Log In
Register

Tvoj je hram u srcu mom Full Album Lyrics

Endarken - Tvoj je hram u srcu mom cover art
Band
Album

Tvoj je hram u srcu mom

(2018)
TypeAlbum (Studio full-length)
GenresBlack Metal
Album rating :  85 / 100
Votes :  1
Lyrics > E > Endarken Lyrics (6) > Tvoj je hram u srcu mom Lyrics (6)
Submitted by level 21 Eagles (2018-04-20)
1. Šta vrede oči kada um je slep (5:48)
Koja si vera, mesec, krst il’ razum zdrav?
Šta vrede oči kada um je slep
Koje si pleme, šta ti protiče kroz vene?
Koja si vera, mesec, krst il’ razum zdrav?

Kud čovek prođe tu se ničem ne nadaj
Što okom vidi, srcem izjeda
Zatruje um po onoj zavadi pa vladaj
Kud čovek prođe tu se ničem ne nadaj

לְטַהֵר

Prokletstvo čoveka leži u čoveku samom
Samog sebe odveo je na pogrešan put
Raskinuo svaku vezu s onim što ga čini
Prazninom je ispunio i srce i um

O Pater
Satanas

Pljunuo na svoje seme, na luč svoje biti
Rastrgao utrobu što život mu je dala
Samom sebi glumi boga, glumi čudotvorca
Nesrećniče, gnjido, slepče kome se to klanjaš?
2. Tvoj je hram u srcu mom (6:57)
Sile života, sile smrti
Njihovi konci u Tvojoj ruci
Ti vrtiš točak, volja je Tvoja
Sveprisutan si, puls si života

Tvoji su dani, Tvoje su noći
Kruna je Tvoja, Tvoja je moć
Carstvo je Tvoje na nebu, na zemlji
Ceo je svemir potpuno Tvoj

Oče pratim Tvoj put
Tvoje me svetlo kroz život vodi
Tvoj je hram u srcu mom
Tvoja je reč na usnama mojim

Pustinja je u svakoj duši
Koja tebe ne spozna Oče
Tumara kroz život kao slepac
U smrti mira naći ne može
3. Alfa i omega (5:10)
Razdražen zadahom umiruće zemlje
Visoko je podigao svoja kopita
Svuda pustoš, sve jalovo dokle pogled seže
Nema dana, nema noći, nema ničega
Razjapila usta krikom svemiru se moli
„Izbavi me patnji o tako ti sazvežđa
Usahnula mora, gledaj, utroba mi gori
Besomučno izjedana kužnim raljama“

Oganj je u oku sivog konja moga
Iz usta mu sumpor suklja, na Sinaj nas vodi
Na taj kamen da još jednom kroči ova noga
Tu odakle spustila se da opet sad hodi
I gledaću sa tog vrha na sve čet’ri strane
Dok u srcu vatra gori, o Jutarnja Zvezdo
Kako padaju nacije kao pod nož jagnje
Ništa nije tako podlo kao um čovekov

Ja sam alfa i omega rastočiću svemir
Na atome, pa u ništa, pa ću opet sve
Iz crnih rupa povratiti nuklearnom silom
U dubinu moga oka k’o pogrebne vatre
Imam ključeve od pakla, ključeve od smrti
Ja sam onaj koji beše, onaj koji jeste

Ja sam alfa i omega progutaću svemir
Progutaću prostor, vreme, progutaću sve
U trenutku svi eoni u utrobi mojoj
Ostaviće uspomene šta je bilo pre
Sve ću duše razložiti u ništavilo
Postojanja puls zgasnuti sa svom svojom moći
Imam ključeve od pakla, ključeve od smrti
Ja sam onaj koji jeste i koji će doći
4. Oda Njemu (6:43)
Gde vidiš tamu ja vidim svetlost
Čistotom svojom dušu umiva
Ne zovi zlobnom istinu svaku
Zatvori oči srcem progledaj
Neznano spoznaš kada u tami
Potpuno sam sa sobom bivstvuješ
I ovo Sunce iz mraka sija
Porađa dan iz tamne utrobe

Stopi se s tamom i spoznaj sebe
Spoznaj praiskon sile životne
Pusti da vatre plamena crnog
Podgreju srce, misli prosvetle
Videćeš svemir unutar sebe
Videćeš sebe negde daleko
Otisak Njegov na čestici svakoj
U svakom zvuku Njegovog glasa eho

Voda, vatra, vazduh, zemlja – sveprisutnost Njega
Njegov dah ti puni pluća, prožima te od rođenja
On je svetlost, On je tama – alfa i omega
Kolevka sveznanja On je, stvoritelj je svega

Svako seme Njegovo je, On je sitost, On je glad
Ima ga u svakoj zveri, ima ga u ljudima
Pod krilima svake ptice, u mislima insekta
Svega Duh je, svega Otac – života i smrti kralj
5. The Old Ones Awakening (5:12)
Leviathan
Belial
Lucifer
Leviathan
Belial
Satanas

Shine your light Lucifer
Gloria in Excelsis Satanas

Beelzebub
Asmodeus
Lucifer
Beelzebub
Asmodeus
Satanas

Shine your light Lucifer
Gloria in Excelsis Satanas

I saw a snake vomit on the cross
I heard worms screaming the name of the Lord
I saw the great fire a grandiose flames
Streams of black lava collide with lakes, collide with oceans

And the earth trembles as The great old ones rises
And the earth trembles as The First and The Last rise
Praised be Your names, praised be Thy name
In saecula saeculorum amen, amen
6. Ja, sve i svja (6:03)
Mrak, mrak, beskrajni mrak
To je moj duh, moja jazbina
Sunce, Sunce kao moje srce
Velika vatra iz mračnih dubina

Crno, crno, beskrajno crno
Za moje oko ne postoji granica
Vatra, vatra rođena iz mraka
Ja sam tvorac urednog haosa

Moji nisu pali, nisam pao ja
Kruna je na glavi, ja sam sve i svja
Ja sam vasiona, ja sam plamen crni
Ja sam u vazduhu, ja sam i u krvi

Ja sam jezgro zemlje, ja sam zemlja crna
Ja sam svaki cvet sa trnjem i bez trnja
Istkao sam javu, istkao sam san
Ne, mi nismo pali, ja sam sve i svja

Ja sam oluja, ja sam miran dan
Ja sam dah života, samrtni izdah
Procvetalo polje, požuteo list
Ja sam kamen, vodeni sam vir
Ja sam zraka Sunca, Ja sam mrkli mrak
Ja sam kandža orla, čeljust vučija
Mesečeve mene i Meseca zrak
Moji nisu pali, Ja sam sve i svja
Info / Statistics
Artists : 34,220
Reviews : 7,812
Albums : 121,727
Lyrics : 149,276