Log In
Register

Smutsiga sinnen Full Album Lyrics

Hädanfärd - Smutsiga sinnen cover art
Band
Album

Smutsiga sinnen

(2013)
TypeAlbum (Studio full-length)
GenresBlack Metal
Album rating :  -
Votes :  0
Lyrics > H > Hädanfärd Lyrics (9) > Smutsiga sinnen Lyrics (9)
Submitted by level 17 Besi Karat (2015-03-07)
1. Smutsiga sinnen (2:21)
2. Ödslighetens förruttnande stigar (4:00)
I afgrundens djupaste botten må du finna
den mörkaste källa du evigt må söka
Omklätt af de mögligaste visioner af ödslighetens
förruttnande stigar.
Kaotiska destruktiviteter af livets hägring.
Må Djävulens trumma klädd i rutten likhud slå
sin dova klang genom helvetets mörkaste stigar.
3. Negative Paranormal Phenomena (4:24)
From another dark dimension they came to me.
From the blackest shadows of all shadows .
I can feel your presence, Your pure evil negativity touching me for all eternity.
They are speaking to me, their voices are full of pure filth from the deepest hell.
The shadowpeople of Satan is the mirror of life and death.
And They bread on human negativity, misery and its sorrowful spirits.
This is a pure negative paranormal phenomena.
Shadowmen! Shadowpeople this filthy curse.
The hall of misery is holding me in it's destructive arms
Life itself is an illusion.
Death is awaiting me in my shadow.
This hidden dark symbol is in my unconsciousness.
My life is a lifeless living.
They are watching me, and awaiting my death.
My life is a prison in misery, a damnation of the Devil himself.
4. Besvärtad afgrundsmagi (4:18)
Må den svartes kappa omfamna ditt ruttna sköte,
ock må ditt mögliga blod rinna från livets skaft.
Livets timmglas omfamnad af döden majestätiska barmhärtighet.
Konungens negativa illdåd mot mänskligheten, likt den vissna
blommans förruttnelse.
5. Borrelians frätande djävuls syn (2:57)
Borrelians hallucinationiska frätande Djävuls syn
Af en omfångande demonisk vibration med
horn och högaffel.
Indrivit i sinnets högmodiga fördärv som en
cancersvulst förgrepp på den sjukes sinne.
Obehaglighetens indrivelse i ditt förblottade lekamen.
6. I den förmultnande graven (4:57)
Förmultnande gravstenar täkt af rutten sekret från
den dödes lekamen.
Maskätna lik vid graven ligga.
En sista droppe av liv, från själen dig lämna.
Mörkhetens oheliga sanningar har du dig att vänta.
Lika kall som kölden, bortom livet självt.
7. Ondskans håg (4:21)
Dränkt i ondskans håg
Åstunda Djävulens varfyllda käftar
som Han genom språkar sin vilja.
Må alla ljusets apostater vandra till Hans
flammande högsäte. Släta Hans vårtbefyllda
ändalykt. Dränka er alla i Hans murkna härkomst.
Vilsna själar vänd ljuset ock ryggen om, vandra in i
ondskans hätskhet.
8. Förgiftande hornskalder (3:57)
Afgrundens rötter må vara djupt rotade i det fördolda ock dunkla.
Illdådets frukter äro bottnad i sinnets svartaste kammare.
En beslöjande ondska af uråldriga andar evigt vandra.
Ty en ödeläggelse af godheten må vara beslöjad.
Du Herre i de dunklaste drag du må tillgiva evig pina!
Livets början och dess eviga hägring äro bottnad i Dödens näste!
Ett fäste af bestialisk vånda af livets ruttna frukt.
Likt en kaos-stjärnas urkarvande urkraft evigt bestå.
Som ett smädande monument.
Äro de dödas släkte, de fördömdas dagar.
Af En begravningsvals af ohelig åkomma till dig komma,
ock en välsingnelse af underjordens djävlar.
Den förkastades lära äro den eviga pinan ock det eviga mörkret.
Livets sekel må möta mörkrets helgedom, dess förgiftande hornskalder.
Dess energi ock nymfens skallande hjärta dom må vara ändlösa.
9. En predikan om det underjordiska (2:36)
En inandning af död, av Djävfulens andedräkt.
Afgrundens spirtism av mystikens mörka mystik!
Brasans dofva klang av det som engång levde!
Predika om det fördolda av odjuret Han själv!
Ansiktlösa skönheter af ondo som en ond cirkel,
för Djävulens ande till ditt hjärta.
Slå bort den kosmiska källan av liv.
10. Dödens hunger (2:59)
Dödens hunger äro ständigt hungrande efter livets svagaste puls.
En påfallande spiral af det desturktiva vedervållandet slingra.
Ty ett mörker må evigt blända ljuset.
Ett livets besvärtade besvärjelsers påfallande praktfullhet.
Af dess svartaste vederbördorshetska tillbedjan.
Må vara ett hjärtats demoniserande förlamning af jorda livets meningslöshet. .
Människans maktlöshet äro ständigt dominant.
Af Svartkonstens formel af Herrens eviga illvilja.
Info / Statistics
Artists : 34,213
Reviews : 7,809
Albums : 121,688
Lyrics : 149,250