Log In
Register

Opus zrůdy Full Album Lyrics

Sekhmet - Opus zrůdy cover art
Band
Album

Opus zrůdy

(2010)
TypeAlbum (Studio full-length)
GenresBlack Metal
Album rating :  –
Votes :  0
Lyrics > S > Sekhmet Lyrics (23) > Opus zrůdy Lyrics (9)
Submitted by level 12 모흐 (2016-08-07)
1. Intro (1:54)
2. Nástroje bolesti (6:33)
Ničivá nekompromisní palba,
mrazivá atmosféra hřbitova,
pronikavé nukleární záření,
záblesky neskutečné zuřivosti.

Nikdy nenaplněný zítřek,
železné kolosy vpřed.
Do srdce bojiště namířená děla,
zmasakrovaná nepřátelská těla.

Všude krev a špína,
život věřících utichá.
Smutek proudí v žilách, bolest po těle
před posledním, smrtelným úderem srdce.

To je nástrojem bolesti,
tento vzdor vytváří historii,
nesnášenlivost vůči církevnímu řádu,
povstaň proti jejich lžím a pravidlům.


Pekelná bouře zla,
totální Inferno – Válka!!!
Výbuch, atomový hřib,
oheň, prach a chaos,
bez výčitek, bez pocitu viny
do útoku – Antichrist!!!
3. Čas poselství (4:32)
Právě přichází ten čas poselství,
kdy se hvězdy točí v kolech osudu
a brzy každý člověk i zvíře pocítí
vliv nového temného věku.

Před námi všemi je doba tajemná,
kdy neshody přinesou zmatek do tohoto světa.
Je čas se probudit...
probudit se...!!!

Někdo se bude plazit pod křížem
a klanět se umělým bohům,
avšak nikdo z nich neobstojí v době,
která zde brzy nastane.

Podívej se do svého nitra,
hledej své pravé Já,
uznej zodpovědnost svého osudu,
žádný Bůh ti nepomůže v den soudu!

Jen moudrost najdeš u druhých,
vědění je ve vás samých,
nechť Satan je vaším vůdcem
při povstání na hranice lidskosti.

Vězte, že v každém z nás je Baphomet:
Occultus Gnosis! Tajné poznání!
Occultus Gnosis! Uzavřené poznání!
Sláva Satanovi! Sláva Satanovi!
4. Poprava (7:34)
Jsi jen bastard!
Zbytečná existence
parazitujíci na lidskosti slepých...

Ref: Poprava veřejná! Slzy a strach v očích!
Výkřiky a smích zlomyslných tyranů.
Konopná oprátka, rezavá sekyra!
Desítky špinavých palců namířených k peklu!
Je čas! Čas zabíjet!
Chcípni! Chcípni! AAARRRGGGHHHHH......

Jsi jen bastard!
Zbytečná existence
parazitujíci na lidskosti slepých...

Největší zločin bylo tvé narození.
Ne málo se provinil tvůj otec, tvým početím!
Však nejvetší vinu nese tvá matka,
že zbytečnému bastardovi hned po narození lebku neprošlápla!

Však na tebe a tobě podobným v ríši mé
čeká jisté usmrcení!

Ref: Poprava verejná! Slzy a strach v očích!
Výkřiky a smích zlomyslných tyranů.
Konopná oprátka, rezavá sekyra!
Desítky špinavých palcu namířených k peklu!
Je čas! Čas zabíjet!
Chcípni! Chcípni! AAARRRGGGHHHHH......

Poprava veřejná,
bolestí a záští doprovázená.
Pro výstrahu a pobavení před zraky tupých ovcí.

Tvá hlava umouněná do prouťeného košíku padá,
toť konec tvého utrpení.
Však duše tvá dlouho klidu nepozná.

Jsi syn veškerého ubožáctví, slabosti a hlouposti.
Porozený na kopě hnoje, jako podsvinče.
Syn zasrané coury,
narazit hlavu kozlovi na rohy
5. Opus zrůdy (5:39)
BLACK METAL - věčný plamen podzemí!!!
BLACK METAL - krvavé impérium!!!
BLACK METAL - chladná krutost!!!
BLACK METAL – válečná linie!!!

Černá kovová divize smrti,
drtivý pancíř vítězství,
opus zrůdy a zkázy,
jedinečný kacíř zuřivosti.

Krvežíznivá temná zvěř,
nelidský agonický řev,
zbraň daleké budoucnosti,
symbol nespoutané volnosti.

BLACK METAL
BLACK METAL

Skrytý obraz a duch války,
ničivý úder smrti a zkázy,
odpor vůči modernímu trendu,
povýšení black metalového kultu.

BLACK METAL
BLACK METAL

Věčný plamen podzemí!!!
Krvavé impérium!!!
Chladná krutost!!!
Válečná linie!!!

Černá kovová divize smrti,
drtivý pancíř vítězství,
opus zrůdy a zkázy,
jedinečný kacíř zuřivosti.

