Log In
Register Album reviews/comments
Collection Wish list
Band
Album

No Place for Disgrace

TypeStudio Full-length
Released
GenresThrash Metal
LabelsElektra Records, Roadrunner Records
Length54:29
Ranked#43 for 1988 , #1,898 all-time
Reviews :  1
Comments :  5
Total votes :  6
Rating :  88.5 / 100
Have :  5       Want : 1
Write a Comment
Write a Review
Add to Collection
Add to Wish List
Submitted by level Eagles (2005-10-14)
Videos by  youtube
No Place for Disgrace Information

Track listing (Songs)

titleratingvotes
1.No Place For Disgrace6:13-0
2.Dreams Of Death5:39-0
3.N.E. Terror5:57-0
4.Escape From Within6:47-0
5.Saturday Night's All Right For Fighting3:53-0
6.Hard On You4:51-0
7.I Live You Die5:49-0
8.Misguided Fortune5:41-0
9.P.A.A.B.5:32-0
10.The Jones4:07-0

No Place for Disgrace Reviews

Reviewer :  level   (86/100)
Date : 
개인적으론 이 앨범은 메탈리카의 영향, 특히 Ride the Lightening의 영향을 많이 받았다고 생각한다. 음악의 작곡 형태나 앨범의 구성 등에서 자꾸 그들을 생각하는 건 내 착각일까?

'부유물들'의 두번째 앨범이다. 국내에 이들의 앨범은 라이센스 발매된 적이 없는데, 이 정도로 마이너한 팀을 알려줄 정도로 메틀 음반 시장이 좋지 않았기 때문일 것이다. 그래도 제임스 뉴스테드 때문에 밴드의 이름은 스래시 팬들 사이에서는 어느 정도 알려졌었다.

개인적으론 그 유명세가 이들의 가치를 떨어뜨린다고 생각한다. 이 앨범은 들을 때마다 엄지 두개를 아낌없이 들어줄 수 있을 만큼 괜찮은 앨범이다. 뉴스테드는 1집 이후 바로 탈퇴했기 때문에 여기 없고, 그가 없어도 좋은 음악은 나올 수 있다는 걸 보여주고 있다.

리메이크 5번을 제외하고는 모든 곡이 다 좋다. 개인적으론 1, 2번 트랙을 좋아하며 모 밴드의 곡 냄새를 솔솔 풍기는 10번도 끄트머리 장식용으론 괜찮다.
0

No Place for Disgrace Comments

level   (85/100)
얘네는 1집으로 유명하지만 나는 2집을 더 좋게 들었다. 솔직히 1집 사운드는 매가리가 없게 들려서리..
level   (90/100)
의외로 코멘트가 없네요....정말 좋은 스레시 앨범.
level   (85/100)
윗분의 리뷰에 나온대로 메탈리카 2집의 영향력 아주 진하게 느껴지는 엘범. 하지만 메탈리카 2집처럼 지루한 리프는 없고 잘 짜여진 리프들이 많다.
level   (95/100)
F&J sú skôr známi medzi metal fans, ktorý sa zaujímajú o scénu poriadne (hlbšie), čo je škoda, pretože ich hudba je a bola výborná, napriek zmenám, ktorými prešli (personálnymi/hudobnými). No Place For Disgrace je výborné a pestré thrash/speed/heavy metalové album s častými zmenami tempa a nálady.
level   (90/100)
데뷔앨범과 더불어 이들의 대표작.2번곡 dreams of death를 스래쉬메탈 컴필레이션에서 처음 접하고 이 밴드에 호감이 생겼다.이 앨범까지만 해도 자신들만의 특색있는 스래쉬 사운드를 들려줬다.

Flotsam And Jetsam Discography

Album titleTypeRelease dateRatingVotesReviews
preview Studio 87.8 101
preview Studio 88.5 61
preview Studio 77.5 20
preview Studio 85 30
preview Studio 90 10
preview Studio 78.5 20
preview Studio 95 10
preview Studio 95 10
preview Studio 90 10
preview Live 90 10
preview Studio 83.7 30
preview Studio 77.5 20
preview Studio 70 20
preview Studio 87.5 20
Info / Statistics
Artists : 31,290
Albums : 110,715
Reviews : 7,087
Lyrics : 135,076
Top Rating
 Rhapsody of Fire
Into the Legend
 rating : 91.8  votes : 34
 Persefone
Spiritual Migration
 rating : 91.3  votes : 47
 Aquilus
Griseus
 rating : 90.5  votes : 26