Log In
Register

Op de beenderen van onze voorvaderen Full Album Lyrics

Elfsgedroch - Op de beenderen van onze voorvaderen cover art
Band
Album

Op de beenderen van onze voorvaderen

(2016)
TypeAlbum (Studio full-length)
GenresBlack Metal
Album rating :  –
Votes :  0
Lyrics > E > Elfsgedroch Lyrics (8) > Op de beenderen van onze voorvaderen Lyrics (8)
Submitted by level 15 Rousseau (2017-04-30)
1. Gieselbaarg (6:07)
Tussen Wedde en Wessinghuizen
Een verlaten wierde
Echo`s van de marteldood
Eikenhouten splinters der galg

Sporen der toorn gods
De wind draagt nog immer
Het gekerm, het gekrijs
Knekelbomen, doodsweides

de beul van Farsum
Gulzig in zijn ambt
Zwetend, zwoegend
Heksenverbranding

Loutering der vervloekte zielen

Helse vlammen rijkten de hoogte in
Kleurden de hemel rood
Zij die doorstonden de waterproef
Wachtte de kerker van de Wedderborg

Duivelsaanbidders ontmaskerd
Heksengenootschappen ontmanteld
Branden zal het hemelse vuur
Uitstalling der levenloze lichamen

Gekraakt, gesloopt

Tussen Wedde en Wessinghuizen
Schreeuwt de doodse stilte
Gitzwarte kronieken
Van foltering en slachting
2. Tot stof vergaan (7:50)
Een ijzige wind blaast over het dorre landschap

Koud van leven.
Ontdaan

Eens een oase van leven
Niets wat daaraan nog herinnert

Geblakerd
Verschroeid
Kapot
Dood

Hellevuur verzengende kracht
Louterend niets ontziend de Apocalyps

Dorre beenderen

Zwart verbrand

Tot Stof

Het grote sterven, het koude vuur verspreid De etterende wond ontstoken

Slepend, het licht verzwakt
Machteloos het onvermijdelijke

Iedere ademtocht een gevecht
Aas eters cirkelen rond

Opgezwollen het gas van de verrotting. krioelend gedierte

Het verscheiden
het scheppen
onlosmakelijk verbonden
3. Roggemouer (5:16)
In `t koren
Hongerig, gulzig
Halmen dansen een doodsdans
Klauwen lonken, krachtig

In `t koren
Avondgloed, kinderbloed
Graankorrels, zwart en giftig
Sinister duivelsgebroed In `t koren

Dolende schimmen, gedrochten Vergeten kwelgeesten van het Noorden Lijkresten, met tarwe vervlochten

De hoge smuie oaren
Boegen veur het kind oet zied
De roggeboaren zingen
Van nacht en vrouger tied.
Doar vlogt wat over 't koren
Oet d'oaren dook het op: 'n Swaarde groote spoukwief Mit hoareg roege kop
4. Waddenduvel (5:19)
Oet grauwe grom van bollerende boaren, Dei vrij nog vreten aan ons vette laand, Klauwt hai omhoog, mit roet op rug en hoaren, Haalf vis, haalf duvel, dreitandsvörk ien haand.

Woult onner deur de daipe waddenpoulen, Wanneer n vlöt mit viskers noader drift, Woar mit gekras de kobben om krioulen En 't woater heur ien hoaren hangen blift.

Zo jagt e t ien sien sòg aal mit noar onner, Aal wat doar leeft en swaarft ien zee zien schoot. Doar staait e den ­ te lachen bie dat wonner, Dat over mensen komen ken ­ de Dood

Fier staat het blazoen maar het einde is nader De zilte dood is onontkoombaar wij vergaan Vanuit de diepe krochten van de geulen in het wad Slechtheid wedergeboren uit slijk en verderf helsgebroed Aan het einde van de tocht wacht slechts de dood
Onze zielen voor eeuwig verdwaald in den vreemde
5. De witte deken des doods (3:54)
De verstikkende witte deken
de schemering gevallen
Onheil

Uur des doods

Stilte

Verstild in het halfduister
Hongerend naar scharlaken

On verzadigbaar

Moment des doods Pijn

Wervelwind in de mist
Botten kraken
Stille getuigen besmeurd

Duisternis
6. Van helsdeur tot duivelshoorn (5:16)
Slenken vullen zich met schaduwen
Een wreedheid schuilt achter de serene stilte
De nacht zal haar duisternis spuwen
Lege horizonten, de kilte

Hier, waar ooit moeras was
Waar de zee kwam als een hongerige beul
Paden van doodsslib en kweldergras
Leiden naar de muil der geul

Van Helsdeur tot Duivels Hoorn
Sluimert een eeuwig en vergeten kwaad
Menigeen ondervond haar bloederige toorn
En werd verslonden in de poel des haat

Als de vloed komt
Neemt zij alles van ons af
Zilte, onzuivere zielenverslinder
Oneindig waddengraf

En komen zal de vloed
7. Zwarte botten, vervlochten en smeulend (4:14)
Gretig vreten vlammen
Hongerig, gulzig
De Hofstede, verloren
Ol­-vint kwam zoals gezworen

De zeven jaar zijn verstreken
Geknetter verstoort door smeken De duivel kan niet worden afgetroefd
Hij die gaarne een ziel behoeft

Zwaveldampen, zwarte rook
De dood lonkt, bloed kookt
Botten versmelten en vergaan tot as Oarend Cent, een gekraakt karkas

De dageraad nadert
Het vuur is verzadigd
Niets rest meer van deze onheilsplek
Slechts de beenderen van een vrek

Herinneringen aan rijkdom, aan Grait
De vunzige labbekak met haar dampende zweet
Als de nacht haar mantel heeft geworpen
Hangt er een duivelse gloed boven de Groninger dorpen

Met de stilte kwam de kou
Zilte zeewind snijdt door verkoold hout
Eens een weelderig bestaan
In rook op gegaan

Herinneringen aan rijkdom, aan Grait
De vunzige labbekak met haar dampende zweet
Als de nacht haar mantel heeft geworpen
Hangt er een duivelse gloed boven de Groninger dorpen
8. Veengrondse gesel (8:14)
In het veenkoloniale land
Huisde de duivel in een man

Sappe de pachtinner was zijn naam
Meedogenloos was zijn faam
Verbond met de duivel
Van huis en haard ontdaan

Door sappe zonder pardon
Lachend in de duivels naam
In opdracht der vromen
gewetenloos nietsontziend Waardigheid ontnomen

Lachend in de duivelsnaam
Zelfs de duivel werd het teveel
Een snood plan werd gesmeed
Om het tij van Sappe te keren

Een fluistering over een schat
Verblind door hebzucht het plan
Wraak bij een kuil in het veen

Door water voorgoed omsloten
Voorgoed verlost van het bittere juk
Het duivelsmeer, het Sappemeer
Info / Statistics
Artists : 34,238
Reviews : 7,823
Albums : 121,881
Lyrics : 149,338