Log In
Register
Album reviews/comments
Collection
Wish list
Sói Đen - Chiến tranh và hòa bình cover art

Chiến tranh và hòa bình

Band
TypeStudio Full-length
Released
GenresFolk Metal
LabelsIndependent
Length47:58
Reviews :  0
Comments :  0
Total votes :  0
Rating :  -
Have :  0       Want : 0
Write a Comment
Write a Review
Add to Collection
Add to Wish List
Submitted by level Theo (2016-05-25)
Videos by  youtube
Chiến tranh và hòa bình Information

Track listing (Songs)

titleratingvotes
1.Vết tích chiến tranh6:04-0
2.19753:59-0
3.Vầng trăng sầu6:41-0
4.Sói đen (Blackwolf)5:13-0
5.Nhạc khúc hoà bình6:05-0
6.Đi tìm ánh sáng1:25-0
7.Lòng tự hào4:34-0
8.Lâu đài sói (The Castle of Wolf)10:06-0
9.Người chiến binh3:51-0

Line-up (members)

  • Cao Đăng Hiểu : Vocals, Bass, Effects
  • Nguyẽn Văn Tho : Guitars
  • Nguyẽn Đẳc Hoàng Phương : Guitars
  • Huỳnh Trung Cường : Keyboards
  • Nguyễn Đính Huy : Drums

Sói Đen Discography

Album titleTypeRelease dateRatingVotesReviews
preview Studio - 00
preview EP - 00
Info / Statistics
Artists : 31,839
Reviews : 7,184
Albums : 112,117
Lyrics : 138,570
Top Rating
Lionsheart - Lionsheart (1993)
  rating : 88.1   votes : 7
Kreator - Coma of Souls (1990)
  rating : 91.6   votes : 23
The Jimi Hendrix Experience - Are You Experienced? (1967)
  rating : 94.6   votes : 20