Log In
Register

Isten kezében Full Album Lyrics

Bloody Roots - Isten kezében cover art
Band
Album

Isten kezében

(2010)
TypeAlbum (Studio full-length)
GenresThrash Metal
Album rating :  –
Votes :  0
Lyrics > B > Bloody Roots Lyrics (13) > Isten kezében Lyrics (13)
Submitted by level 17 Besi Karat (2012-10-03)
1. Késői fohász (3:18)
Szavak, miket porként szór szét
hirtelen a szél
szép új világ így köszönt be
s hitünk ennyit ér
könny és sár fogja elmosni
múló életünk
Késõ, sötét lesz a hajnal
mikor ébredünk

Két lábbal a földön
arccal fel az égnek
keresem-kutatom
eleven-szabadon
hoz, mit hoz az élet

Késõi fohász
hiába már az áldozat
késõi fohász
elfelejtjük majd az álmokat

Közömbös lesz már az ég is
puszta lesz a föld
keressük majd megmentõnk, de
bûnöktõl gyötört
néma, üres, fagyott világban
nem hallik szava
úgy hullik el, mint a többi
a szennyben, egymaga
2. Isten kezében (3:08)
Megszületünk, hogy éljünk
de a földet itatja vérünk
még égnek a testen a hegek
de jönnek az újabb sebek
bûntelenül jöttünk világra
halmoztunk hibákat hibára
belõlünk él mitõl szenvedünk
nem felejtünk, nem engedünk

Véres zavarok poklában
az élet emésztõ gyomrában
Miért nem vigyáz ránk Isten?
Miért nem vigyáz ránk Isten?

Nincsen az észnek fegyvere
a gyûlölet harcol ellene
új messiások szelet vetnek
fertõzõ igét hirdetnek
megnyugvást nem hoz Isten háza
könnyebben épült Déva vára

Ostoba médiák nevelnek
butító mérget kevernek

Véres zavarok poklában
az élet emésztõ gyomrában
Miért nem vigyáz ránk Isten?
Miért nem vigyáz ránk Isten?

Megszületünk, hogy éljünk
de a földet itatja vérünk
még égnek a testen a hegek
de jönnek az újabb sebek

Véres zavarok poklában
az élet emésztõ gyomrában
Miért nem vigyáz ránk Isten?
Miért nem vigyáz ránk Isten?

Ostoba médiák nevelnek
butító mérget kevernek

Miért nem vigyáz ránk Isten?
Miért nem szeret minket?
Miért nem vigyáz ránk Isten?
Miért nem szeret minket?

Miért?
Miért vigyázzon ránk Isten?
Miért?
Miért szeressen minket?
3. Haragvó istenek (3:12)
Mit tett e nemzet, e meggyötört nép
hogy a bûnhõdésünk véget nem ér
mert büntessen a sors, ha van miért
de ne tartson örökké a vezeklés

Haragvó Istenek átka sújt
gyászunk nem olvad, fagyos a múlt
hagyjuk a fájdalmat, alázatot
mossuk le arcunkról a gyalázatot.

Mit ránk hagyott a múlt, a jelen öli meg
az elejtett zászlót most emeld fel te
a gyûlölet önpusztító, kétélû fegyver
ne keresd régi bûnök nyomait ember

Haragvó Istenek átka sújt
gyászunk nem olvad, fagyos a múlt
hagyjuk a fájdalmat, alázatot
mossuk le arcunkról a gyalázatot

Mit tett e nemzet, e meggyötört nép
hogy a bûnhõdésünk véget nem ér
Mert büntessen a sors, ha van miért
de ne tartson örökké a vezeklés

Haragvó Istenek átka sújt
gyászunk nem olvad, fagyos a múlt
hagyjuk a fájdalmat, alázatot
mossuk le arcunkról a gyalázatot
Álomból ébresztõ legyen most hangom
gyõzelmi dal, mit zengjen minden dalnok
bérceken, magas hegyeken is túl
aki otthon van, legyen ismét az úr