Krvežíznivá temná zvěř,
nelidský agonický řev,
zbraň daleké budoucnosti,
symbol nespoutané volnosti

BLACK METAL - věčný plamen podzemí!!!
BLACK METAL - krvavé impérium!!!
BLACK METAL - chladná krutost!!!
BLACK METAL – válečná linie!!!

Oddanost, vůle a odhodlání,
monstrum masového zničení,
zánik křesťanského těla i duše,
černá kovová anihilace.

BLACK METAL
BLACK METAL
6. Pochmůrnost vlastní slepoty (5:40)
Když se narodil svatý dědic,svět začal truchlit.
Tato středověká kreatura hyzdí krásu života už věky.
Můžeš sledovat slepé tváře jeho ovcí,
bezduchost životů od kolébky po rakev.

Ztracen ve vesmíru uprostřed ničeho,
v jejich očích lze spatřovat otroctví a nemocnost.
Do nebe nevstupují vyvolení za své skutky a odříkání,
vzhůru stoupají pouze silní a uvědomělí.

Zaklínej svou duši do mocnosti nikoho,
stejně tvé tělo pozřou Predátoři půdy,
sám nejsi přesvědčen o tom co je ti nabízeno,
leč potřebuješ vést labyrintem života pro svou slabost.

V hodině smrti supi dostanou nažrat tvého těla,
sám poznáš matku nemoc víry ve svém nitru,
chcípneš jak poslední pes bez rozkoší života,
pro svého boha, který ti nebyl otcem.

Já prohlídl ten spletitec humanity a zisku,
opírám svůj život o zákony přirozenosti a rozumu,
možná pro tebe jsem mýtus, co věří v kult ohně,
ale jsem svobodný a vládnu svým životem.
7. Legie vítězství (5:23)
Oltáře smrti z pozůstatků zvěře,
protest a odpor vůči bohu,
víra v člověka, který žije volně,
čistý život bez lží a strachu.

Náš vzdor je Satanem symbolizovaný,
Šest, šest, šest – pentagram ohnivý.
Kostelní trám po trámu hořící,
pekelný plamen nenávisti.

Obviněni z rituálních vražd,
obviněni z úpadku společnosti,
schopnost čelit zlu z nebes,
pekelná legie vítězství!

Srdce černější než temnota,
nepřítel zaplatí tvrdě svou krví,
prapor vítězství pod záštitou čistého zla,
obrácený kříž vypálený na hrudi.

Budeš pohřben hluboko v rokli
nejtemnějšího strachu,
pohozen v krajině utrpení,
v krvavém prachu.

Obviněni z rituálních vražd,
obviněni z úpadku společnosti,
schopnost čelit zlu z nebes,
pekelná legie vítězství!
8. Píseň války (6:31)
Ve jménu hrozivé smrti
povstane odpor urputný
proti církvi zhýralého boha
a jeho sluhům bezbožným

Pokoříme chrámy majestátné
krví hadů budou pokřtěné
vypleníme svatá místa
ohněm budou očištěna

Uvrhneme bohy do temnoty
utopíme v krvi zčernalé
znesvětíme jejich modly
s leskem slávy minulé

Konečné zúčtování
s nadvládou potupnou
ubohých ovcí bludu
a pastýři hadími.
9. Dějiny nenávisti (4:47)
Putujme nyní proti proudu času,
k začátkům dějin nenávisti,
cestou k smrti, bolesti a trápení,
pohlédněme na vražedné skutky křesťanství.

Neústupný vzdor symbolizovaný Satanem.
Protest vůči náboženské morálce,
bídným hodnotám židokřesťanské civilizace,
společnosti opovrhující lidským životem.

Žijete v době strachu
za zdí samoty a smutku.
Vyzívám vládce pekelné propasti.
Vylez! Krutě a nelítostně zasáhni.

Už slyším řev ducha temnoty,
vidím sílu Ďábelského znamení,
cha cha cha havrani nad zemí krouží,
cha cha cha všude jsou křídla smrti!
10. Under a Funeral Moon (Darkthrone cover) (4:42)
On the day of my final sacrifice
the chilling steel open my veins
Blood stains my skin
Silver chalice must be filled...

Drinking the poisoned blood
I enter my shadowed coffin
Two goathorns in my hands
I raise my arms and close my eyes
to receive the infernal hails
from my brother in the land of the damned

The howling wind blows in the naked trees
Moonlit fields are glowing in the dark
Below me, the path to the cemetary
where my spiritual brother take me

They halt at the shadow of an oak
My nocturnal funeral commence
Laying in my blasphemous sleep
I am lowered down to the pit

A raven sings my last song
as the wolves howl their goodbyes
The funeral moon glows strongly now
for I am nearly there

This night of late October
the darkside opens it's gate
Morbid souls wait for me
For satanic conspiracy

Flowers of doom
Rising in bloom
You will see
Our immortality!
Info / Statistics
Artists : 34,232
Reviews : 7,818
Albums : 121,827
Lyrics : 149,298