only rays
My heart is sitting near me, like my brother, like my sin

Sometimes I think about dreams
Someone looses and someone wins
Maybe this is... My own life?
Maybe death in cradle dive?

I feel nothing
Sail my dreams
I'm not dying
No more sins
3. Legenda Thora/Legend Of Thor (3:39)
Na pewno znasz opowieść tą
O zamku wśród ogromnych skał
Czarne zastępy strzegą go,
Zastępy monstrualnych ciał.

Stalowe zbroje z ognia są,
Kto się tu zbliży ogniem tną.
Płonące węże to ich znak,
Na tarczach czterogłowy ptak

Mroczne komnaty w zamku tym.
Co kryją? Tego nie wie nikt.
Ponoć tam żyje straszny Thor - ostatni władca czarnych słońc.

Jego oblicza nie zna nikt,
Nikt nie wie dobry jest czy zły
Stare legendy głoszą wszak, że jest nim czterogłowy ptak


Do you remember ancient tales
About the castle on the rocks
The monster defenders. Black hordes
Giants with lire in their eyes

Their shields made of tire and steel
Come nearer, and you will be burned
Flaming snakes are their holy sign
A tour-head bird is on their shields

The Vicking's Thor
The Vicking's Thor

Dark chambers in the iced fortress
What's hidden inside no one knows
Mighty Thor, somewhere in there lives
The last master of the black suns

No one have ever seen his face
And no one knows, what is he like
But the old legends told about
A four-head bird is in the flames
4. Człowiek I Bóg/The Man And The God (10:19)
5. Eneida/Eneida (9:02) instrumental
6. Maqmra/Maqmra (5:34)
Słyszysz głos ponad chmurami i w Twym umyśle niczym mur
Coś blokuje, coś wytrzymuje
Słaby ból

Oczy masz mocno zamknięte, boisz się
Czy to już?
Pustka słów, a życie zcięte
Jakiś ból

Zaczniesz czuć strach i pokorę, pójdziesz w ciszę i senny busz.
Zamkniesz czas i swoje dłonie złożysz tu

To twój bunt, twe własne słowa, własny świat i własny strach.
Wokół szum, więc walisz głową
Słaby ból

Głosy ciche niczym wiatr,
Głosy martwych, głosy lat.
Ciche szepty martwych dusz

To twój bunt,
Twe własne słowa.

W cieniu snu i martwych drzew ciche odrzwia chylą się,
Tylko wicher mówi coś - jakby ktoś
Blisko "ktoś"

Zacząć myśleć, zacząć czuć,
Odejść w ciszę, w senny busz.
Cisza nocy, pustka słów,
Własne lęki, własny duch


You hear the voices, above the clouds...
There, in your head, like a wall
Something stands on the way of your pain
So strange pain

Your eyes closed in fear, who do you want to hide?
It is now?
Empty words, and life that hurts
Is this pain?

You will start to feel the fear, in the silence you will go
You will close your time, and your hands - no move!

This is your rebellion, your own words, own world and the own fear
Around you noise... Do you feel now?
This strange pain

Silent voices like a wind
Voice of dead ones, voice of years
Silent whispers of dead souls...

Rebellion!
Those are your own words

In the shadows of your dreams, dead trees, someone opened tears.
Only wind will whisper words, like a human
Now so close

I want to think, want to feel
In the silence I want go
Calm and warm night, empty words
My own fears - and my own doors!
7. Pismo/The Scroll (6:16)
Ciągle czujesz, że wokół ciebie dziwnie mija czas
Wschodzi słońce i ktoś się rodzi, jeszcze jeden raz

Para oczu przerażonych na rozstaju dróg,
Krzyż na wieki, odtrącony jeszcze jeden Bóg

Jeszcze jeden Bóg

Krew za krew, jakie to prawdziwe?
Ząb za ząb, jakie to zdradliwe.
Życie za życie, dewiza życia.
Życie za życie, dewiza bycia.

Oko za oko, to nic nowego,
Zdrada za zdradę, to coś normalnego,
Wojna za wojnę, codzienność dnia.
Moje zwątpienie,
Oto ja!

Biblia prawd pochłania Cię,
życie wciąż otwartym pismem jest
Piekło i raj, to przecież tylko marzenie,
Zaczniesz się bać, poczekasz na objawienie

Księga czytania, nieznane treści.
Strona za stroną ,żałobne pieśni.
Oko za oko, to nic nowego,
Zdrada za zdradę, to coś normalnego.You feel that the time is drifting away in a strange way
The burning sun will rise, and someone will come once again

Red eyes on the cross, are watching you in blind fear
Eternal cross - one more god is now forgotten... Tears?

This is one more god...

Blood for blood, is this honest truth?
An eye for an eye - is "honest" too!?
Your life for my life - device of life
My life for your life - law of the knife

An eye for an eye - there is no surprise
Blood for blood - one more time
War for the war, this is our day
I can not believe
What will you say!?

The scrolls of truth will get you
Yes, your life is my unfinished book
Hell and my time - my another fairytale?
...Will you wait for my revelation? Fairytale?

You will find in the scrolls the unknown words
The scroll after scroll, funeral songs...
An eye for an eye - is not a surprise
Treachery for treachery - is nothing new
8. Otwarte Drzwi Do Miasta/Opened Doors Of The City (11:15)
Otwarte drwi do miasta
Wokół dziki tłum.
Słychać strzały,
Widać ból.

Jakieś ciała wokół mnie.
Jakieś dzieci leżą też.
Czemu wszystko małe tak?
Czemu wiary ludziom brak?

Skąd te pytania?
Czemu strach opanował cały świat?
Oto wielka tajemnica
Purpurowe płaszcze lśnią
W złocie z dymu,
Z ludzką krwią.
Oto wielka tajemnica

To mord za mordem,
Czystość słów.
Ogrom zbrodni włada znów.
Wiara nie ma poplecznika

God mit uns!!!!!


Opened doors of the city
Wild people around
I hear screaming’s the guns
I am feeling pain

Someone's body behind me
I hear children's cry of fear
Where is sense of it all?
Was the faith of people sold'?

Why do i ask you?
Why the fear and darkness rule the world?
So, this is painful mystery...
I see shining purple coats
I see their blood
Golden smoke
So, this is painful mystery...

Kill alter kill here...
Better words
But only crime rules around
Beliefs without support will die

God with us!!!
Info / Statistics
Artists : 34,220
Reviews : 7,812
Albums : 121,727
Lyrics : 149,276