Legyen velünk az ég
Legyen ez a kezdet nem a vég
Legyen velünk az ég
Legyen ez a kezdet nem a vég
4. Vérezzen meg minden (4:01)
Vér, fagy, hó, közöny, könnybõl tenger
új nap új fia a Sárból- ember
hamis minden amit ígér, kevés szava
lopva oroz, szemben ámít õ maga

Tûz perzseljél, szél velem üvölts
Nap heve öntsön karjaimba erõt
forrón izzó láz emelje tagjaim
Föld ereje járja át a csontjaim

Jöjj hát, hozd el, vérezzen meg minden mi élõ
álmodj, ámíts, megváltáshoz már túl késõ
új hit jõ és ébreszt, nézd, mindent mitõl féltünk
kínnal, vérrel áldozunk, ha hitet cserélünk

Elkésett harc és gyilkos béke
öldökléstõl hízók kéje
máglyán égõ csontok füstjét hozza a szél
hanyatlik és pusztul, mi még él és remél

Tûz perzseljél, szél velem üvölts
Nap heve öntsön karjaimba erõt
forrón izzó láz emelje tagjaim
Föld ereje járja át a csontjaim

Jöjj hát, hozd el, vérezzen meg minden mi élõ
álmodj, ámíts, megváltáshoz már túl késõ

Nem törõdve jövõn, múlton
megtévesztve, elvakultan
széthúzástól nem is látva
önként rohanva halálba
üvölt már világra, égre
nemzet önmagától végre
kipusztul a nagyvilágból
dal sem lesz néprõl, hazáról.

Mi volt, lesz majd tán újra
tûz lángját szél és esõ oltja
fû takarja ártatlanok csontjait
virág borítja sírhantok dombjait
5. A Nap gyermekei (3:58)
Ha égre nézel, látod még a fényét
nem tûnt el végleg, nem tûnt homályba
csillag jelölte korszakok végét
ártatlanok dala nem volt hiába

Nem volt hiába, nem lehet vége
Nap gyermekei, a tudás népe
nem volt hiába ébredni végre
hajnaltól vériszamos égre

Láthatod elmúlt csaták nyomát
zuhanó birodalmak porát
figyelj, szél hozza népek dalát
homok temeti az õsök nyomát

Hány ezer év kell még?
Mennyi harc és mennyi fájdalom?
Hány ezer év kell még?

Hiába volt talán annyit küzdenünk
adni legjobbjainkat halálra
hibás a szándékunk, s nem érdemünk?
Csillagunk fénye tûnik homályba?

Nem volt hiába, nem lehet vége
Nap gyermekei, a tudás népe
nem volt hiába ébredni végre
hajnaltól vériszamos égre

Keresni elmúlt csaták nyomát
elmúlt dicsõségünk porát
hideg szél hozza népek dalát
nem leljük többé õsök nyomát?

Hány ezer év kell még?
Mennyi harc és mennyi fájdalom?
Hány ezer év kell még?

Eleven szenet gyûjt a fejére
ki hamisan esküszik õsök nevére
tévútra terel szent, igaz sorsot
átkos, hazug szava és romlott, de

Nem lesz hiába, nem lehet vége
Nap hû fia, a tudás Népe
felébred végül, felébred végre
s jussát tûzzel írja az égre

Ha égre nézel, látod még a fényét
nem tûnt el végleg, nem tûnt homályba
csillag jelöli majd korszak végét
ártatlanok dala nem volt hiába

Nem volt hiába, nem lehet vége
Nap gyermekei, a tudás népe
nem volt hiába ébredni végre
hajnaltól vériszamos égre

Láthatod elmúlt csaták nyomát,
zuhanó birodalmak porát,
figyelj, szél hozza népek dalát,
homok temeti az õsök nyomát

