Log In
Register

Thunderstone

Band
TypeAlbum (Studio full-length)
Released
GenresPower Metal
LabelsNuclear Blast
Length48:31
Ranked#71 for 2002 , #3,046 all-time
Reviews :  1
Comments :  10
Total votes :  11
Rating :  85.9 / 100
Have :  10       Want : 0
Submitted by level 21 Eagles
Share on Facebook
Share on Twitter
   
Thunderstone - Thunderstone CD Photo by melodicThunderstone - Thunderstone Cassette Photo by melodicThunderstone - Thunderstone CD Photo by 쓰레숄드Thunderstone - Thunderstone CD Photo by 신길동옹
Thunderstone Information

Track listing (Songs)

titleratingvotes
1.3:591002
2.4:4998.33
3.4:21953
4.3:40952
5.8:3586.73
6.3:1086.73
7.5:2387.52
8.5:3592.52
9.4:40953
10.5:17953

Line-up (members)

  • Pasi Rantanen : Vocals
  • Nino Laurenne : Guitars
  • Titus Hjelm : Bass
  • Mirka Rantanen : Drums
  • Kari Tornack : Keyboards

Thunderstone Reviews

 (1)
Reviewer :  level 17   90/100
Date : 
핀란드 파워메탈 밴드 썬더스톤의 데뷔앨범으로 파시의 개성있는 보컬과 파워메탈의 전형적인 멜로디가 압권이다. 파워메탈 특유의 멜로디야 흔하다면 흔할수도 있는데 파시의 보컬은 정말로 이 밴드의 특성을 부각시켜주는 역할을 한다. 개인적으로 좋아하는 카랑카랑하면서도 힘찬 보컬은 닐 패트릭 요한슨, 요른란데와는 또 다른 멋진 목소리다. 오히려 시원시원하게 뻗어나가는 고음에서는 앞서 말한 두 보컬을 압도하는듯하다.
사운드는 스트라토바리우스의 영향을 많이 받은것 같기도하고 시원시원한 멜로디가 지루함없이 앨범전체에 고루 펼쳐지고 있다. 대체로 빠른 16비트의 곡이 주류를 이루면서도 느린템포의 곡들과 발라드도 적절히 섞여 있어서 파워메탈 계에서는 개인적으로 손에 꼽도록 마음에 드는 앨범중 하나이다.
정말 고맙게도 아이언 메이든 노래중 가장좋아하는 wasted years 를 멋지게도 리메이크해서 더욱더 마음에 든다.
1 like

Thunderstone Comments

 (10)
level 4   100/100
outstanding and remarcable album
1 like
level 10   95/100
이런 좋은 앨범을 이제야 듣다니...
1 like
level 21   85/100
pri počúvaní debutu som si často spomenul na ich fínskych kolegov Stratovarius, čo nie je zlé, avšak Thunderstone sú akoby hutnejší, na druhej strane viac pomalší (idú hlavne v strednom tempe) a niektoré pasáže dopĺňajú akoby Rock-ovými elementami. Zároveň Pasi-ho spev je melodický, ale položený nižšie (oproti napr. Kotipelto-vi). Štýl: Melodický Heavy/Power Metal
level 8   80/100
당시에는 워낙에 멜로딕 파워메탈이 난립하고 국내에 소개되던 시기라 그냥 괜찮은 신인밴드 취급이였지만 요즘 같은 기근에 나왔으면 소나타 아티카 스트라토를 잇는 핀란드 파워메탈로 대서특필될 퀄리티. 올리버 하트만이 부르는 후기 스트라토바리우스라고 하면 얼추 맞지 않을까 하는 음악.
1 like
level   85/100
훌륭한 데뷔앨범. 시원시원하고 파워풀한 사운드가 귀를 사로잡는다
level 12   80/100
데뷔작이지만 상당히 괜찮은 모습을 보여준다.
level 12   70/100
보컬이 괜찮은 느낌 빼고는 별 감흥 없이 들었던 앨범
level 12   86/100
pasi의 훌륭한 보컬과 함꼐하는 멋진 멜파워 앨범. 데뷔작은 아직까지 스피드를 중시한다.
level 3   86/100
맘에 듭니다^^
level 2   86/100
좋은데~,,,,,,,,,,,,,,

Thunderstone Discography

AlbumTypeRelease dateRatingVotesReviews
▶  ThunderstoneAlbum85.9111
Album86.360
Album89.480
Album81.360
Album83.250
Album9150
Info / Statistics
Artists : 42,041
Reviews : 9,948
Albums : 151,144
Lyrics : 198,280