Log In
Register
Stíny Plamenù - Dive Into the Wastewater...

Dive Into the Wastewater...

Band
TypeCompilation
Released
GenresBlack Metal
LabelsBarbarian Wrath
Length1:16:23
Reviews :  0
Comments :  0
Total votes :  0
Rating :  -
Have :  0       Want : 0
Submitted by level 12 Nalza[Sky] (2009-02-18)
Videos by  youtube
Dive Into the Wastewater... Information

Track listing (Songs)

titleratingvotes
1.Visutá stoka smrti5:57-0
2.Kanalizaèní peklo ve víru èerné vody3:35-0
3.Èerná stoka je hrobem všech svatých4:54-0
4.Klenba prokleté kanalizaèní stoky3:51-0
5.Já pro stoky chci žít5:26-0
6.Významné kanalizaèní osobnosti a pøíšery4:43-0
7.Rozhovor I3:48-0
8.Rozhovor II - Satanovy kalové hody5:02-0
9.D隝 kanalizaèních poklopù2:20-0
10.Pokles do temnot kanalizaèních hlubin2:28-0
11.Vodárenská mafie5:31-0
12.Pøíjezd Vévody z Libkanu4:35-0
13.Zuøivý monolog Syna Poklopù (znièení vodárny)3:41-0
14.Procitnutí Pána z Èistírny (zabití vodárenské paní)4:51-0
15.Šedá pohøební zvradla4:32-0
16.Cosi podivného se stalo ve stoce3:10-0
17.Valba poklopu stokou (Bonus)7:57-0
Remastered compilation of the two demos.
Limited to 666 handnumbered copies.

Stíny Plamenù Discography

Album titleTypeRelease dateRatingVotesReviews
Album-00
Album-00
Album-00
Live-00
Album-00
Album-00
Album-00
Album-00
Info / Statistics
Artists : 34,327
Reviews : 7,872
Albums : 122,330
Lyrics : 151,887