Hány ezer év kell még?
Mennyi harc, és mennyi fájdalom?
Hány ezer év kell még?
6. Árva világ, árva fia (4:09)
Mint förgeteg úgy jön, tart átok
volt kinek fájt, mégsem láttátok
volt ki mondta és elsírta
romlásba szédült szép hazátok

Nem kell
a másnak éke
nem kell
más dicsõsége
nem kell
kegyes hazugság
a magunk sorsát éljük tovább

Mért volt annyit hiába várnunk?
mást kértünk, s végromlást találtunk
nap napra jött és év jött évre
s körbezárt minket bús magányunk

Sebektõl gyötört, térdre hullott nemzet
árva világ árva fia, hajdan fényben nemzett
Ki mossa le végre bûnünk- átkaink?
álmodjuk tovább, mint gyermek, sorsunk, álmaink
7. Ne add fel (3:30)
Fáj, az amit látsz
az amit érzel
valami lehúz a mélybe
Ég belül a tûz
gyûlölet, harag
a bosszú édes íze

Mélyre, le a sötétbe
lerombolsz mindent
nem kell semmi

Elvesztessz mindent, mindenkit
nincs múlt, nincs jelen, nics jövõ
mindennek vége

Ne add fel, öld meg ami lehúz a mélybe
ne add fel, baszottul nehéz az élet
ne add fel, törd át a falat
ne add fel, ne add fel

Te, egyedül te
csak te tudod
hol van a börtönöd kulcsa

Ne, ne tagadd meg
azt ami jó
lépj a helyes útra

Elvakít a düh
negatív kérdés
önpusztító válasz

Nem bízol senkiben
csalódsz az életben
menekülsz innen

Száz százalék önpusztítás
kétségbeesett szeretetvágy
tépd le a láncaid
szabadítsd meg magad
8. Szél, Nap, Föld, Jég (3:36)
Vér, hajnal festi az égre
kér, kérlel bízva és félve
lát, a holnapban elmúlik minden
a tegnapban gyötrelmen kívül más nincsen

Tûz lángja az öröktõl éget
száll a pernye és így érünk véget
mint víz tükrére számadást vésõ
álomból- álomba, ébredni késõ

Könny, könny után, gyermekek búja
otthonból kényszerít hazátlan útra
elvesz mindent, mi fontos, mi számít
két kézzel rombol és hangosan ámít

Szél süvölts, Nap hevíts
Föld megtarts, jég megolvadj
bú ne fájjon, jó találjon
új hajnallal jöjjön holnap
9. Rossz jellel születtünk (3:53)
Eleget áztunk, fáztunk
jobb idõkre vártunk
könnyeink tengerében
az ígéretek erdejében

Oltalmat várunk légvárakban
kapaszkodunk fûszálakban
magunkra hagyott a politika
drámát szült a komédia

Rossz jellel születtünk
Istennek hiába üzentünk
bélyeggel a testünkön
bilinccsel a kezünkön

Nem védenek óvóhelyek
nincs menedék, búvóhelyek
nincs más föld, nincs más hely
itt élned halnod kell

Hadakozunk a történelemmel
embertelen törvényekkel
õseink útját nem lelõ
múltunk, homályos útvesztõ

Az álomkor emberei
az agymosás mesterei
ködöt szórnak a fejünkbe
ne jusson semmi az eszünkbe
10. Örök büntetés (2:41)
Vad viharokat megéltünk
a felcsapó lángokban megégtünk
az vesse ránk az elsõ követ
aki hibát soha el nem követ

Kívánják a vesztünket
mérgezik a lelkünket
dobnának ördög torkába
rémes átkok poklába

Van-e még bûn amiért nem fizettünk
csapás, amit még nem szenvedtünk
örök büntetés legyen hát sorsunk
amíg szép lassan szét nem foszlunk

Kívánják a vesztünket
mérgezik a lelkünket
jeltelen sírba temetnének
a térképrõl is törölnének

