Log In
Register
Album reviews/comments
Collection
Wish list
no image

Sông Bạch Đằng

Band
TypeDemo
Released
GenresBlack Metal
LabelsGietConGai
Reviews :  0
Comments :  0
Total votes :  0
Rating :  -
Have :  0       Want : 0
Write a Comment
Write a Review
Add to Collection
Add to Wish List
Submitted by level Theo (2016-05-25)
Videos by  youtube
Sông Bạch Đằng Information

Track listing (Songs)

titleratingvotes
1.Một trang sử mới-0
2.Tiếng gọi binh sĩ giết quân nam hán-0
3.Thủy quân trên nước như rồng bay trên trời-0
4.Ngô quyền xông trận cùng tướng sĩ-0
5.Bản hùng ca giư nước-0
6.Mô chôn quân nam hán-0
7.Yên lặng như nghĩa địa quân nam hán-0
8.Chiến thăng muôn dời-0

Line-up (members)

  • Emperor Motorbreath : Everything
Info / Statistics
Artists : 31,606
Reviews : 7,129
Albums : 111,433
Lyrics : 135,931
Top Rating
Megadeth - Rude Awakening (2002)
  rating : 91.6   votes : 31
Deep Purple - Come Taste the Band (1975)
  rating : 83.8   votes : 10
Danger Danger - Danger Danger (1989)
  rating : 88.6   votes : 11