Látjátok feleim szemetekkel, mik vagyunk:
íme por és hamu vagyunk
szabadíts meg az ördög üldözésétõl és pokol kínzásától
és vezess minket a Paradicsom nyugalmába
és adj nekünk Mennyországba utat és minden jóban részt!
És kiáltsátok Urunkhoz háromszor: Uram irgalmazz!
11. Ezer év (4:15)
Csillagok útján érkeztünk
az elveszett földre ráleltünk
ezer éve védjük a falakat
hegyeket, völgyeket, tavakat

Nehéz a kereszt mit vonszolunk
ezerévnyi fájdalmat hordozunk
ártó szellemek távozzatok
minket élni hagyjatok

Nehéz idõk, most rajtunk áll
végül gyõzünk-e vagy elbukunk
nehéz idõk, de új élet vár
a falak mögé ha eljutunk

Ezer éve küzdünk a létünkért
vérünket adtuk a vérünkért
testünk megfogyott, elvettek mindent
miért hunyt szemet, hagyta az Isten

Nehéz a kereszt mit vonszolunk
ezerévnyi fájdalmat hordozunk
farkas a kert alatt, éberen álljatok
az ellent felismerni ne tétovázzatok

Nehéz idõk, most rajtunk áll
végül gyõzünk-e vagy elbukunk
nehéz idõk, de új élet vár
a falak mögé ha eljutunk

Ezernyi csillag hunyt ki az égen
ezernyi vitéz vágtat a réten
a cselszövõk megbújnak, éberen álljatok
az ellent felismerni ne tétovázzatok

Nehéz a kereszt mit vonszolunk
ezerévnyi fájdalmat hordozunk
ártó szellemek távozzatok
minket élni hagyjatok

Nehéz idõk, most rajtunk áll
végül gyõzünk-e vagy elbukunk
nehéz idõk, de új élet vár
a falak mögé ha eljutunk
12. Mária országa koldusok hazája (4:04)
Balsors akit régen tép, Mária országa
magunkra hagyott Isten, lettünk koldusok hazája
hiénák gyomrát tömték bûnös nagyhatalmak
Szentföldet osztogattak, csontig faragtak

Igazság helyett szégyen
lélekölõ lassú méreg
kárhozat és pokol
Édenkert helyett nyomor

Ezerszer megfeszítve, belénk égett a fájdalom
lelkünket megtörték viharos századok
egy térdre hullt nép imáiban reszketve él a remény
felragyog és mindenen áthatol az isteni fény

Szégyen helyett erény
öntudat és büszkeség
kétség helyett remény
jövõ és dicsõség

Üvöltök az égre nézve
könnyeim vérré válva, a földdel eggyé válnak
üvöltök az égre nézve,
sors minket nem temethet, örökké nem büntethet
13. A gyűlölet mezején (3:25)
Máglyára lépünk önként, magunkat veszejtvén
szavakban égünk porrá a gyûlölet mezején
romlás burjánzik szerte a lángoló honban
elvérzünk szép lassan ebben a földi pokolban
A politikát magára hagyta az írástudók árulása
nem hoz szégyent senkire a mások gyalázása
nem hoz szégyent, nem bûn Isten káromlása
Enyészet, morális válság napjaink Mohácsa

Hitünk veszett a világban
elfáradtunk a vitákban
magunkra maradtunk
csak magunkra nem haragszunk
vérünk, vérünk ellen
népünk, népünk ellen
egy egész nemzet kínja
a gyûlölet hullámsírja

Látomásai kínoznak egy még sötétebb kornak
az angyali Mennyország kapui a pokolba omolnak
nem lesz vége, nem lesz béke, elveszünk végül
bûnt gyógyítva bûnnel, új Babilon épül
Info / Statistics
Artists : 34,221
Reviews : 7,814
Albums : 121,742
Lyrics : 149,276